Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Uskutečněné akce:

25. 12. 2022 koncert
z vánočních skladeb českých kantorů
od 15:30 v kostele Panny Marie Sněžné na náměstí Republiky v Olomouci

14. 12. 2022 přednáška
Vánoce na českých a moravských kůrech.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce Hudební a Literárně historická)

7. 12. 2022 přednáška
Z dějin augustiniánského kláštera ve Šternberku (od 17. století).
Přednáší PhDr. Filip Hradil z VMO.
od 17:00 v přednáškovém sále
(Historická sekce s Historickým ústavem VMO)

30. 11. 2022 přednáška
Historie a současnost špaletových stodol na Hané.
Přednáší Mgr. Josef Urban z Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech.
(Národopisná sekce)

26. 11. 2022 exkurze
Tutanchamon – jeho hrobka a poklady.
Komentovaná prohlídka výstavy na brněnském výstavišti. Začátek v 11:00 hodin před pavilonem C (vstupem na výstavu). Viz www.tut-brno.cz. Doprava vlastní. Vstupné různé – 380 Kč dospělí, 320 Kč senioři a 250 Kč děti.
Vede PhDr. Ivana Koucká, Ph.D.
(sekce Historická a Archeologická)

23. 11. 2022 přednáška
Šternberk v podmínkách třicetileté války.
Přednáší PhDr. Miroslav Koudela ze Státního okresního archivu Olomouc. (Historická sekce)

16. 11. 2022 přednáška
Letecké operace v únoru až květnu 1945. 3. Fliegerdivision nad Slezskem, Moravou a Českomoravskou vrchovinou.
Přednáší Michal Plavec z Národního technického muzea v Praze.
od 17:00 v přednáškovém sále
(Historický ústav VMO)

9. 11. 2022 přednáška
Příběh olomoucké synagogy.
přednáší Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., z Centra judaistických studií FF UP.
od 17:00 v přednáškovém sále
(Literárně historická sekce.)

2. 11. 2022 přednáška
Detektivka už dávno není pohádka pro dospělé.
Přednáší Mgr. Michal Sýkora, Ph.D., z katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP.
od 17:00 v přednáškovém sále
(Literárně historická sekce)

26. 10. 2022 přednáška
Indie a Nepál.
Přednášku doplněnou obrazovou dokumentací ze svých putování přednese olomoucký cestovatel Ing. Mojmír Tichý.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce Přírodovědná)

19. 10. 2022 přednáška
K nejstarším dějinám augustiniánského kláštera ve Šternberku (do konce 16. století).
Přednáší PhDr. Tomáš Somer, Ph.D., z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce Historická)

15. 10. 2022 vycházka
Olomouc archeologická – 1. část. Z Blažejského na Dolní náměstí.
Stopy zmizelé Olomouce budeme postupně odkrývat s olomouckými archeology z Univerzity Palackého a Národního památkového ústavu.
Spoluvede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Začátek v 10:00 na Blažejském náměstí v Olomouci u domu čp. 98/6.
(sekce Archeologická a Historické Olomouce)

12. 10. 2022 vzpomínkový večer
Olomoucký archeolog PhDr. Vít Dohnal, CSc.
Budeme vzpomínat na jednoho z významných absolventů Slovanského gymnázia a znalce nejstarších dějin.
Moderuje Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce Přátel Slovanského gymnázia a Archeologická sekce)

5. 10. 2022 přednáška
K dějinám hradu Šternberk a k jeho archeologickému výzkumu.
Přednáší Mgr. Hana Dehnerová z Národního památkového ústavu, ú. o. p., Olomouc.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

1. 10. 2022 exkurze
Příkazy – Hanácké muzeum v přírodě. Prohlídka Kameníčkova gruntu a nového muzejního objektu – raně novověké roubené stodoly ze Skaličky u Hranic.
Provází Mgr. Josef Urban, kurátor Hanáckého muzea v přírodě.
Začátek v 10:30 u vstupu do Hanáckého muzea v Příkazích. Doprava vlastní (například autobusem IDOS směr Litovel v 9:50 z autobusového nádraží nebo 9:56 z hlavního nádraží nebo z 10:04 ze zastávky Na Střelnici v Olomouci).

21. 9. 2022 přednáška
Sopky v geologické historii Moravy a Slezska.
přednáší RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D., z katedry geologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a Přírodovědného ústavu VMO.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce přírodovědná)

24. 9. 2022 mykologická exkurze
PRO NEMOC ZRUŠENO
do Moravičan. Odjezd vlakem z Olomouce, hlavního nádraží, v 7:33 hodin, sraz v 7:20 ve vestibulu před pokladnami, odjezd zpět z Moravičan v 11:02.
vede RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a z naší Mykologické poradny.
(sekce přírodovědná)

20. 9. 2022 exkurze
do barokního chrámu Panny Marie Sněžné na náměstí Republiky v Olomouci, včetně historických varhan
provází Ing. Ladislav Kunc
od 16:00 v chrámu
(sekce hudební)

14. 9. 2022 přednáška
Šternberk literární – Erica Pedretti. Vzpomínky čestné občanky Šternberka
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., z katedry germanistiky FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce Literárně historická)

8. 9. 2022 přednáška
Chudobín obec, šlechtické sídlo a panství
spřátelená Muzejní společnost Litovelska zve na přednášku Ing. Radovana Urválka
od 18:00 ve společenském objektu na hřišti v Chudobíně

8. 9. 2022 vernisáž
Výstava prací členů fotografické sekce VSMO v přízemí VMO. Výstava potrvá do 13. listopadu
od 17:00 ve VMO
(sekce fotografická)

26. 7. 2022 Festival Baroko
G. Bononcini: Proteo sul Reno
od 19:00 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

24. 7. 2022 Festival Baroko
Per Concertare
od 18:00 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

23. 7. 2022 Festival Baroko
A. Melani: Il fratricidio di Caino, L'Europa
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

22. 7. 2022 Festival Baroko
A. Melani: Il fratricidio di Caino, L'Europa
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

21. 7. 2022 Festival Baroko
Cantilenae diversae
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

16. 7. 2022 Festival Baroko
J. A. Hassse: La Semele
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

14. 7. 2022 Festival Baroko
Písně o nestálosti tohoto světa
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

8. 7. 2022 Festival Baroko
C. A. Badia: La Psiche
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

7. 7. 2022 Festival Baroko
C. A. Badia: La Psiche
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

1. 7. 2022 Festival Baroko
A. Draghi: La sacra lancia
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

1. 7. 2022 přednáška
Hudebně dramatické produkce středoevropských Habsburků v 17. století
přednáší historik umění Miroslav Kindl
od 18:30 v horní klubovně
více na www.festivalbaroko.cz

22. 6. 2022 komentovaná prohlídka
Pavel Krásenský – Makrofotografie hmyzu
provázejí pracovníci Přírodovědného ústavu VMO Mgr. Peter Adamík, Ph.D., a Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
od 16:00 ve výstavním sále VMO

19. 6. 2022 Festival Baroko
T.Hanzlík: Endymio
od 20:30 v atriu VMO
více na www.festivalbaroko.cz

14. 6. 2022 Festival Baroko
T. Hanzlík: Římská Lukrécie
od 19:30 ve Smetanových sadech
více na www.festivalbaroko.cz

14. 6. 2022 přednáška
Haiti
přednáší Mgr. Roman Musil, koordinátor projektů na Haiti.
od 16:00 v horní klubovně
(sekce fotografická)

11. 6. 2022 zájezd
Dolní Kounice – opomíjená perla. Prohlídka zaniklého kláštera, židovské synagogy, hřbitova a zámku.
odjezd v 7:00 ze zastávky zájezdových autobusů na Tržnici

10. 6. 2022 koncert
Z díla českých a světových skladatelů v rámci akce Noc kostelů.
od 18:30 v chrámu Panny Marie Sněžné na náměstí Republiky v Olomouci
(sekce hudební)

8. 6. 2022 přednáška
Aktivujeme sekci Přátel Slovanského gymnázia?
Setkání absolventů a příznivců Slovanského gymnázia v Olomouci. Diskuse nad činností sekce. Zveme všechny zájemce.
od 17:00 v přednáškovém sále

1. 6. 2022 přednáška
Tropické lesy: diverzita a jejich ohrožení, příklady z Amazonie a Bornea.
Přednáší Ing. Radim Matula, Ph.D., katedra ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce přírodovědná)

Oznamujeme účastníkům zájezdů, že z důvodu neočekávaného růstu cen pohonných hmot v poslední době budeme v autobuse vybírat doplatek k dříve zaplaceným cenám zájezdů, vždy dle aktuální ceny účtované dopravcem, okolo 50 Kč na osobu.

28. 5. 2022 výlet
Botanická exkurze údolím Bystřice
z železniční stanice Jívová do železniční stanice Hrubá Voda. Odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 7:33, příjezd na Jívovou v 8:11. Předpokládaný odjezd z Hrubé Vody ve 12:45. Vede Mgr. Martin Dančák, Ph.D., katedra ekologie a životního prostředí PřF UP.
(sekce přírodovědná)

25. 5. 2022 přednáška
Šternberk za druhé světové války
přednáší PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D., katedra historie FF UP
od 17:00 v přednáškovém sále

21. 5. 2022 zájezd
Mikulov zase jinak. Prohlídka výstavy Keltové pod Pálavou v Regionálním muzeu v Mikulově, Dietrichsteinské hrobky a jeskyně Turold.
Vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. Odjezd v 7:00 ze zastávky zájezdových autobusů na Tržnici.

18. 5. 2022 debata
Aktivujeme sekci Historická Olomouc? Setkání členů sekce, diskuse nad činností a volba nového vedení sekce.
od 17:00 v přednáškovém sále

14. 5. 2022 exkurze
Za ptáky hnízdícími v budkách na Velkém Kosíři
provází Mgr. Miloš Krist, Ph.D., katedra zoologie PřF UP a VMO
Doprava vlastní – např. autobusem s odjezdem z Olomouce v 9:25 z autobusového nádraží (další zastávky Tržnice a Fakultní nemocnice) a příjezdem do Čech pod Kosířem (sokolovna) v 10:16. Začátek v 10:20 u sokolovny v Čechách pod Kosířem. Zpět z Čech pod Kosířem v 13:26. Trasa vycházky je do kopce, po kamenité až skalnaté nepříliš kvalitní cestě. Vhodné pro děti.
(sekce přírodovědná)

11. 5. 2022 přednáška
Přendite splknót
přednáší Petr Linduška, litovelský knihkupec, antikvář a autor knížek o hanáčtině
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce literárně historická)

4. 5. 2022 přednáška
Vojtěch Ondrouch, významný historik starověku, rodák ze Smržic
přednáší PhDr. Ivana Koucká, Ph.D., katedra historie FF UP
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

30. 4. 2020: vycházka
Kamenná Olomouc aneb Z čeho jsou postaveny olomoucké památky.
Od Václavského náměstí přes Žerotínovo a Horní na Dolní náměstí.
Vede RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D., katedra geologie UP Olomouc a VMO
Začátek v 9:00 na Václavském náměstí před katedrálou
(sekce přírodovědná a historická Olomouc)

27. 4. 2020: přednáška
ZMĚNA
O vytyčování hranic na středověké Moravě ve světle nových historických a archeologických výzkumů.
Přednáší Mgr. et Mgr. Jakub Novák, Ph.D., NPÚ Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce archeologická a historická)

25. 4. 2020: exkuze
do barokního chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci
Provází Ing. Ladislav Kunc.
Začátek v 16:00 hodin v chrámu.
(sekce hudební)

20. 4. 2020: přednáška
Astropomlázka. Setkání členů Astrologické sekce. Vede Ivana Černá
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce astrologická)

13. 4. 2020: diskuse
Aktivujeme Etnografickou sekci?
Setkání příznivců národopisu a místních tradic. Diskuse nad činností.
od 17:00 v přednáškovém sále

6. 4. 2020: přednáška
Nové poznatky ke středověké lokaci města Olomouce.
Přednáší PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D., NPÚ Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická Olomouc a archeologická)

2. 4. 2020 archeologická exkurze
Výpravy za litovelskou archeologií – Po terasách Moravy
Provázejí Bc. Karel Faltýnek, Ing. Radovan Urválek a Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Odjezd vlastními auty z Olomouce – Tržnice v 9:00.
(sekce archeologická a Muzejní společnost Litovelska)

30. 3. 2022 přednáška
Židovské pověsti z Moravy
Přednáší Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., Centrum judaistických studií FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále

23. 3. 2022 přednáška
Šternberk ve středověku
(Z nově zpracovaných dějin Šternberka)
Přednáší prof PhDr. David Papajík, Ph.D., katedra historie FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

19. 3. 2022 vycházka
Myslechovice
pořádá a zve nás Muzejní společnost Litovelska, provází Aleš Hubáček a Pavel Obrátil.
Více v pozvánce.
začátek ve 13:00 u kaple sv. Michala v Myslechovicích

16. 3. 2022 přednáška
Nejstarší kresby v Moravském krasu
Přednáší Mgr. Martin Golec, Ph.D., katedra historie FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce archeologická)

9. 3. 2022 přednáška
Ohlédnutí za jubilei hudebních mistrů
Přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce hudební a literárně historická)

5. 3. 2022 komentovaná prohlídka
Keltové, Brno a hvězdy
výstava v Ditrichtštejnském paláci Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8
provází autorka výstavy PhDr. Jana Čižmářová
Sraz před vstupem do muzea v 11:00, vstupné 70 Kč (35 Kč snížené), doprava vlastní.

2. 3. 2022 přednáška ZMĚNA
Šternberk na cestě do moderní doby. Konec habsburské monarchie a doba první Československé republiky
(Z nově zpracovaných dějin Šternberka)
Přednáší PhDr. Arnošt Skoupý, CSc., emeritní člen katedry historie FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

23. 2. 2020 přednáška
Detektivka už dávno není pohádka pro dospělé
přednáší autor detektivek z olomouckého prostředí Mgr. Michal Sýkora, Ph.D., katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce literárně historická)

16. 2. 2020 přednáška
Šternbersko v pravěku a v rané době dějinné
Úvod k cyklu přednášek k nově zpracovaným dějinám Šternberka
přednáší Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., katedra historie FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

9. 2. 2020 seminář
Archeologické výzkumy na střední Moravě v letech 2020 a 2021
Představení nejvýznamnějších výsledků archeologických výzkumů realizovaných Archeologickým centrem Olomouc, Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Olomouci, Ústavem archeologické památkové péče Brno a Archaií Olomouc
Předběžný program ke stažení uvádí Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce archeologická)

2. 2. 2020 přednáška
Za zkamenělinami do okolí Olomouce
přednáší RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D., katedra geologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a VMO
následuje komentovaná prohlídka stálé expozice Neživé přírody Olomouckého kraje
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce přirodovědná)

26. 1. 2022 vzpomínkový večer
prof. Ludvík Václavek – významná osobnost olomoucké germanistiky a dlouholetý člen výboru VSMO
Uvádí prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. z katedry germanistiky FF UP v Olomouci.
Zároveň proběhne setkání členů Literárně historické sekce s diskusí o programu a náplni práce v dalším roce.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce Literárně-historická)

12. 1. 2022 komentovaná prohlídka
Josef Ignác Sadler – Kristus předávající klíče svatému Petrovi
Provází kurátorka výstavy Mgr. Michaela Čadilová z Historického ústavu VMO.
od 16:00 v přednáškovém sále

Program VSMO na 1.pololetí 2022 bude k dispozici od 3. ledna 2022 (na webu a také vytištěný v kanceláři VSMO a na vrátnici VMO). Od 3. ledna bude možné platit členské příspěvky na rok 2022 a hlásit se na zájezdy v kanceláři VSMO. Kancelář bude otevřena v obvyklých časech, v pondělí od 14:00 do 16:00 a ve středu od 15:00 do 17:00 hodin za respektování všech platných protikoronavirových opatření.

24. 11. 2021 členská schůze VSMO
Na programu zpráva o činnosti a hospodaření spolku, volba nového výboru a revizní komise. Srdečně zveme všechny členy.
od 16:00 v horní klubovně
(Schůze předchází večeru ke knize Milana Ticháka)

24. 11. 2021 vzpomínkový večer
nad poslední knihou PhDr. Milana Ticháka Ztracené a znovunalezené adresy
provází Ing. Tomáš Tichák
od 17:00 v horní klubovně
(sekce historická Olomouc)

10. 11. 2021 přednáška
Jindřich Wankel a Vlastenecký spolek muzejní v Olomouci
přednáší Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., z katedry historie FF UP
od 17:00 v horní klubovně
(sekce archeologická)

3. 11. 2021 přednáška
Postavy Starého zákona – Mojžíš
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., z katedry germanistiky FF UP v Olomouci
od 17:00 v horní klubovně
(sekce literárně historická)

27. 10. 2021 vzpomínkový večer
na Bc. Jána Kadlece místo jeho přednášky Výběr mýta na formanských cestách střední Moravy v 18. století
od 17:00 v horní klubovně
(sekce Historická Olomouc)

23. 10. 2021 exkurse
do kostela Zvěstování Panny Marie a kláštera kapucínů na Dolním náměstí v Olomouci.
Provádí bratr Radek Navrátil.
od 9:00 v kostele
(sekce Historická Olomouc)

20. 10. 2021 přednáška
Olomoucké židovské pověsti
Přednáší Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., z Centra judaistických studií FF UP.
od 17:00 v horní klubovně
(Literárně historická sekce)

13. 10. 2021 přednáška
Jindřich Wankel a Býčí skála ve světle nových archeologických výzkumů.
Přednáší Mgr. Martin Golec, Ph.D., z katedry historie FF UP Olomouc.
od 17:00 v horní klubovně
(Archeologická sekce)

9. 10. 2021 mykologická vycházka
do Moravičan
vede RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.
Sraz v 7:20 ve vestibulu hlavního vlakového nádraží v Olomouci, odjezd vlakem v 7:33. Předpokládaný odjezd z Moravičan v 11:00 hodin.
(Přírodovědná sekce)

6. 10. 2021 přednáška ZMĚNA
Hudební jubilanti
Přednášejí Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová.
od 17:00 v horní klubovně
(Hudební a Literárně historická sekce)

30. 9. 2021 zájezd
Litomyšl. Prohlídka města, muzea a zámku.
Vede Anna Petrželová.
Odjezd v 7:00 hodin ze zastávky zájezdových autobusů u tržnice. Předpokládaný návrat 16:30 hodin.

25. 9. 2021 výlet
Litovel obrozenecká a literární.
Procházka městem s výkladem a možnou návštěvou muzea, případně radnice.
Vede Mgr. Jana Loskotová.
Začátek v 8:30 před Úřadem práce v Litovli v Olomoucké ulici. Doprava vlastní, možnost autobusem v 7:10 z autobusového nádraží v Olomouci.
(sekce literárně historická)

22. 9. 2021 přednáška
Otec moravské archeologie Jindřich Wankel, jeho příchod do Moravského krasu a počátky přírodovědných a archeologických výzkumů.
Přednáší Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., z Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce archeologická)

14. 9. 2021 exkurze
do barokního chrámu Panny Marie Sněžné na náměstí Republiky v Olomouci s ukázkou barokních varhan.
Provází Ing. Ladislav Kunc.
Začátek v 16:00 před kostelem.
(sekce hudební)

11. 9. 2021 vycházka
Co zbylo z olomouckého židovského města?
Provází Bc. Tereza Holasová, studentka katedry historie FF UP v Olomouci.
Začátek ve 13:30 před budovou VMO na náměstí Republiky.
(sekce literárně historická)

3. a 10. 9. 2021 zájezd
Kláštery se slavnou minulostí. Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, zámek v Rosicích, klášter v Rajhradě (opatský chrám sv. Petra a Pavla dle projektu Santiniho-Aichla, klášterní knihovna a Památník písemnictví na Moravě).
Vede prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.
Odjezd v 7:00 hodin ze zastávky zájezdových autobusů u tržnice.

Ve spolupráci s VSMO se koná 24. ročník olomouckého hudebního festivalu Baroko 2021
pozvánka ke stažení
více informací
(členové VSMO mohou využít zlevněné vstupné, případně ale mohou také nevyužitím vyjádřit podporu souboru Ensemble Damian v nelehké době)

8. 7. 2021 přednáška
Hudba na dvoře olomouckého biskupa W. H. Schrattenbacha
přednáší muzikoložka Jana Spáčilová z FF UP Olomouc
od 17:30 v horní klubovně, vstup volný

8. 7. 2021 opera
Tomáš Hanzlík: Yta innocens (Kroměříž 1728, Praha 2004)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

12. 7. 2021 koncert
Giovanni Mossi (1680-1742) Sonate opera prima dedicate Cardinal di Schrattenbach (1716)
(Jiří Sycha – barokní housle, Helena Matyášová – violoncello, Filip Dvořák – cembalo)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

16. 7. 2021 koncert
Girolamo Pera (1694-1771): Stabat Mater, Tomáš Hanzlík: Epitaf W. H. Schrattenbacha
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

18. 7. opera
Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727, Olomouc 2001)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

29. 7. 2021 opera
Tomáš Hanzlík: Piráti (Olomouc 2021)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
od 19:30 v atriu Jezuitského konviktu, vstupné 200/100

2. 8. 2021 koncert
Carlo Tesarini (c. 1690-1766) La Stravaganza
Carlo Zuccari (1704-1792) Koncert pro housle Es dur
] (Musica Florea, Marek Štryncl)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

V souvislosti s aktuálně platnými opatřeními proti COVID-19 rušíme všechny akce naplánované v programovém dvojlistu na měsíc červen 2021.

Kancelář VSMO je v červnu otevřena v obvyklých úředních dnech a časech.

Již zaplacená platba za zájezd do Dolních Kounic zůstává v platnosti pro budoucí náhradní termín, případně si ji lze nechat později vrátit od p. Kühnové po telefonické domluvě.

Mimo program se uskuteční:

12. 6. 2021 archeologická exkurze
po středověkých tvrzích na Litovelsku, s postupnou návštěvou Bílé Lhoty, Červené Lhoty, Řimic a Unčovic.
vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Pozvánka ke stažení
Doprava vlastními auty, začátek v 9:45 před vchodem do arboreta v Bílé Lhotě. Společná akce s Muzejní společností Litovelska, z. s.
(sekce archeologická)

24. 10. 2020 archeologická exkurze
po středověkých tvrzích na Litovelsku, s postupnou návštěvou Bílé Lhoty, Červené Lhoty, Řimic a Unčovic.
vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Odjezd vlastními auty v 9 hodin u tržnice nebo sraz v 9:45 před vchodem do arboreta v Bílé Lhotě. Společná akce s Muzejní společností Litovelska, z. s.
(sekce archeologická)

21. 10. 2020 přednáška
Významný český heraldik a občan města Olomouce Jiří Louda (u příležitosti 100. výročí jeho narození)
přednáší PhDr. Karel Müller a Michal Šimůnek.
od 17 hodin v horní klubovně

17. 10. 2020 zájezd
Dolní Kounice blízko Ivančic s prohlídkou pozůstatků nejstaršího ženského kláštera na Moravě, návštěva synagogy a židovského hřbitova, hradu a zámku. Omezený počet účastníků – přednost mají členové, kteří se přihlásili na jarní termín a svůj zájem znova potvrdí v kanceláři VSMO.

14. 10. 2020 přednáška
Období Františka Josefa I. ve světle restaurovaných muzejních sbírek, aneb pohled do zákulisí muzea v oboru památkového konzervátorství.
přednáší Mgr. Lucie Janusová z VMO
od 16 hodin v horní klubovně

10. 10. 2020 výlet
Prostějov (nejen) literární
s návštěvou muzea a procházkou městem s výkladem.
Vedou Mgr. Jana Loskotová a Bc. Tereza Holasová. Doprava individuální, sraz na hl. nádraží v Prostějově v 9:30 (odjezd vlaku z Olomouce v 9:06). Vstupné do muzea 30 Kč, skupiny po 20 Kč, vstup do Špalíčku 30 Kč, senioři 15 Kč. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři VSMO.
(sekce literárně historická)

7. 10. 2020 přednáška
O vymezování hranic na středověké střední Moravě
přednáší Mgr. et Mgr. Jakub Novák
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

3. 10. 2020 archeologická exkurze
do Mladečských jeskyní společně s Muzejní společnosti Litovelska, z. s., s výkladem doc. PhDr. Martina Olivy, Ph.D.
Odjezd vlastními auty z Olomouce od tržnice v 9 hodin nebo sraz až před vstupem do jeskyní v 9:45.
(sekce archeologická)

Se smutkem oznamujeme, že zemřel dlouholetý čestný předseda VSMO historik PhDr. Milan Tichák.
Více ve smutečním oznámení.

26. 9. 2020 mykologický výlet
za houbami do Moravičan
vede RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
Odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 7:33, zpět z Moravičan v 11:00.
(sekce přírodovědná)

23. 9. 2020 přednáška
Poslední dny a hodiny druhé světové války v Olomouci, k 75 výročí osvobození v roce 1945
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Historická Olomouc)

19. 9. 2020 archeologický zájezd
do Mikulova na výstavu Keltové pod Pálavou a do Pasohlávek/Mušova k památníku Brána do Římské říše
vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Odjezd v 7 hodin ze zastávky zájezdových autobusů u tržnice. Omezený počet účastníků – je nutné se přihlásit v kanceláři VSMO! Turistickou obuv, jídlo a pití na celý den s sebou (v rámci zájezdu není plánován společný oběd).
(sekce archeologická)

16. 9. 2020 přednáška
Krása lidského těla
přednáší doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

15. 9. 2020 exkurze
do barokního chrámu Panny Marie Sněžné včetně historických varhan
provází Ing. Ladislav Kunc
začátek v 16 hodin před kostelem
(sekce hudební)

9. 9. 2020 přenáška
Postavy Starého zákona: Jeremiáš
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D., z katedry germanistiky FF UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

Na základě vládních nařízení a doporučení při uvolňování protikoronavirových opatření jsme se rozhodli zrušit do konce června 2020 všechny akce VSMO. Protože se to týká i plánovaných zájezdů, jejich realizaci přesouváme do náhradních termínů (nejpozději za rok). Stávající přihlášky a vybrané zálohy na ně zůstávají v platnosti. Pokud však přihlášený účastník zájezdu bude požadovat vrácení zaplacené zálohy, učiníme tak, jakmile to bude možné a znovu se otevře kancelář VSMO. O tomto termínu Vás budeme informovat.
Věříme, že od září 2020 již VSMO obnoví plně svou činnost.

Pavlína Kalábková, místopředsedkyně výboru VSMO

25. 3. 2020 přednáška
Ukrajina známá a neznámá
přednáší Mgr. Kristýna Novodvorská
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Historická)

18. 3. 2020 přednáška
Hanácké motivy v díle Josefa Korejze Blatinského
předáší Mgr. Jitka Tláskalová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Národopisná)

11. 3. 2020 přednáška
400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandra (17. 3. 1620) a čtvrtstoletí od jeho olomoucké kanonizace papežem Janem Pavlem II.
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

4. 3. 2020 přednáška
O židovské obci v Prostějově a jejích významných osobnostech
přednáší Tereza Holasová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Literárně historická)

26. 2. 2020 přednáška
PRO NEMOC ZRUŠENO
Výběr mýta a provoz na formanských cestách na střední Moravě v 18. století
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

19. 2. 2020 přednáška
Výsledky archeologických výzkumů prostějovské průmyslové zóny v Kralickém Háji
přednáší PhDr. Pavel Fojtík z ÚAPP Brno, pobočka Prostějov
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

12. 2. 2020 přednáška
Počátky výstavby olomoucké bastionové pevnosti ve světle nových výzkumů
přednáší doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D., katedra historie FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

7. 2. 2020 přednáška
Historie a perspektivy geriatrie ve světě, v České republice a v Olomouci
přednáší MUDr. Milena Bretšnajdrová Ph.D., zástupkyně přednosty pro LP GER
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

5. 2. 2020 přednáška
Kurt Schubert a křesťansko-židovský dialog
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D. a Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. z katedry germanistiky FF UP od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Literárně historická)

29. 1. 2020 archeologický seminář
přehled nejvýznamnějších archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2019
s pracovníky příslušných archeologických pracovišť
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Archeologická)

22. 1. 2020 přednáška
Belgie, země pralinek, gotických katedrál a piva
přednáší Ing. Pavlína Pancová-Šimková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Přírodovědná)

15. 1. 2020 beseda
Cestou okolo Olomouce
s PhDr. Milanem Tichákem o jeho nové knize
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Literárně historická a Historická Olomouc)

1. 1. 2020 novoroční vycházka
Začátek na Žerotínově náměstí před vchodem do Arcibiskupského semináře ve 14:30.

25. 12. 2019 vánoční koncert
z díla českých a světových skladatelů.
Účinkují sbor a orchestr Salve.
Od 16 hodin v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci.
(sekce hudební)

18. 12. 2019 přednáška
Proměny a současný stav výročních lidových zvyků a obyčejů
Přednáší Mgr. Josef Urban, odborný pracovník Vlastivědného muzea v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

4. 12. 2019 přednáška
Astrologický Mikuláš.
Podrobnosti ve vývěsce.
(sekce astrologická)

11. 12. 2019 přednáška
Vánoce na českých a moravských kůrech.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

27. 11. 2019 přednáška
Kůň v moravském pravěku – výsledky aktuálních archeologických výzkumů.
Přednáší Mgr. Zuzana Mírová, absolventka studia archeologie na FF UP v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

20. 11. 2019 exkurze
Novinky z konzervátorské dílny
Vede Lucie Janusová, konzervátorka VMO.
Začátek ve vrátnici muzea v 16:00

13. 11. 2019 přednáška
Česko-německé vztahy v moravské literatuře.
Přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D. z katedry germanistiky FF UP Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

6. 11. 2019 přednáška
Německá archeologie v Uničově a Mizzi Maneth.
Přednáší Mgr. Miloš Hlava, Ph.D. z katedry historie FF UP Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

30. 10. 2019 přednáška
přestavení nové knihy Výpravy za litovelskou archeologií. Přednáší členové autorského kolektivu Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., a Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., z katedry historie FF UP Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

23. 10. 2019 přednáška
Dar německého šlechtice českému národu v Olomouci. K 200. výročí narození Emanuela hraběte Pöttinga (1819–1898).
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

19. 10. 2019 exkurze
Litovel archeologická – v rámci Mezinárodního dne archeologie, prohlídka míst výzkumů v Litovli a návštěva nové výstavy Archeologie Litovelska ve zdejším muzeu. Vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., a Karel Faltýnek. Sraz v 9:45 hodin před muzeem v Litovli (v ulici Smyčkově 795). Doprava individuální. (Např. vlakem z Olomouce, hl. n., v 8.33 hodin, přestup v Července na vlak do Litovle v 9.11 hodin.)
(sekce archeologická)

16. 10. 2019 komentovaná prohlídka výstavy k výročí olomouckého orloje. Vedou pracovníci Vlastivědného muzea Radim Himmler a Martin Zdražil.
od 16 hodin ve VMO

12. 10. 2019 výlet
do Choliny - tamní Hanácké muzeum, poutní kostel, archeologické naleziště.
Vede Karel Faltýnek. Odjezd vlakem z Olomouce, hl. n., v 8.33 hodin přes Senici na Hané (přestup) do Choliny, sraz na vlakové zastávce v Cholině v 9.15 hodin. Zájemci ať se přihlásí předem na e-mail KarelFaltynek@seznam.cz.
(sekce národopisná)

9. 10. 2019 přednáška
Italská barokní opera na Moravě – náměty, libreta a hudební ukázky.
Přednáší doc. PhDr. Jana Spáčilová, Ph.D., katedra muzikologie FF UP Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

5. 10. 2019 zájezd
do Uherského Hradiště a okolí s návštěvou kostela sv. Václava v Sazovicích, prohlídkou města Uherské Hradiště s průvodcem, s obědem a prohlídkou místního pivovaru, případně leteckého muzea v Kunovicích. Vede doc. PhDr. Milada Písková s Bohumilou Kühnovou. Odjezd v 7 hodin od tržnice.

2. 10. 2019 přednášky
o významných moravských fotografech
Pozůstalost fotografa Karla Dvořáka ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci, přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková
Fotografové Slovácka a Joža Úprka, přednáší Jan Benedík
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce fotografická)

25. 9. 2019 přednáška
Z rodu významných olomouckých osobností. K stému výročí narození JUDr. et PhDr. Zdeňka Šprince (1919–1988) a jeho blízkých.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

21. září – Za osobnostmi českého a německého kulturního života Šumperska. Doprava individuální – sraz v 9.30 hodin až na nádraží v Šumperku. (Odjezdy vlaků z Olomouce, hl. n., v 8.33 hodin přes Zábřeh, v 7.47 hodin přes Uničov). Vede Mgr. Jana Loskotová, vedoucí sekce literárně historické.

18. 9. 2019 přednáška
Afrika na vlastní kůži. Přednáší Monika Tichá
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

V pondělí 16. září – komentovaná prohlídka barokního chrámu P. Marie Sněžné včetně historických varhan. Provází Ing. Ladislav Kunc, sraz v 16 hodin před kostelem na náměstí Republiky.

14. září – zájezd na Valašsko – do Ratiboře, Vsetína a Valašského Meziříčí. Program: návštěva evangelického kostela a Slavína v Ratiboři, prohlídka Horního města se zámkem a Muzea regionu Valašska ve Vsetíně, návštěva zámku Kinských se zajímavými expozicemi ve Valašském Meziříčí atd. Vede Mgr. P. Kalábková, Ph.D. Odjíždět

11. 9. 2019 přednáška
Stínky, svinky a berušky – mimořádně zajímaví suchozemští korýši.
Přednáší doc. RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., z katedry ekologie a životního prostředí PřF UP Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

26. 6. 2019 komentovaná prohlídka ZMĚNA TERMÍNU
Pozdravy ze starých časů. Výstava nejstarších pohlednic z Olomouce Provází Mgr. Jana Jakůbková, odborná pracovnice VMO
od 17 hodin v horní klubovně

22. 6. 2019 zájezd
Asparnan der Zaya a bojiště Dürkrut (Rakousko) – prohlídka archeologického muzea s novou expozicí a s unikátním skanzenem pravěkých staveb. Návštěva místa bitvy na Moravském poli z roku 1278, kde zemřel český král Přemysl Otakar II.
Vede Pavlína Kalábková. Očekávaný návrat do Olomouce mezi 17. a 18. hodinou. Na zájezdu nebude zajištěn oběd – jídlo a pití si každý účastník zajistí sám. Cena vstupného 8–10 eur (bude upřesněno podle aktuálního ceníku).
(sekce archeologická)

8. 6. 2019 výlet
Přerov etnografický. Komentovaná prohlídka stálé národopisné expozice Muzea Komenského v Přerově, prohlídka muzea-zámku, města, návštěva památníku českobratrské školy.
Vede Karel Faltýnek. Vlastní doprava. Začátek v 10:00 před muzeem.
(sekce etnografická)

5. 6. 2019 přednáška
Peníze, jak je neznáte.
Přednáší Ing. Josef Moša, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce numismatická)

1. 6. 2019 archeologická exkurze
Předmostí u Přerova – prohlídka právě probíhajícího archeologického výzkumu na dálničním obchvatu Přerova, návštěva památníku Lovců mamutů, prohlídka lokalit Skalka a Hradisko.
Vedou Pavlína a Marek Kalábkovi, odjezd v 9:00 od tržnice vlastními auty.
(sekce archeologická)

29. 5. 2019 přednáška
Z dějin a činnosti fotografické sekce VSMO.
s prohlídkou aktuální výstavy členů sekce. Přednáší doc. MUDr. Dimitrolos Krajčí.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce fotografická)

25. 5. zájezd
Litomyšl – prohlídka města a zámku s průvodcem (renesanční město a zámek – památka UNESCO, klášter a jeho unikátní zahrady, vzpomínka na Bedřicha Smetanu, Aloise Jiráska a další). Organizuje Anna Petrželová.

24. 5. 2019 koncert
z díla českých a světových skladatelů v rámci Noci kostelů
V kostele Panny Marie Sněžné od 18:30
(sekce hudební)

22. 5. 2019 exkurze
Novinky z konzervátorské laboratoře VMO
Prohlídka muzejního pracoviště. Vede Mgr. Janusová z Vlastivědného muzea. Omezený počet účastníků – max. 20 osob. Zájemci se přihlásí v kanceláři VSMO do 15. 5. 2019.
od 17 hodin ve VMO

15. 5. 2019 přednáška
Žánr dobrodružného, magického a mýtického románu v moravské německé literatuře. Přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., z katedry germanistiky FF UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

11. 5. 2019 vlastivědná vycházka
Vzpomínky na oběti dvou válek na ústřední hřbitov v Olomouci – Neředíně. Vede PhDr. Milan Tichák.
Začátek ve 14:00 před hlavní bránou

4. 5. 2019 archeologická exkurze
Pozořice u Brna – pravěká hradiště a mohylové pohřebiště, středověký hrad Vildenberk.
Vedou Pavlína a Marek Kalábkovi.
Odjezd vlastními auty od tržnice v 9:00.
(sekce archeologická)

6. 5. 2019 exkurze ZMĚNA TERMÍNU
do barokního chrámu Panny Marie Sněžné
Provází Ing. Ladislav Kunc
začátek v 16 hodin před kostelem
(sekce hudební)

27. 4. 2019 zájezd
Valašsko 1 – Karolinka, Velká Karlovice, Soláň.
Opakování úspěšného zájezdu z loňského roku. Vede doc. PhDr. Milada Písková, CSc., spoluorganizuje Bohumila Kühnová.

24. 4. 2019 přednáška
Na počátku stoleté cesty olomouckých skautů.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

17. 4. 2019 přednáška
Vzpomínka na Jiřího Stýskala – bohemistu, literárního historika a kritika.
Přednášejí prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., a doc. Mgr. Helena Spurná z kateder bohemistiky a filmových a divadelních studií FF UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

13. 4. 2019 odborný seminář
LES A ČLOVĚK k poctě nedožitého jubilea Ing. Jiřího Lazebníčka, dlouholetého předsedy přírodovědné sekce VSMO a všestranného znalce přírodních věd, zejména botaniky a mykologie.
Seminář je určen i širší laické veřejnosti.
od 9 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

10. 4. 2019 přednáška
Poutní místa v Evropě – putování kontinentem.
Přednáší P. František Lízna – moravský kněz, jezuita, signatář Charty 77, autor několika publikací k této tematice.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

9. 4. 2019 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE VSMO Na programu zpráva o činnosti a o hospodaření spolku, o stavu a vývoji členské základny, diskuse s náměty, návrhy (i kritikou), volba výboru.
od 17 hodin v horní klubovně

6. 4. 2019 archeologická exkurze
Kokory a Čekyně – dvě pravěká hradiště na Přerovsku.
Vedou Pavlína a Marek Kalábkovi. Odjezd od tržnice v 9 hodin vlastními auty. Zájemci nechť se přihlásí P. Kalábkové na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz nebo na mobil 603 591 821.
(sekce archeologická)

3. 4. 2019 přednáška
Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé.
Představení nové knihy o keltském oppidu Staré Hradisko u Protivanova.
Přednáší Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., z archeologické sekce katedry historie FF UP v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

27. 3. 2019 přednáška
Leopold Prečan a jeho Svatý Kopeček
Přednáší Jana Krejčová – výtvarnice, autorka ex-libris, autorka a spoluautorka publikací o církevních památkách v regionu.
od 17 hodin v horní klubovně

20. 3. přednáška
Jak se Olomouc stala před sto lety českým městem
Dovršení převratu 28. října 1918 v oblasti kultury a osvěty. Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

13. 3. 2019 přednáška
Obnova studánek a pramenů na Bouzovsku a Litovelsku
Představení publikace. Přednášejí Jiří Ženožička a Eva Vaňková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

6. 3. 2019 přednáška
Ohlédnutí za jubilei hudebních mistrů
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

6. 3. slavnost
odhalení pamětní desky Ing. Josefu Kšírovi na domě na třídě Svobody 4 v Olomouci
od 15:30 hodin

27. 2. 2019 exkurze
do knihovny Centra Aletti Olomouc
Začátek v 16:40 u budovy Centra Aletti, Křížkovského 2, Olomouc. Počet účastníků je omezen, je nutné se přihlásit v kanceláři VSMO do 13. 2. 2019.
(literárně-historická sekce)

20. 2. 2019 přednáška
Arcidiecézní charita Olomouc na Haiti roku 2018.
Přednášejí pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně

13. 2. 2019 přednáška
Moravské šibenice ve světle archeologických výzkumů.
Přednáší prof. PhDr. Josef Ungr, CSc., a kolektiv z ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

6. 2. 2019 přednáška
Olomoučtí puškaři v 16.–18. století.
Přednáší Ing. Roman Gronský.
(pozvánka ke stažení)
od 17 hodin v horní klubovně

30. 1. 2019 archeologický seminář
Přehled výzkumů na střední Moravě v roce 2018
přednášejí zástupci jednotlivých archeologických organizací působících v regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

23. 1. 2019 přednáška
Olomoučan Josef Engliš, šéfmechanik Baťova letectva, a jeho cesta kolem světa
přednášejí ing. Roman Gronský a ing. arch. P. Engliš
od 17 hodin v horní klubovně

16. 1. přednáška
Hanácké svatební a jiné koláče.
s komentovanou prohlídkou výstavy
přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

31. 10. přednáška
Z Borispolu do Vladivostoku - bojová cesta 6. střeleckého pluku Hanáckého
přednáší Tomáš Brenza z olomoucké pobočky jednoty Čs. obce legionářské
od 17 hodin v horní klubovně

24. 10. přednáška
Raně renesanční architektonická skulptura na Olomoucku
Přednáší Mgr. Petr Čehovský, Ph.D., z katedry dějin umění FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

17. 10. přednáška
k 100. jubileu naší republiky - 28. říjen 1918 v Olomouci
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

10. 10. přednáška
Minulost našich větrných mlýnů
přednáší Ing. Jan Drábek, předseda sekce větrných mlýnů v Klubu přátel Technického muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

6. 10. zájezd
Za Vršovci na Vraclav a za Sodomkou do Vysokého Mýta. Prohlídka archeologické lokality z raného středověku a barokního poutního místa, středověkého města a unikátních automobilů z dílny Josefa Sodomky. Provází PhDr. David Vích z muzea ve Vysokém Mýtě. Pořádá , exkursi vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Odjezd autobusem v 7 hodin od tržnice. Turistickou obuv, jídlo a pití na celý den s sebou (není plánován oběd).
(sekce archeologická)

3. 10. přednáška
Historie Svatého Kopečka a jeho baziliky
přednáší Jan Nedělník z Matice svatokopecké
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

26. 9. přednáška
Nový hrad v Olomouci
přednáší PhDr. Pavel Šlésar, Ph.D. a Bc. Tomáš Zlámal z Národního památkového ústavu Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

24. 9. exkurse
do chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci. Prohlídka chrámu včetně historických varhan.
Vede Ing. Ladislav Kunc
začátek v 16 hodin před chrámem
(hudební sekce)

22. 9. zájezd
na Valašsko – Hovězí, Karolinka, Velké Karlovice a Soláň
Vede doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
Odjezd autobusem v 7 hodin od tržnice
(historická sekce)

19. 9. komentovaná prohlídka
výstavy Český kinematograf
Provází kurátor výstavy Mgr. Martin Zdražil z VMO
od 17 hodin ve VMO

15. 9. vlastivědná exkurse
do Šumperka, prohlídka města, Geschaderův důmu (Muzeum čarodějnických procesů), městská knihovna
Vede Mgr. Jana Loskotová Začátek v 9:30 před hlavním nádražím v Šumperku
(literárně historická sekce)

16. 6. 2018 archeologická exkurse
na novou výstavu o Keltech v Čechách v Národním muzeu v Praze.
Doprava individuální (nejlépe vlakem).
Začátek před vstupem do Národního muzea (budova bývalého Federálního shromáždění) v Praze v 11:00.

9. 6. 2018 zájezd
na památkový barokní komplex Kuks u Jaroměře.
Vede Anna Petrželová.

2. 6. 2018 vlastivědná vycházka
po severním okraji ochranného pásma městské památkové rezervace.
Provází PhDr. Milan Tichák.
Začátek ve 14:00 na zastávce MHD Gymnázium Hejčín.

26. 5. 2018 výlet
Skanzen lidového umění ve Strážnici
(sekce národopisná)

25. 5. 2018 koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
začátek v 18:30 v kostele Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

23. 5. 2018 přednáška
Jízda králů na Hané – historie a současnost
přednáší Mgr. Josef Urban, odborný pracovník VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

19. 5. 2018 zájezd
na jihozápadní Slovensko - Bradlo, mohyla M. R. Štefánika, Topoľčianky - letní sídlo T. G. Masaryka.
Vede doc. PhDr. Milada Písková.

16. 5. 2018 přednáška
Olomoučtí puškaři
přednáší Roman Gronský, sběratel.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archologická)

12. 5. 2018 archeologická exkurze
Hoštejn u Zábřeha - zřícenina původně gotického hradu a další archeologické lokality v okolí.
Vedou P. Kalábková, P. Šlésar.
Odjezd vlastními auty od tržnice v 9:00.
(sekce archeologická)

5. 5. 2018 zájezd
do Polska - Złoty Stok, historický skanzen, ukázky dolování zlata a další pozoruhodnosti.
Vede Bc. Ján Kadlec.

2. 5. 2018 přednáška
Vincenc Prasek (1843–1912) a jeho koncepce českého muzea. Ke 135. výročí založení VSMO.
Přednáší doc. PhDr. Milada Písková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

25. 4. 2018 přednáška
Minulost našich větrných mlýnů
přednáší Ing. Jan Doubek
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

23. 4. 2018 komentovaná prohlídka
barokního chrámu P. Marie Sněžné
provází Ing. Ladislav Kunc
Začátek před kostelem v 16 hodin
(sekce hudební)

21. 4. 2018 archeologická exkurze
do Pustiměře na Vyškovsku k prohlídce archeologických lokalit: biskupského hradu Melice, románské rotundy, raně středověkého hradiště Zelená hora a dalších.
Vedou Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., a PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
Odjezd vlastními vozidly od tržnice v 9 hodin.
(sekce archeologická)
18. 4. 2018 přednáška
Válečný rok 1918 - poslední místa bojů jednotek olomoucké posádky
přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

14. 4. 2018 komentovaná prohlídka
výstavy sochaře Julia Pelikána
provází kurátorka výstavy Mgr. Iva Vodrážková
začátek ve 14 hodin ve VMO

11. 4. 2018 přednáška
Moravská německá literatura - znovu objevený „kontinent“? II. část
přednáší prof. PhDr. I. Fialová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

4. 4. 2018 přednáška
Šest paláců na olomouckých náměstích
přenáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

3. 4. 2018 film
Arcibiskupství olomoucké zve na olomouckou premiéru dokumentárního filmu Jano Köhler
začátek 17:30, kino METROPOL

28. 3. 2018 přednáška
Moravská německá literatura - znovu objevený „kontinent“?
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D., z katedry germanistiky Univerzity Palackého
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

24. 3. 2018 archeologická exkurze
do Boskovic k návštěvě nové výstavy Barbaři v pohybu a stálé muzejní expozice Pravěk Boskovicka, dále prohlídka města a archeologických památek v něm a v blízkém okolí
provází archeoložka boskovického muzea Mgr. Zuzana Jarušková
Odjezd vlastními auty (s volnými místy) od tržnice v 9 hodin
(sekce archeologická)

21. 3. 2018 přednáška
Adolf a Božena Langovi z Příkaz, společné 35. výročí úmrtí (1983)
přednáší Karel Faltýnek z Národního památkového ústavu v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

14. 3. 2018 přednáška
Památky na bitvu u Tovačova a v okolí roku 1866
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

7. 3. 2018 přednáška
Památce novináře Josefa Černocha (1838–1882)
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

28. 2. 2018 přednáška
Jindřich Wankel – Efemeridy z mého života
přednáší PhDr. Petr Kostrhun, Ph.D., z Ústavu Antropos Moravského zemského muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

21. 2. 2018 přednáška
Leoš Janáček (1854 – 1928) a další jubilanti
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(hudební sekce)

14. 2. 2018 přednáška
O starých mlýnech
přednáší PhDr. Radim Urbánek z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

7. 2. 2018 přednáška
Olomoucká léta pedagoga dr. Ferdinanda Špíška
přednáší PhDr. Martin Kučera
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

31. 1. 2018 přednáška
Přehled archeologických výzkumů realizovaných na střední Moravě v roce 2017
přednáší pracovníci příslušných odborných institucí
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

25. 1. 2018 přednáška
Umění ve veřejném prostoru města Olomouce z let 1945–1985
přednáší Mgr. Václav Dvořák z VMO
od 17 hodin v horní klubovně

1. 1. 2018 novoroční vycházka
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:30 na nám. Národních hrdinů před bývalým kinem Edison (Mír)

22. 11. přednáška
Hanácké dům
přednáší PhDr. Martin Novotný z Národopisného ústavu lidové kultury ve Strážnici
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

15. 11. přednáška
Nejstarší zemědělci na Moravě
přednáší Mgr. Ivana Vostrovská, PhD.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

8. 11. přednáška
Olomoučtí frankofilové - spolek Alliance Française d'Olomouc
přednáší PhDr. Martin Kučera
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 11. přednáška
150. výročí Slovanského gymnazia v Olomouci
následuje komentovaná prohlídka výstavy
provází Mgr. Hana Jakůbková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně

24. – 25. 6. zájezd
Za poklady českých dějin do středních Čech (Stará Boleslav, hora Říp, Břevnovský klášter, Lány)
vede doc. Milada Písková
(sekce historická)

23. 6. přednášky
Vývoj středně zdravotního školství v Československu v letech 1918 -1938
přednáší Mgr. Růžena Zaoralová, VOŠ zdravotnická E.Pöttinga v Olomouci
Nově zaváděné trendy a postupy – HIPEC nejen z pohledu anesteziologa
přednáší MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc
od 15:00 v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

17. 6. zájezd
Archeopark Chotěbuz – Český Těšín, Cieszyn
návštěva archeoparku spojeného s raně středověkým hradištěm, muzea v Českém Těšíně, Zámeckého vrchu v Cieszyně s pozůstatky hradu a s rozhlednou atd.

9. 6. koncert
v rámci Noci kostelů
od 18:30 v chrámu P. Marie Sněžné
(sekce hudební)

14. 6. exkurze
do Arcibiskupské knihovny
Provází Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. z katedry historie FF UP
začátek v 16:50 v recepci Arcibiskupského paláce na Biskupském náměstí
(sekce literárně historická)

7. 6. komentovaná prohlídka
výstavy Tajemné proměny hornin v devonu
provází Ing. Pavel Novotný, vedoucí Přírodovědného ústavu VMO
od 17 hodin ve VMO
(sekce přírodovědná)

3. 6. vlastivědná vycházka
z Purkrabské ulice Bezručovými sady k hotelu Palác
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:00 u Arcibiskupského semináře na Žerotínově náměstí

31. 5. přednáška
Vampýrismus, upíři a jejich rodinní příslušníci
přednáší PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

28. 5. archeologická exkurse ZMĚNA DNE
do jeskyní Moravského krasu do významných archeologických nalezišť v Koňské jámě a v Rytířské jeskyni pod vedením Mgr. Martina Dolce, Ph.D. z katedry historie FF UP.
Odjezd z Olomouce v 9 hodin od tržnice osobními auty (je vhodné se přihlásit na mobil 603591821 nebo mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

24. 5. exkurze
do Prečanovy knihovny v Arcibiskupském paláci
Provází Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. z katedry historie FF UP
Začátek v 16:50 v recepci Arcibiskupského paláce na Biskupském náměstí
(sekce literárně historická)

20. 5. zájezd
do východních Čech (státní zámek Žleby, Slatiňany a další)
vede Anna Petrželová, cena 300 Kč, zájezd obsazen

17. 5. exkurze
ke zrestaurovanému modelu Husova sboru s konzervátorkou VMO Mgr. Lucií Janusovou
začátek v 17 hodin před kostelem v ulici U Husova sboru 538 v Olomouci

13. 5. exkurze
do Loštic – muzeum, památník Adolfa Kašpara, synagoga, muzeum tvarůžků, město s komentářem
Odjezd vlastními auty v 9 hodin od tržnice (je vhodné se přihlásit na mail hnala@tiscali.cz nebo na mobil 739017357)
(sekce národopisná)

10. 5. přednáška
Životní jubilea zasloužilých ředitelů Slovanského gymnázia - Jan Ev. Kosina, Vít Hřivna
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

3. 5. beseda ZMĚNA PROGRAMU
Povídánky od nitěných knoflíků s Miroslavem Kobzou, autorem příběhů ze starých časů z okolí Zábřeha
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

26. 4. 2017: komentovaná prohlídka
výstavy Milování v přírodě
provází Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
od 17 hodin ve VMO
(sekce přírodovědná)

22. 4. 2017: archeologická exkurze ODLOŽENO PRO NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ
do okolí Zlatých Hor k památkám na středověkou těžbu drahých kovů
osobními auty (je vhodné se přihlásit na mobil 603591821 nebo mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
odjezd v 9 hodin od tržnice
(sekce archeologická)

19. 4. 2017: přednáška
Cesta 4. zeměbraneckého hulánského pluku z Olomouce Velkou válkou 1914 – 1918
přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

12. 4. 2017: beseda ZRUŠENO
Povídánky od nitěných knoflíků s Miroslavem Kobzou, autorem příběhů ze starých časů z okolí Zábřeha
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

5. 4. 2017: přednáška
150 let Slovanského gymnázia v Olomouci
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

29. 3. 2017: přednáška
Divoká krása Jeseníků
přednáší Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, s komentovanou prohlídkou výstavy ve VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

22. 3. 2017: přednáška
Kraličtí varhanáři a jejich stopy v Olomouci a okolí
Přednáší Mgr. Václav Uhlíř z katedry muzikologie FF UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

15. 3. 2017: přednáška
Krušnohorské uctívání duchů (démonologie) v kontextu barokní imaginace
přednáší PhDr. Jiří Wolf z Muzea města Duchcova
od 16 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

8. 3. 2017: beseda
s Janem Sulovským, dramatikem a dramaturgem Českého rozhlasu Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 3. 2017: přednáška
Současné české archeologické výzkumy v Kurdistánu
přednáší doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. z katedry historie FF UP Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

24. 2. 2017: přednášky z dějin lékařství
70 let od vzniku chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci
přednáší Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc
Rehabilitace po úrazech v minulosti a dnes
přednáší Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D., přednosta Rehabilitační kliniky FN Olomouc
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

22. 2. 2017: přednáška
k jubileu hudebního skladatele Jana Václava Stamice (1717–1757) a jeho mannheimské školy
přednáší Mgr. Jana Loskotová a Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

Změna termínu - o den dříve!
14. 2. 2017: přednáška
Slovenské deputace k císařskému dvoru do Olomouce v letech 1848–1849
přednáší doc. PhDr. Milada Písková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

8. 2. 2017: seminář
Přehled nejvýznamnějších archeologických výzkumů realizovaných na střední Moravě v loňském roce
přednáší zástupci všech archeologických pracovišť
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

1. 2. 2017: přednáška
Putování po Bouzovsku a Lošticku, vzpomínky pamětníků, strašidla, legendy
přednáší Karel Faltýnek z Národního památkového ústavu v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

28. 1. 2017: exkurze
na výstavu Vítejte u neandertálců v Moravském zemském muzeu v Brně v Pavilonu Antropos
Doprava vlastní nebo společná vlakem z Olomouce hl. n. v 9:06 (v Brně dále tramvají č. 1 na zastávku Pisárky – výstaviště)
Začátek společné komentované prohlídky v 11:15–11:30 Vstupné: plné 90 Kč, zvýhodněné 45 Kč
(sekce archeologická)

25. 1. 2017: přednáška
Císař František Josef I. na vojenských manévrech na Konicku roku 1887 v záznamech obecních kronik
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

18. 1. 2017: beseda
s Milanem Tichákem nad jeho novou publikací Příběhy olomouckých pomníků a hřbitovů
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

11. 1. 2017: přednáška
obnova figuríny hanáckého obra Josefa Drásala
přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

1. 1. 2017: novoroční vycházka
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:30 u kina Metropol na rohu Sokolské a Zámečnické ulice

25. 12. 2016: koncert
J. J. Ryba : Česká mše vánoční, pastorely
chrámový sbor a orchestr Salve
od 16:00 v chrámu Panny Marie Sněžné

14. 12. 2016: přednáška
páter Ludvík Holain, hudební skladatel a pedagog, další hudební jubilanti
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

9. 12. 2016: přednáška
prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. - 120. výročí narození
přednáší Mgr. Renata Klvačová, ředitelka archívu UP
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

7. 12. 2016: komentovaná prohlídka
výstavy František Josef I. a Olomouc
provází Mgr. Markéta Doláková
od 17 hodin v horní klubovně

3. 12. 2016: exkurze
do Litovle - muzeum, procházka městem
vede Karel Faltýnek z NPÚ Olomouc
začátek u muzea v Litovli v 10:50
(sekce národopisná)

30. 11. 2016: přednáška
slavní herci na prknech olomouckého divadla (Slávka Budínová, Julie Charvátová, Ilja Racek). Druhý díl přednášky.
Přednáší prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
od 17 hodin v posluchárně Filozofické fakulty UP na tř. Svobody
(sekce literárně-historická)

23. 11. 2016: přednáška
Hledání hrobu kněze P. Josefa Toufara – archeologie modernity a její místo v odkrývání historie.
Přednáší Mgr. Jan Havrda, Ph.D., z Národního památkového ústavu, ú. o. p. Praha
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

20. 11. 2016: koncert
Koncert sboru a orchestru Salve ke cti sv. Cecilie a k 260. výročí narození W. A. Mozarta.
Na programu Missa solemnis in C , KV 337 W. A. Mozarta a další skladby jubilantů (Bruckner, M. Haydn, F. Liszt) od 16:00 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

16. 11. 2016: přednáška
Z minulosti Olomouckého kraje na pozadí staletého územně správního uspořádání Moravy.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

9. 11. 2016: přednáška
Archeologie a umění - jak objevy dávných protagonistů VSMO Jindřicha Wankla a Karla Absolona inspirovaly české umělce.
Přednáší Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., z Ústavu Antropos Moravského zemského muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

5. 11. 2016: exkurze
do Vědecké knihovny v Olomouci k 450. jubileu.
Vede doc. PhDr. Milada Písková.
Začátek v 10 hodin před knihovnou v Bezručově ulici.
(sekce historická)

2. 11. 2016: přednáška
Olomoucké hudební festivaly Setkání
přednáší PhDr. Josef Dvořák
Odřeknuto přednášejícím. Náhradní přednáška o ZUŠ Žerotín.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

26. 10. 2016: přednáška
O unikátních rostlinách v Jeseníkách
přednáší doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. V rámci probíhající výstavy Endemity Jeseníků ve VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

22. 10. 2016: zájezd
do Archeoparku Pavlov u Břeclavi - expozice lovců mamutů a Věstonické Venuše
provází Mgr. Martin Novák, Ph.D., z Archeologického ústavu Akademie věd ČR
Odjezd autobusem v 7:00 od tržnice (cena 220 Kč)
(sekce archeologická)

ZMĚNA DNE (úterý)
18. 10. 2016: přednáška
zamyšlení nad turistickými nápisy (graffiti) na stěnách archeologického naleziště Býčí skála v Moravském krasu
přednáší Mgr. Martin Golec, Ph.D., z Filozofické fakulty UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

15. 10. 2016: přednáška
Počátky numismatických sbírek olomouckého Vlastivědného muzea
od 8 hodin v horní klubovně
(sekce numismatická)

15. 10. 2016: zájezd
do Holešova a na Svatý Hostýn
Vede doc. PhDr. Milada Písková

12. 10. 2016: přednáška
vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků
přednáší RNDr. Leo Bureš
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

8. 10. 2016: vlastivědná vycházka
z olomouckého hradu do podhradí
Vede PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:00 před dómem sv. Václava

7. 10. 2016: přednášky
Mgr. Marek Hampel - Osudy vídeňského neurologa prof. MUDr. Otto Marburga, rodáka z Rýmařova
doc. MUDr. A. Bártová, CSc. - Historie vzniku HLA laboratoře ve FN Olomouc
doc. MUDr. Fr. Mrázek, PhD. - Současný stav imunologických vyšetření před transplantací orgánů
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

5. 10. 2016: beseda
nová kniha Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Miroslav Kobza, redaktor Českého rozhlasu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 10. 2016: zájezd
na jižní Moravu po trase Milotice, Strážnice, Petrov, Plže
Vede Bohumila Kühnová a Anna Petrželová

24. 9. 2016: exkurze
do Čech pod Kosířem do nové zámecké expozice ve správě VMO
provází autor expozice Mgr. Robert Šrek
začátek v 10:00 u pokladny v zámku

21. 9. 2016: přednáška
historický stavební vývoj města Olomouce od Hradské brány k nádraží
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

17. 9. 2016: exkurze
do Hanáckého skanzenu v Příkazích
Vedou Mgr. Eva Kroutilová a Karel Faltýnek
Začátek v 10:30 před skanzenem, odjezd tam je možný autobusem 770 směr Litovel (od hlavního nádraží, stanoviště E v 9:56)
(sekce národopisná)

17. 9. 2016: přednáška
Mince z hrobů
od 8 hodin v horní klubovně VMO
(numismatická sekce)

15. 9. 2016: zájezd
Jablůnkovské šance – soustava novodobého opevnění v terénu blízko Jablůnkova ve Slezsku
Vede Bc. Ján Kadlec

Zrušeno pro nemoc
14. 9. 2016: přednáška
Figurína hanáckého obra Josefa Drásala s připomínkou 120. výročí slavné Národopisné výstavy v Praze.
Přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

18. 6. 2016: vlastivědná vycházka
do Starých Hodolan
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14 hodin u hlavního nádraží před vstupem do podchodu k Hodolanům

11. 6. 2016: zájezd
středisko experimentální archeologie ve Všestarech, muzeum války 1866 na Chlumu, památník bitvy u Sadové a Hradce Králové. Vede P. Kalábková. Cena 280 Kč.

10. 6. 2016: koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
od 18:30 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

8. 6. 2016: exkurze
do depozitáře knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci s knihovnicí VMO Mgr. Janou Habustovou
omezená kapacita, je třeba se přihlásit v kanceláři VSMO
od 16 hodin ve VMO

4. 6. 2016: vlastivědná vycházka
do míst prvního rozšíření města před 140 lety (1876) ještě před zrušením pevnosti
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14 hodin u hotelu Palác na začátku Komenského ulice

PŘELOŽENO NA 10. 6.
27. 5. 2016: koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
od 18:30 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

25. 5. 2016: přednáška
Prusko–rakouská válka 1866 a bitva u Dubu a Tovačova před 150 lety
přednáší historik PhDr. Karel Podolský, pracovník VMO
od 17 hodin v horní klubovně

21. 5. 2016: zájezd
Kuks u Jaroměře, zámek v Novém městě nad Metují
Vede A. Petrželová, cena 300 Kč

14. 5. 2016: zájezd
Polsko - poutní místo Vambeřice, pevnost Stolová hora
vede Bc. Ján Kadlec, cena 320 Kč

11. 5. 2016: komentovaná prohlídka
výstavy k výročí Vědecké knihovny
provází Mgr. Jiří Hlonek, odborný pracovník VK Olomouc
od 17 hodin

AKCE ODLOŽENA ZE ZDRAVOTNÍCH PŘÍČIN
7. 5. 2016: archeologická exkurze
Moravský kras - Rytířská jeskyně a jeskyně Koňská jáma
Vede Mgr. Martin Golec, Ph.D., z UP Olomouc
Odjezd vlastními auty v 9:00 od Tržnice (lze se přihlásit u P. Kalábkové, mobil 603591821 e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(archeologická sekce)

4. 5. 2016: přednáška
Zvyky a obyčeje našich předků na Hané
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

27. 4. 2016: přednáška
Olomoucké knihovny včera a dnes, 450. výročí Vědecké knihovny
přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(historická sekce)

20. 4. 2016: přednáška
cesty 13. zeměbraneckého pluku z Olomouce světovou válkou v letech 1917 - 1918
přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

19. 4. 2016: VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
od 16 hodin v horní klubovně

9. 4. 2016: archeologická exkurze
pískovcové lomy u Starého Maletína na Bouzovsku, muzeum historie Hřebečska ve Studené Loučce
Odjezd vlastními auty v 9:00 od Tržnice (lze se přihlásit u P. Kalábkové, mobil 603591821 e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(archeologická sekce)

13. 4. 2016: přednáška
skladatelé Pavel a Antonín Vraničtí a jejich vztah k Olomouci
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(hudební a literárně historická sekce)

6. 4. 2016: přednáška
Ježíškovy matičky na Olomoucku - národopisný velikonoční zvyk
přednáší Mgr. Ivan Hlavatý
od 17 hodin v horní klubovně

30. 3. 2016: přednáška
Současná literární situace v Olomouci v období posledních dvou let.
Přednáší Mgr. Petra Kožušníková.
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

23. 3. 2016: přednáška
Kam létají zimovat naši ptáci - nové technologie ve výzkumu.
Přednáší Mgr. Peter Adamík z Vlastivědného muzea v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

16. 3. 2016: přednáška
Hledání zmizelého kostela sv. Petra - výzkum v Křížkovského ulici 10.
Přednáší Mgr. Hana Dehnerová a Mgr. Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

9. 3. 2016: přednáška
Cesty 13. zeměbraneckého pluku Olomouc za světové války v letech 1914–1916.
Přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

2. 3. 2016: přednáška
Osud rodiny olomouckého rodáka – houslisty a terezínského vězně Karla Fröhlicha.
Přednáší PhDr. Tomáš Hrbek z Židovské náboženské obce v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

24. 2. 2016: Přednáška
Památné budovy Univerzity Palackého v Olomouci, 70. výročí obnovení olomouckého vysokého učení (1946).
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

17. 2. 2016: komentovaná prohlídka
výstava České korunovační klenoty – na dosah
od 16 hodin v expozici, omezený počet, je třeba se přihlásit v kanceláři VSMO
Provází Mgr. Lukáš Hlubek.

10. 2. 2016: přednáška
„Hanácké Stonehenge“ - archeologické naleziště v Brodku u Prostějova. Přednáší PhDr. Pavel Fojtík z prostějovské pobočky Ústavu archeologické a památkové péče Brno.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

3. 2. 2016: přednáška
Historické rudné doly v okolí Velké Bystřice. Přednáší Ing. Pavel Novotný z VMO.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

27. 1. 2016: přednáška
Úloha spolků v hudebním dění města Olomouce v letech 1918–1938
přednáší PhDr. Ingrid Silná, konzervatoř Olomouc, katedra muzikologie FF UP, klavírní doprovod Kateřina Potocká
od 17 hodin v horní klubovně (sekce hudební)

20. 1. 2016: přednáška
Msgre. Jan Šrámek, výrazná postava moravské historie a politiky 1918 - 1948, rodák z Grygova, 60 let od úmrtí
přednáší Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. z katedry historie FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

13. 1. 2016: přednáška
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2015 několika archeologických pracovišť a okolních regionálních muzeí
od 17 hodin v horní klubovně (sekce archeologická)

1. 1. 2016: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
od 14:30 před vstupem do chrámu sv. Michala na Žerotínově náměstí
provází PhDr. Milan Tichák

16. 12. 2015: přednáška
120 let Úřední čtvrti
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

9. 12. 2015: přednáška
k připomínce životních jubileí hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765–1815)
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárněhistorická)

14. 11. 2015: výlet
na výstavu Hroby barbarů v Muzeu hlavního města Prahy.
Odjezd z Olomouce, hl. n., rychlíkem Ostravan v 7:16, sraz ve vestibulu nádraží v 6:50, jízdenku si kupuje každý sám. Prohlídka výstavy v 11:00 hodin (sraz před 11:00 u pokladny v hlavní budově Muzea hl. města Prahy), provází Jiří Vávra. Cena vstupenky 120 Kč, senioři nad 65 let 50 Kč. Cesta zpět individuální, doporučený další program: stálá expozice Pravěké Prahy tohoto muzea, výstavy v Náprstkově muzeu o starověké Číně nebo o Bedřichu Hrozném, v Národním muzeu v bývalé budově Federálního shromáždění výstava o vývoji české gramatiky
(sekce archeologická)

25. 11. 2015: přednáška
Život na zámku v Čechách pod Kosířem (od konce 19. století do počátku 2. světové války)
Přednáší Mgr. Robert Šrek, historik umění z Vlastivědného muzea.
od 17 hodin v horní klubovně

18. 11. 2015: přednáška
Chemie v potravinách, fyzika v kuchyni
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 11. 2015: přednáška
o publikacích Literární procházky německou Olomoucí a Antologie německé moravské literatury
přednáší germanista Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D., bývalý vedoucí Centra pro výzkum německé literatury na Moravě, které obě knihy vydalo.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárněhistorická)

4. 11. 2015: přednáška
významné varhany v Olomouci a blízkém okolí
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

23. 10. 2015: přednášky
o vývoji orgánových transplantací ve FN Olomouc - prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. a vzpomínka na život a dílo profesora MUDr. Pavla Lukla (1905–1995) - doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

21. 10. 2015: přednáška
Symbolika svobodných zednářů, přednáší konzervátorka Vlastivědného muzea v Olomouci Mgr. Lucie Janusová.
od 17 hodin v horní klubovně

17. 10. 2015: exkurze
výlov rybníka v Tovačově (s možností si chytit či koupit živou rybu). Doprava vlastními auty, odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice.
(sekce přírodovědná)

14. 10. 2015: přednáška
Český Patton – generál Josef Šnejdárek (1875–1945), přednáší doc. PhDr. Milada Písková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

9. 10. 2015: zájezd
na jižní Moravu krajem T. G. Masaryka – do Hrubé Vrbky, Kuželova, Hodonína, Strážnice. Vede doc. PhDr. Milada Písková.
Odjezd autobusu v 7 hodin z bývalého autobusového nádraží u tržnice.

7. 10. 2015: přednáška
aktuální archeologické výzkumy v Olomouci, přednáší Mgr. R. Zatloukal, Ph.D., z Národního památkového ústavu. Následuje prohlídka výzkumu v proluce vedle Muzea umění v Denisově ulici
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

3. 10. 2015: Zájezd
do Polska – Kožle, Lubowice, Ratiboř. Vede Bc. Ján Kadlec.
Odjezd autobusu v 7 hodin z bývalého autobusového nádraží u tržnice.

30. 9. 2015: přednáška
o úloze Mistra Jana Husa v dějinách (s připomínkou letošního 600. výročí jeho upálení v Kostnici) přednáší PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně

30. 9. 2015: houbařská exkurze
za vedení Ing. J. Lazebníčka na Bradlecký kopec (s cílem sběru exponátů na výstavu FLORA Olomouc 2015 ve dnech 1.– 4. října). Odjezd vlakem z Olomouce, hl. n., v 7:30 do stanice Moravičany.
(přírodovědná sekce)

29. 9. 2015: exkurze
do chrámu P. Marie Sněžné a k památných barokním varhanám. Vede Ing. Ladislav Kunc. Začátek v 17 hodin před kostelem.
(sekce hudební)

28. 9. 2015: houbařská exkurze
Svatováclavská (státní svátek) ve spolupráci se Sluňákovem vede Ing. Jiří Lazebníček. Odjezd vlakem z Olomouce, hl. n., v 7:36 do stanice Hlubočky- zastávka.
(sekce přírodovědná)

26. 9. 2015: vlastivědná vycházka
do Starých Hodolan s návštěvou tamního Husova sboru (s připomínkou letošního 600. Husova výročí). Vede PhDr. Milan Tichák. Začátek ve 14:00 u tramvajové zastávky (linka 4) Husův sbor v Hodolanech.

23. 9. 2015: beseda
příznivců věd přírodních s diskusí o novém programu připravovaném do budoucna promluví Mgr. Blanka Krausová a vedení VSMO.
od 17 hodin v horní klubovně
(přírodovědná sekce)

16. 9. 2015: beseda
s doc. PhDr. Františkem Všetičkou, CSc., nad jeho novou knihou z času moravského národního probuzení Otevírání oken.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárněhistorická)

12. 9. 2015 vlastivědná vycházka
dle celoměstského programu Dnů evropského kulturního dědictví 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Ústřední hřbitov Příběhy neředínského hřbitova vede PhDr. Tichák

27. 6. 2015: vlastivědná vycházka
Objevování zmizelých míst Olomouce pod vedením doc. PhDr. Milady Pískové
začátek ve 14:00 před vchodem do dómu sv. Václava (sekce historická)

9. 9. 2015: přednáška
Země, o které se mluví: Řecko – pohledem národopisu. Přednáší bývalý etnograf Vlastivědného muzea v Olomouci Mgr. Ivan Hlavatý.

5. 9. 2015: vlastivědná vycházka
kolem památek školské tradice města Olomouce (na uvítání nového školního roku) – třídou Spojenců k tržnici. Vede PhDr. Milan Tichák. Začátek ve 14:00 u Pöttingea v Palackého ulici.

20. 6. 2015: zájezd
s archeology do Rakouska: Olomouc – Carnuntum (archeologické památky z časů Říše římské) – Petronel – Bad Deutsch-Altenburg – Olomouc. Vede PhDr. Pavlína Kalábková. Návrat po 19. hodině. Cena 400 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice (sekce archeologická)

19. - 21. 6. 2015: výstava
kaktusů a sukulentů v atriu VMO
(sekce kaktusářská)

17. 6. 2015: přednáška
historie sbírek v lapidáriu VMO s následnou prohlídkou výstavy Příběhy kamene. Přednáší Mgr. Markéta Doláková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

13. června zájezd
do východních Čech: Olomouc – Ratibořice – Náchod - Olomouc. Vede Bohumila Kühnová. Předpokládaný návrat mezi 18. a 19. hodinou. Cena: dospělí 300 Kč, děti 200 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

6. 6. 2015: zájezd
Zlín, jaký býval a jaký je: Olomouc – Zlín (okružní prohlídka města, Baťův památník, muzeum, univerzitní budova a další stavby Evy Jiřičné, Lesní hřbitov aj.). Vede doc. Milada Písková. Návrat v 18 hodin. Cena 150 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice
(sekce historická)

3. 6. 2015: přednáška
Minulost a současnost kartografické podsbírky VMO. Připravil Mgr. Josef Urban
od 17 hodin v horní klubovně

30. 5. 2015: vlastivědná vycházka
do Nových Hodolan v přednádražím prostoru. Vede PhDr. Milan Tichák.
začátek ve 14 hodin před budovou Krajského úřadu naproti hlavního nádraží

29. 5. 2015: koncert
ve spolupráci s pěveckým sborem Salve v rámci každoroční Noci kostelů.
od 18.30 v chrámu P. Marie Sněžné
(sekce hudební)

20. 5. 2015: přednáška
Moravské zázemí národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

15. 5. 2015: zájezd
do Kroměříže, trasa Olomouc – Kroměříž (Květná zahrada, památka UNESCO) – Olomouc. Vede Jitka Gajdoštinová. Návrat v 18 hodin. Cena 130 Kč.
odjezd v 7:00 od bývalého autobusového nádraží u tržnice

27. 5. 2015: přednáška
Na poli konzervace a restaurování, s exkurzí do muzejního zázemí. Provází pracovnice VMO Mgr. Lucie Janusová.
od 16 hodin v budově VMO

13. 5. 2015: přednáška
z dějin moravského varhanářství. Přednáší Mgr. Květa Fridrichová, s ukázkami živými i reprodukovanými.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

9. 5. 2015: zájezd
do Polska, trasa Olomouc - Kladsko – Swidnica – Książ (hrad a vojenská pevnost)- Wałbrzych- Vambeřice (poutní místo) - Olomouc. Vede Bc. Ján Kadlec. Návrat po 19. hodině. Cena 330 Kč.
odjezd v 7:00 od bývalého autobusového nádraží u tržnice

6. 5. 2015: přednáška
Osvobození Olomouce v roce 1945. Přednáší PhDr. Karel Podolský
od 17 hodin v horní klubovně

2. 5. 2015: archeologická exkurze
lokality v Moravském krasu- jeskyně Býčí skála, Pekárna a Švédův stůl. Vede Mgr. Martin Golec, Ph. D. z Univerzity Palackého
odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty s volnými místy pro příchozí, nejlépe se přihlásit P. Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo email: pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

29. 4. 2015: přednáška
poslední krvavé oběti II. světové války na Olomoucku (Zákřov, přestavlky, Kožušany, Olomouc- Lazce, Javoříčko). Přednáší PhDr. Milan Tichák.
od 17 hodin v horní klubovně

25. 4. 2015: zájezd
do Národního parku Podyjí: Olomouc- Pohořelice- Přímětice- hrad Bítov- Vranovská přehrada. Město Jevišovice. Vede Libuše Jurková. Návrat po 18. hodině. Cena 320 Kč. Odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

25. 4. 2015: přírodovědná exkurze
botanicko-mykologická do jarní přírody CHKO Litovelské Pomoraví. Vede Ing. Jiří Lazebníček.
Podrobnosti na vývěsce u Vlastivědného muzea v Olomouci.
(sekce přírodovědná)

22. 4. 2015: přednáška
k nové publikaci Příběhy uničovské archeologie za přítomnosti autorského kolektivu: Mgr. Nikola Hirnerová, Ph.D., Mgr. Mikuláš Hlava, Ph.D., Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. a Mgr. Pavel Šlésar.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

18. 4. 2015: zájezd
Po stopách Vincence Praska II: Olomouc- Napajedla- hrad Buchlov- Olomouc. Vede doc. PhDr. Milada Písková - sekce historická. Návrat asi v 18 hodin, cena 180 Kč. Odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

15. 4. 2015: přednáška
Olomoucký orloj- mýtus a skutečnost. Přednáší PhDr. Anežka Šimková z Muzea umění v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

11. 4. 2015: archeologická exkurze
na Klášťov, nejvyšší horu Vizovické vrchoviny a posvátné místo starých Slovanů
odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty s volnými místy pro příchozí, nejlépe se přihlásit P. Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo email: pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

8. 4. 2015: přednáška
Kameny zmizelých. Přednáší PhDr. Tomáš Hrbek, místopředseda židovské obce v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

1. 4. 2015: přednáška
Vojenské útvary v Olomouci v roce 1914 a jejich evropská bojiště. Přednáší Mgr. Jaroslav Hudský.
od 17 hodin v horní klubovně

ZMĚNA TERMÍNU
24
. 3. 2015: přednáška
O megalitických památkách na ostrově Malta. Přednáší JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph. D.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

18. 3. 2015: přednáška
z cesty do Řecka. Přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 3. 2015: vzpomínka
na zesnulého novináře, básníka a překladatele Václava Buriana (1959 – 2014). Promluví prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Ing. Tomáš Tichák a další.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

6. 3. 2015: přednáškové odpoledne
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. - Významné milníky vývoje II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci- a doc. MUDr. Dan Marek, Ph. D. - Život a dílo profesora MUDr. Pavla Lukla (1905 – 1995)
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

4. 3. 2015: přednáška
Ztracené ulice na mapě města Olomouce, po západním obvodu městské památkové rezervace.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

25. 2. 2015: přednáška
k 270. výročí smrti skladatele Jana Dismase Zelenky (1679–1745), českého Bacha.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

21. 2. 2015: archeologická exkurze
Brno – prohlídka aktuálních archeologických výstav Moravského zemského muzea: Mykény a střední Evropa a Velká Morava a počátky křesťanství. (Sraz v 11 hodin před expozicí Anthropos – Brno, Pisárecká 5, prohlídka výstavy Mykény, po 12. hodině přesun do centra a prohlídka druhé výstavy v Paláci šlechtičen. Doprava individuální.)
(sekce archeologická)

18. 2. 2015: přednáška
cesta po transsibiřské magistrále na trase Moskva – Vladivostok
přednáší Ing. Helena Červinková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 2. 2015: archeologický seminář
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2014 přednesou zástupci jednotlivých archeologických pracovišť našeho regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

4. 2. 2015: přednáška
Nejstarší pohlednice Olomouce ze sbírky Vlastivědného muzea Olomouc. Přednáší a následně provází výstavou historička Mgr. Jana Jakůbková
od 16 hodin v horní klubovně

24. 1. 2015: archeologická exkurze
Ostrava – návštěva výstavy Od Alexandra k Tamerlánovi – válečné tažení na Hedvábné cestě. Průvodce PhDr. David Majer z Ostravského muzea. (Sraz v 11 hodin před muzeem v Ostravě, Masarykovo nám. 1.)
(sekce archeologická)

21. 1. 2015: přednáška
Slavní herci na prknech olomouckého divadla (Nataša Gollová, Jarmila Kurandová, Josef Bek)
přednáší prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
od 17 hodin v multimediální pracovně katedry bohemistiky v budově Filozofické fakulty v Křížkovského ul. 10 (na konci dvora vpravo).
(sekce literárně historická)

14. 1. 2015: přednáška
O pomnících padlých z I. světové války na Libavsku
přednáší Mgr. Jana Krejčová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

7. 1. 2015: beseda
s PhDr. Milanem Tichákem o jeho nové knize Olomoucké vycházky
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 1. 2015: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
vede PhDr. Milan Tichák, začátek ve 14:30 před poliklinikou SPEA na náměstí Národních hrdinů

17. 12. 2014: přednáška
generál Josef Šnejdárek, „český Patton“ (1875–1945)
přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(historická sekce VSMO)

10. 12. 2014: přednáška
dvě nové archeologické památky na Olomouckém hradě
přednáší PhDr. Vít Dohnal, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

26. 11. 2014: přednáška
Provozování staré hudby v Olomouci po r. 1989
přednáší Mgr. Martina Pudelová z Katedry muzikologie FF UP v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

19. 11. 2014: přednáška
tajemný svět irských megalitů
přednáší JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., z Univerzity Palackého
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

13. 11. 2014: komentovaná prohlídka
výstavy masožravých rostlin z celého světa s názvem Smrtící pasti
povede autorka výstavy Mgr. Monika Kyselá
od 16 hodin ve Vlastivědném muzeu
(sekce přírodovědná)

12. 11. 2014: beseda
nad kronikou města Olomouce
promluví mnohaletý městský kronikář Mgr. Lubomír Kalusek
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

5. 11. 2014: přednáška
o obětech války uložených v jihoslovanském mausoleu v Bezručových sadech v Olomouci
přednáší PhDr. Arnošt Skoupý z Univerzity Palackého
od 17 hodin v horní klubovně

29. 10. 2014: přednáška
Vojenské nemocnice v Olomouci v době první světové války.
Přednáší Jaroslav Hudský, společnost Signum Belli.
od 17 hodin v horní klubovně

24. 10. 2014: přednášky
MUDr. Jan Strojil: Historické kořeny klinické farmakologie a Ing. Roman Gronský: Vzpomínky mého otce MUDr. Lothara Gronského.
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

22. 10. 2014: přednáška
Příběhy pomníků padlých na Olomoucku, ke stému výročí začátku první světové války.
Přednáší Bc. Ján Kadlec a PhDr. Milan Tichák od 17 hodin v horní klubovně

15. 10. 2014: přednáška
život a dílo moravského archeologa a speleologa Karla Absolona (1887–1960), někdejšího olomouckého studenta.
Přednáší Mgr. Petr Kostrhun z Moravského zemského muzea Brno – Anthropos
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

11. 10. 2014: exkurse
do nově otevřené expozice ve fortu č. XXII v Černovíře (při cestě k Chomoutovu).
Vede Bc. Ján Kadlec.
Začátek ve 14 hodin před pevnůstkou.

8. 10. 2014: přednáška
Tajemný svět mechorostů
Přednáší odborná pracovnice VMO Mgr. Monika Kyselá
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

1. 10. 2014: přednáška
k Roku české hudby Antonín Dvořák a svět, s hudebními ukázkami.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně-historická)

24. 9. 2014: přednáška
spisovatelka, autorka loutkových her, výtvarnice a učitelka Vojtěška Baldessari- Plumlovská (1854–1934)
přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
(sekce literárně-historická a historická)

23. 9. 2014: exkurze
do hudebních sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. provází Mgr. Filip Hradil a Ing. Ladislav Kunc. Začátek v 16 hodin před muzeem na náměstí Republiky. Omezeno na 15 osob. V případě většího zájmu se exkurze bude opakovat od 17 hodin. (sekce hudební)

13. 9. 2014: vlastivědná vycházka
Vojenské hroby a pomníky obětem dvou světových válek na Ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně.
Vede PhDr. Milan Tichák. Začátek ve 14 hodin na konečné tramvaje u krematoria.

10. 9. 2014: přednáška
Aktuální archeologické výzkumy v Olomouci – Wurmově ulici
přednáší Mgr. Richard Zatloukal, Ph.D.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

6. 9. 2014: exkurze
do renovované Korunní pevnůstky u Michalského výpadu. Následuje rekonstrukce bitvy Olmütz 1814 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Provází Bc. Ján Kadlec. Začátek ve 14 hodin před vchodem do pevnůstky.

28. 6. 2014: archeologický výlet
k návštěvě nové výstavy v Moravském zemském muzeu v Brně - Svět tajemných Baltů – Pobaltí před Balty – Od sv. Vojtěcha po Jagellonce s kurátorkou Mgr. Zd. Nerudovou, Ph.D. Odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 9:07 do Brna, sraz ve vestibulu v 8:45

21. 6. 2014: zájezd
do barokního Kuksu u Dvora Králové (hospital, kostel s hrobkou rodu Šporků, Braunův Betlém ad.) Odjezd v 6 hodin od Tržnice Cena 300 Kč.

19.–21. 6. 2014: výstava
kaktusů a sukulentů v atriu Vlastivědného muzea
(kaktusářská sekce)

14. 6. 2014: zájezd
na Opavsko po stopách Vincence Praska (mj. spoluzakladatele VSMO). Prohlídka Opavy a rodných Milostovic, návštěva arboreta Nový Dvůr. Odjezd v 7 hodin od Tržnice. Cena 210 Kč

7. 6. 2014: vlastivědná vycházka
do Neředína, vede Vilém Švec
začátek ve 14 hodin na konečné tramvají u krematoria

24. 5. 2014: výlet
do arboreta Bílá Lhota se vzpomínkou na paní Astrid Kupkovou. Vedou Ing. Lazebníček a PaeDr. Homola, odjezd vlakem do Litovle z Olomouce, hl. n., v 6:31, tam přestup na autobus v 8 hodin.
(sekce přírodovědná)

17. 5. 2014: zájezd
do věhlasného poutního místa Vambeřice v Polsku s návštěvou Hitlerovy podzemní továrny ve Welimi aj.
Odjezd v 7 hodin z bývalého autobusového nádraží u tržnice. Cena 250 Kč.

13. 5. 2014: vlastivědná exkurze
do chrámu sv. Michala, včetně ukázky památných varhan.
Začátek v 17 hodin před kostelem.
(sekce hudební)

10. 5. 2014: archeologická exkurze
k hanáckému Kosíři s prohlídkou mohylových pohřebišť Boří nad Ostichovcem, hradiska U Varhan aj. Odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty; zájemci, kteří nemají vlastní dopravu, se mohou přihlásit u P. Kalábkové (605391821 nebo pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

7. 5. 2014: přednáška
Edgar G. Ulmer, olomoucký rodák, americký filmový režisér, scenárista a producent. Přednáší prof. PhDr. Michal Peprník, DrSc., z katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP.
(sekce literárně-historická)

26. 4. 2014: archeologická exkurze
k vápenkám na Javoříčsku identifikovaným archeologickým průzkumem. Provázejí Mgr. Pavel Šlésar a Karel Faltýnek z Národního památkového ústavu Olomouc.
Odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty; zájemci, kteří nemají vlastní dopravu, se mohou přihlásit u P. Kalábkové (605391821 nebo pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

25. 4. 2014: přednášky z dějin lékařství
přednáší prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD., a prof. MUDr. Ivo Krč, DrSc.
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

24. 4. 2014: přednáška
Vojenské objekty v Olomouci v čase vypuknutí I. světové války, k připomenutí 100. výročí prvního světového válečného konfliktu, přednáší Bc. Ján Kadlec.
od 17 hodin v horní klubovně

19. 4. 2014: vlastivědná vycházka
Světové dějiny v olomouckých hradbách. Vede doc. PhDr. Milada Písková. Začátek ve 14:00 před VMO
(sekce historická)

17. 4. 2014: literárně-hudební pořad s živou hudbou z děl s Olomoucí souvisejících autorů
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně-historická)

15. 4. 2014: VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE VSMO
Zhodnocení činnosti, volby (doplnění) výboru, vaše názory, náměty a připomínky.
od 16 hodin v horní klubovně

12. 4. 2014: exkurze
za jarní květenou do CHKO Litovelské Pomoraví. Vedou Ing. J. Lazebníček a dr. Tomáš Homola. Odjezd vlakem do Střeně z Olomouce, hl. n., v 7:34.
(sekce přírodovědná)

10. 4. 2014: přednáška
Pavel Křížkovský v hudebních dějinách Olomouce. Přednáší PhDr. Eva Vičarová, PhD.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

3. 4. 2014: přednáška
Poutě z Moravy do Mariazell. Přednáší Mgr. Jana Krejčová.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

27. 3. 2014: přednáška
výsledky výzkumu nově objeveného hradiska z pozdní doby kamenné v Úsově-Stavenicích
přednáší Mgr. Miroslav Daňhel z Archeologického centra v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

20. 3. 2014: přednáška
Obrázky z cest po Kavkazu
přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

13. 3. 2014: přednáška
kuriozity v dílech olomouckých německých spisovatelů
přednáší prof. PhDr. Ludvík Václavek
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

6. 3. 2014: přednáška
Co se pilo na Hané, k počátkům pěstování hanáckého chmele
přednáší doc. PhDr. Milada Písková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

1. 3. 2014: zájezd
do skláren Květná (Den otevřených dveří, možnost levného nákupu). Po obědě účast na národopisné slavnosti Fašank v obci Strání na moravskoslovenském pomezí. Odjezd v 7 hodin. Cena 220 Kč.

27. 2. 2014: přednáška
k nové knize Morava na konci eneolitu
přednáší autor PhDr. Jaroslav Peška, PhD. z Archeologického centra v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

Změna termínu
19.
2. 2014: přednáška
z cesty do Vietnamu
přednáší Ing. Helena Červinková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

13. 2. 2014: přednáška
Antonín Dvořák a Olomouc
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

6. 2. 2014: přednáška
dávné dějiny Bělidel (dnešní Sokolské ulice s okolím)
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

31. 1. 2014: přednášky
z oboru lékařství, přednáší Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., a prim. MUDr. Petr Hubáček.
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

30. 1. 2014: archeologický seminář
přehled výzkumů na střední Moravě v přednesu zástupců jednotlivých archeologických institucí působících v regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

23. 1. 2014: přednáška
Naše sovy.
přednáší odborníci ze ZOO Olomouc na Svatém Kopečku.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

16. 1. 2014: přednáška
Z minulosti „Šantovky“ a okolí
přednáší PhDr. Milan Tichák.
od 17 hodin v horní klubovně

1. 1. 2014: Novoroční vycházka
u tržnice v Kateřinské ulici, tradičně ve 14:30

18. 12. 2013: přednáška
o nejnovějších poznatcích ze zpracování archeologického výzkumu Dolního náměstí v Olomouci
přednáší Mgr. Richard Zatloukal z Národního památkového ústavu Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

13. 12. 2013: přednášky
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.: Olomoucká hematologická škola od roku 1946 do současnosti
MUDr. Oto Košta, PhD.: Praktické lékařství v minulosti, době současné a v budoucí perspektivě
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

11. 12. 2013: přednáška
Spisovatelka Božena Mrštíková (1876–1958) k 55. výročí jejího úmrtí
přednáší Mgr. Eliška Blažejová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

2. 12. 2013: přednáška
Astrologický Mikuláš
(sekce astrologická)

27. 11. 2013: přednáška
o roce 1968 a jeho politických dozvucích na Olomoucku (před 45 lety i později). Přednese doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., Katedra historie Filozofické fakulty UP.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce historická)

23. 11. 2013: konference
k uctění 130. výročí vzniku VSMO. O okolnostech vzniku někdejšího Vlasteneckého spolku muzejního, osobnostech zakladatelů i jejich pokračovatelů a mnoha jiných historických skutečnostech promluví doc. PhDr. Milada Písková, PhDr. Milan Tichák, PaedDr. Tomáš Homola a další.
od 9:00 ve Václavkově sále

21. 11. 2013: vernisáž
výstavy k 130. výročí VSMO
v 17:00 na chodbě v přízemí

20. 11. 2013: přednáška
výsledky archeologického výzkumu na staveništi nového nákupního centra „Šantovka“. Přednáší Mgr. Peter Kováčik, Ph. D. a kolektiv ARCHAIA v Olomouci
od 17:00 v horní klubovně
(archeologická sekce)

13. 11. 2013: přednáška
Pavel Vejvanovský – velikán barokní hudby a jeho vztah k Olomouci.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

6. 11. 2013: přednáška
Náboženské poměry v Olomouci na přelomu 16. a 17. století. Přednese PaedDr. Zdeněk Kašpar ze Státního okresního archivu v Olomouci.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce historická)

13. 11. 2013: přednáška
Pavel Vejvanovský – velikán barokní hudby a jeho vztah k Olomouci.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

30. 10. 2013: přednáška Život a činy významného starosty města Olomouce před rokem 1918 Karla Brandhubera (1846–1934). Hovoří Mgr. Ivan Puš.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce historická)

23. 10. 2013: přednáška Literární činnost českých jezuitů (1556–1773) – prozaická tvorba, osobnosti, žánry. Přednáší P. Mgr. Petr Havlíček SJ, akademická farnost Olomouc.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce literárně historická)

18. 10. 2013: přednášky sekce pro dějiny lékařství, promluví prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., (Olomoucké špitály) a prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., (Historie imunologie).
od 15:00 v horní klubovně

16. 10. 2013: přednáška Podíl našich židovských spoluobčanů na kulturním dění Olomouce v minulosti. Přednese PhDr. Tomáš Hrbek, místopředseda Židovské obce v Olomouci.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce historická)

12. 10. 2013: vlastivědná vycházka do minulosti olomoucké pevnosti, tentokrát v předpolí dávné Hradské brány. Provází Bc. Ján Kadlec, začátek ve 14:00 u hotelu Palác.

9. 10. 2013: přednáška o výsledcích archeologického a antropologického výzkumu při rekonstrukci olomouckého výstaviště FLORA (na místě někdejšího centrálního městského pohřebiště), promluví Mgr. Peter Kováčik, Ph. D., a spolupracovníci ARCHAIA Olomouc.
od 17:00 v horní klubovně
(sekce archeologická)

5. 10. 2013: vlastivědná vycházka za poznáním vojenských hrobů z obou světových válek na Ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně. Vede PhDr. Milan Tichák. Začátek ve 14:00 u brány před krematoriem (na konečné stanici tramvají č. 2 a 7)

2. 10. 2013: přednáška Olomoucké kulturní domy – sny a skutečnost. Přednese PhDr. Milan Tichák.
od 17:00 v horní klubovně

1. 10. 2013: přednáška Německá opera v Olomouci. Připravil a přednese PhDr. Jiří Kopecký, Ph. D. z Katedry muzikologie UP
v 16:00 v kapli Božího těla (v konviktu v Univerzitní ulici)
(sekce hudební)

28. 9. 2013: archeologická exkurze do nově objevených pravěkých lokalit v okolí Úsova, Moravičan a Stavenic. Vede Mgr. Marek Kalábek, Archeologické centrum Olomouc. Odjezd vlastními auty (s volnými místy pro příchozí – nutno se přihlásit na 603 591 821 nebo pavlina.kalabkova@upol.cz) v 9:00 hodin z bývalého autobusového nádraží u tržnice.
(sekce archeologická)

28. 9. 2013: svatováclavskou houbařskou vycházka s ing. Jiřím Lazebníčkem. Odjezd vlakem do Moravičan z Olomouce hl. n. v 7:34, návrat podle počasí, nasbíraného množství hub a dohody na místě.
sekce přírodovědná (spolu s CKA Sluňákov)

24. 9. 2013: exkurze do chrámu P. Marie Sněžné, včetně prohlídky vzácných barokních varhan. Provází Ing. Ladislav Kunc. Začátek v 17:00
(sekce hudební)

21. 9. 2013: zájezd k Bílým Karpatům (po trase Uherské Hradiště – Bojkovice – Nový Světlov – Mikulčin vrch – Kněždub atd.)

14. 9. 2013: exkurze do nových prostor Slovanského gymnázia v přístavbě historické budovy někdejší reálky na tř. Jiřího z Poděbrad. Začáteki v 10:00 před školou.

12. 9. 2013: exkurze do arcibiskupské rezidence na výstavu Krása důstojnosti – erby olomouckých biskupů a arcibiskupů v architektuře a užitém umění a Důstojnost krásy – liturgické textilie 17. až 20. století ve fondu olomoucké katedrály. Komentuje Mgr. Jana Oppeltová, Ph. D., z katedry historie Filozofické fakulty UP. Začátek v 16:25 ve vrátnici arcibiskupské rezidence.
(sekce literárně historická)

12. 9. 2013: výstava k jubileu VSMO, připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci za přispění VSMO v I. poschodí hlavní budovy muzea na nám. Republiky 5, přístupná v běžných provozních hodinách (mimo pondělí) do 27. 10. 2013

7. 9. 2013: zájezd do Polska na pevnost Stříbrná Hora, do poutního místa Bardo aj.

22. 6. 2013: zájezd
Krajinou Tovačovska a Přerovska: Dub nad Moravou – Tovačov – Chropyně – Beňov – Přerov.

15. 6. 2013: výlet
Kroměříž květná a literární. Doprava vlakem, podrobnosti o odjezdu a další informace sdělíme včas ve vývěsce VSMO.
(sekce literárně historická)

8. 6. 2013: archeologický zájezd
Archeologie pod Pálavskými vrchy: římská stanice v Mušově – paleolitická naleziště Dolní Věstonice a Pavlov – hradiska a hrady na Pálavě – archeologická expozice v Mikulově.

Změna termínu
1. 6. 2013: zájezd
po stopách českých řemesel a řemeslníků: Lanškroun – Letohrad – Nový Dvůr – Ústí nad Orlicí

1. 6. 2013: vlastivědná vycházka
do Chválkovic. Vedou PhDr. Milan Tichák a Ján Kadlec, začátek ve Chválkovicích na autobusové zastávce Na Rohu (linka 11) ve 14:00.

25. 5. 2013: botanická vycházka
do olomouckých Bezručových sadů
vede Ing. J. Lazebníček a PaeDr. T. Homola
začátek v 8:00 v Kosinově ulici (u vchodu do parku)
(sekce přírodovědná)

24. 5. 2013: koncert
smíšeného pěveckého sboru Salve
v chrámu P. Marie Sněžné v rámci akce Noc kostelů
vede Ing. Ladislav Kunc, začátek v 18:30
(sekce hudební)

Akce odložena na pozdější termín
18. 5. 2013: archeologická exkurze
na hradisko a mohylníky u Moravičan, Stavenic a Úsova
vedou Ing. Marek Kalábek a Mgr. Miroslav Daňhel
(sekce archeologická)

11. 5. 2013: botanická exkurze
do lužních lesů mezi Stření a Horkou n. M., Vedou Ing. J. Lazebníček a PaeDr. T. Homola
odjezd vlakem z Olomouce hl. n. do Střeně v 7:34, návrat autobusem MHD z Horky nad Moravou
(sekce přírodovědná)

4. 5. 2013: vlastivědná vycházka
kolem obnoveného Dolního náměstí provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14 hodin u Mariánského sloupu

Změna termínu
4. 5. 2013: zájezd
do Polska do pruské barokní pevnosti Stříbrná Hora a návštěva poutního místa Bardo v Kladsku.

27. 4. 2013: přírodovědná exkurze
za krásami jarní přírody do lužních lesů za Grygovem. Vedou Ing. Jiří Lazebníček a PaedDr. Tomáš Homola. Odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 7:23 do Grygova.
(sekce přírodovědná)

24. 4. 2013: přednáška
od 17 hodin v horní klubovně
Náboženské poměry (luterství) v Olomouci na přelomu 16. a 17. století. Přednáší PaedDr. Zdeněk Kašpar ze Stát. okresního archivu v Olomouci.

20. 4. 2013: zájezd
na Zlínsko: Lešná (zámek a zoologická zahrada), hrad Lukov. Cena 140 Kč

18. 4. 2013: koncert
převážně staré hudby převážně Olomouckých autorů
v 18:04 ve Vlastivědném muzeu

10. 4. 2013: přednáška
Vstup olomoucké arcidiecéze do poměrů nové ČSR (1918–1923). Přednáší prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Historická Olomouc)

6. 4. 2013: archeologická exkurse
po stopách historických stezek a komunikací vedoucích k Olomouci
Z důvodu nepříznivého počasí bude nahrazeno návštěvou expozice Pravěk Mohelnicka a prohlídkou města Mohelnice
pod vedením Mgr. Pavla Šlézara z Národního památkového ústavu v Olomouci Odjezd v 9:00 od tržnice, doprava vlastními vozy. Nutno se přihlásit u dr. P. Kalábkové na mobil 603 591 821 nebo na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

3. 4. 2013: přednáška
k výročí VSMO na téma Významné ženy ve Vlasteneckém spolku muzejním. Přednáší doc. PhDr. Milady Pískové, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

27. 3. 2013: přednáška
k památce jubilujících profesorů Slovanského gymnázia v Olomouci Vincence Praska (1843–1912) a PhDr. Františka Tvrdoně (1913–1981), přednáší doc. PhDr. František Všetička, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přátel SG)

20. 3. 2013: přednáška
Proces neolitizace, přednáší PhDr. Jaromír Beneš, Ph. D., z Jihočeské univerzity České Budějovice
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

13. 3. 2013: přednáška
o amatérských pěveckých sborech, přednáší Bc. Aneta Vondráčková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

6. 3. 2013: přednáška
o nejčastějších škůdcích domácností na Olomoucku, přednáší Mgr. Libor Mazánek
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

27. 2. 2013: přednáška
Baleáry očima přírodovědce, přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

21. 2. 2013: hudební večer
ze skladeb Jana F. Fischera k výročí premiéry muzikálu Lyšák Pedro v Olomouci
Připravila a uvede Mgr. Květa Fridrichová.
od 17 hodin v Besedním sále Muzea umění
(sekce hudební)

13. 2. 2013: přednáška
Archeologie Hostýna s prezentací nové publikace, přednáší Mgr. David Parma z Ústavu archeologické památkové péče v Brně.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

6. 2. 2013: beseda
o svých pohádkách a práci s předškoláky v pořadu O kouzelníkovi jménem Fyzika a jeho pohádkové laboratoři promluví spisovatelka Ing. Irena Klanicová.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

30. 1. 2013: přednáška
Olomoucká léta Vincence Praska (1843–1912)
přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce literárně historická)

23. 1. 2013: seminář
Přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2012
přednášejí zástupci všech zainteresovaných odborných institucí
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce archeologická)

16. 1. 2013: přednáška
Spojené arabské emiráty a Dubaj – příroda, krajina, lidé
přednáší Ing. Helena Červinková
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce přírodovědná)

9. 1. 2013: přednáška
Železniční tratě (na Moravě a ve Slezsku), které zůstaly jen v plánu
přednáší Ing. Josef Jelínek
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce historická.)

1. 1. 2013: novoroční vycházka
začátek na Horním náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice ve 14:30

20. 12. 2012: přednáška
Vánoce v české hudbě a poezii
přednáší Mgr. Jana Loskotová a Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce hudební a literárně historická)

13. 12. 2012: přednáška
závěry nedávno ukončeného archeologického průzkumu na Dolním náměstí v Olomouci přednáší Mgr. Richard Zatloukal z NPU
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce archeologická)

7. 12. 2012: přednášky
Doc. MUDr. Petra Heinze, PhD., Pokroky moderní kardiologie a historika PhDr. Pavla Urbáška na téma Milníky Palackého Univerzity
od 15 hodin ve Václavkově sále

6. 12. 2012: přednáška
k 200. výročí narození národního buditele a prvního olomouckého novináře profesora Jana Ignáce Hanuše (1812–1869). Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin ve Václavkově sále

29. 11. 2012: beseda
nad knihou Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích (z vydavatelství Danal). promluví Prof. PhDr. Jiří Fiala z katedry bohemistiky FF UP.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

24. 11. 2012: přednáškové dopoledne
ke vzpomínce na největší osobnost olomoucké vlastivědy Ing. Josefa Kšíra (1892 – 1978). promluví Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, ředitel Muzea umění, PhDr. Milan Tichák, Mgr. Miroslav Papoušek z Národního památkového ústavu, PhDr. Michal Viktořík z katedry historie Filozofické fakulty UP
od 9:30 ve Václavkově sále

22. 11. 2012: přednáška
Starověká Trója pohledem slovenského archeologa
přednáší PhD. Peter Pavúk z Univerzity Komenského v Bratislavě
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

20. 11. 2012: přednáška
ke 185. výročí narození prvního ředitele ústavu a národního buditele Jana Evangelisty Kosiny (1827 – 1899)
přednáší Mgr. Eliška Blažejová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

1. 11. 2012: přednáška
o činnosti hudebního oddělení olomouckého studia Českého rozhlasu v letech 1993–2009, přednáší Mgr. Alice Ondrejková, PhD. z katedry muzikologie UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

31. 10. 2012: podvečer
k 50. výročí založení Pěveckého sboru olomouckých učitelek připravila Mgr. Květa Fridrichová
od 18:30 v Muzeu umění v Denisově ulici
(sekce hudební)

25. 10. 2012: přednáška
Šternbersko – od pověstí k faktům s autorkou publikací o literatuře a osobnostech Šternberska Mgr. Vlastou Hlůzovou
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

ZMĚNA!
20. 10. 2012: exkurze
do fortu č. XI nad Slavonínem. Provází Ján Kadlec.
Začátek u kostela ve Slavoníně ve 14 hodin (z Olomouce autobusem MHD č. 17)
Poněvadž se majitel fortu rozhodl neumožnit vstup, je jako náhradní program možná prohlídka fortu č. XIII na Nové ulici s expozicí těžké vojenské techniky ve stejném čase, tj. od 14 hodin (fort je nedaleko Aquaparku při staré cestě na Prostějov).

18. 10. 2012: přednáška
o technických památkách střední Moravy – tentokrát o mlýnech a mlynářích na Litovelsku. Přednáší Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

13. 10. 2012: exkurze
do dějiště bitvy u Domašova 1758, vedou Mgr. Marek Kalábek a Ján Kadlec.
Odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u Tržnice vlastními auty s volnými místy pro příchozí, nutno se přihlásit na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz nebo mobil 603 591 821
(sekce archeologická)

11. 10. 2012: přednáška
o historii železnic na Moravě a ve Slezsku, přednáší Ing. Josef Jelínek
od 17 hodin v horní klubovně

5. 10. 2012: přednášky
sekce dějin lékařství: Moravské zemské ústavy ve vzpomínkách pamětníků (Doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.) a Jaroslav Durych 1886–1962, spisovatel, lékař, voják (MUDr. Ludmila Kolková)
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

4. 10. 2012: přednáška
125 let mezinárodního jazyka ESPERANTO, k výročí vydáním první učebnice varšavského lékaře L. Zamenhofa přednáší Ing. Jiří Machačík
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce esperanto)

22. 9. 2012: vlastivědný zájezd
do polského Kłodzka, pro přihlášené, odjezd v 7:00

22. 9. 2012: exkurze
na výstavu vzácných knih z pokladů katedrály sv. Václava v Olomouci LIBRI PRETIOSISSIMI, provází PhDr. Jana Oppeltová, sraz v 15:30 před arcibiskupskou rezidencí
(sekce literárně-historická)

15. 9. 2012: botanická vycházka
za přírodou babího léta do Čechových sadů v Olomouci, provází PaedDr. Tomáš Homola, začátek v 9:30 u tramvajové zastávky Olomouc-město
(sekce přírodovědná)

9. 9. 2012: vlastivědná vycházka
po okolí dávné Litovelské brány, provází PhDr. Milan Tichák, začátek ve 14 hodin u polikliniky SPEA na nám. Národních hrdinů.

8. 9. 2012: archeologická exkurze
do Přerova na výstavu o výsledcích archeologie Moravské brány v Muzeu Komenského. Provází PhDr. Pavlína Kalábková. Odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u Tržnice vlastními auty s volnými místy pro příchozí, nutno se přihlásit na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz nebo mobil 603 591 821
(sekce archeologická)

6. 9. 2012: prohlídka výstavy
150 let Sokola s komentářem Mgr. Josefa Urbana ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, sraz v 17 hodin před vchodem
(sekce historická)

22. - 24. 6. 2012: zájezd
historicko-přírodovědného zaměření přes Třebíč, Telč, Jindřichův Hradec, Třeboň a České Budějovice na ŠUMAVU, ubytování ve Stožci, odtud pěší túry ke Schwarzenberskému kanálu, k Plešnému jezeru, do boubínského pralesa apod. (podle dohody).
Odjezd autobusu v 6.30 od Tržnice, cena jízdného 650 korun, ubytování s polopenzí (podle volby) 200–450 Kč za noc.

16. 6. 2012: zájezd
na sever Hané přes arboretum Bílá Lhota do Úsova (Lesnické muzeum, židovské památky aj.) a do Loštic (mj. muzeum olomouckých tvarůžků)
Odjezd autobusu v 7 hodin od Tržnice, cena 110 Kč.

16. 6. 2012: exkurze na folklorní festival V zámku a v podzámčí v Přerově, letos na téma Mnoho podob lásky. Vede Mgr. Kateřina Vaňková. Čas a způsob odjezdu oznámíme.
(sekce národopisná)

9. 6. 2012: archeologická exkurze
Středověkými a novověkými stezkami do Olomouce, putování po zbytcích historických komunikací přes Konickou vrchovinu k Olomouci. Vede Mgr. Pavel Šlézar z NPÚ v Olomouci. sraz v 9 hodin na bývalém autobusovém nádraží u tržnice, odjezd vlastními auty (s volnými místy pro příchozí; nutno však oznámit P.Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo email pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

8. 6. 2012: přednáškové odpoledne sekce pro dějiny lékařství
od 15 hodin v horní klubovně

AKCE ZRUŠENA PRO NEMOC PŘEDNÁŠEJÍCÍ
7. 6. 2012: přednáška
za erotikou našich babiček
přednáší Mgr. Kateřina Vaňková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

2. 6. 2012: vlastivědná vycházka
do Holice. Provázejí PhDr. Milan Tichák a Ján Kadlec.
Začátek ve 14 hodin na zastávce autobusů č. 19 nebo 23 U Mlýna v Holici

26. 5. 2012: výlet
za památkami města Šternberka
vede Mgr. Jana Loskotová, odjezd vlakem v 9:34 z Olomouce hlavního nádraží, v programu je mimo jiné návštěva Muzea času a zrekonstruovaného kostela.
(sekce literárně-historická)

24. 5. 2012: přednáška
o současných trendech literatury pro děti a mládež
přednáší doc. PhDr. Eva Doupalová, CSc.
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

19. 5. 2012: archeologická exkurze
výsledky další etapy archeologického výzkumu na Dolním náměstí
provází Mgr. Richard Zatloukal z Národního památkového ústavu, začátek v 10:00 u orloje
(sekce archeologická)

17. 5. 2012: přednáška
na téma Když rostliny stůňou
přednáší rostlinolékař Ing. Jaroslav Rod, CSc.
(sekce přírodovědná)

12. 5. 2012: zájezd
přes Králíky do polského Kladska (s prohlídkou staré vojenské pevnosti a historického jádra někdejšího města českých králů)
Odjezd v 6 hodin od Tržnice

10. 5. 2012: exkurze
do literárního archivu Vlastivědného muzea v Olomouci
provází Mgr. Urban. Začátek v 16:30 hodin v novém vchodu do muzea
(sekce literárně-historická)

5. 5. 2012: vlastivědná vycházka
po zmizelé Olomouci mezi Terezskou a Kateřinskou branou
provází PhDr. Milan Tichák, začátek ve 14 hodin u Terezské brány

4. 5. 2012: zájezd
na Valašsko po trase Valašské Meziříčí (s návštěvou známé gobelínky) – Rožnov pod Radhoštěm (skanzen) – Frenštát pod Radhoštěm
Odjezd v 7 hodin od tržnice

24. 4. 2012: VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE VSMO
Srdečně zváni jsou všichni členové Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
od 16 hodin ve Václavkově sále Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky 5

21. 4. 2012: archeologická exkurze
Po stopách dolování pod Svatým Hostýnem, prohlídka dokladů těžby strategických surovin od dob Keltů po novověk.
Provází Dalibor Kolbinger, předseda moravskoslezské pobočky České archeologické společnosti.
sraz v 9 hodin na bývalém autobusovém nádraží u tržnice, odjezd vlastními auty (s volnými místy pro příchozí; nutno však oznámit P.Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo email pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

20. 4. 2012: přednáška
Italská Padova a její medicínsko- historická tradice
přednáší MUDr. Vladimír Jorda
od 15 hodin v prostorách Vlastivědného muzea Olomouc
(sekce dějin lékařství)

17. 4. 2012: exkurze
do barokního chrámu P. Marie Sněžné (prohlídka varhan, ukázka varhanní hry).
Vede Ing. Ladislav Kunc.
sraz před kostelem P. Marie Sněžné v 17 hodin
(sekce hudební)

14. 4. 2012: historická exkurze
do fortu č. XI nad Slavonínem
Provází Ján Kadlec
sraz ve 14 hodin u kostela ve Slavoníně-z Olomouce nejlépe autobusem MHD č. 17

7. 4. 2012: přírodovědná vycházka
do lužního lesa Království u Grygova (s případnou zacházkou za kvetoucími konikleci do Bílých hlín u Krčmaně).
Vede Ing. J. Lazebníček a PaedDr. T. Homola.
odjezd vlakem do Grygova 7.31 hodin z Olomouce, hl.n.
(sekce přírodovědná)

5. 4. 2012: přednáška
z cest napříč Korsikou - pokračování
přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

31. 3. 2012: vycházka
do probouzející se jarní přírody v lužních lesích Litovelského Pomoraví. Vlakem do Střeně (7:38 hodin z Olomouce hl. n.), odtud pěšky do Horky nad Moravou Vedou Ing. J. Lazebníček a PaedDr. T. Homola.
(sekce přírodovědná)

29. 3. 2012: přednáška
Z bojů za českou školu v Olomouci (ke 140. výročí vzniku Matice školské)
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

22. 3. 2012: přednáška
Starověká Trója očima slovenského archeologa
přednáší PhDr. Peter Pavúk, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislavě
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

15. 3. 1012: přednáška
K památce významného moravského politika Mons. Františka Hály (1893–1952)
přednáší Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. z katedry historie FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

8. 3. 2012: přednáška
z cest napříč Korsikou
přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

1. 3. 2012: přednáška
život a dílo Ernsta Tittela, hudebního skladatele a pedagoga, rodáka ze Šternberka, s ukázkami jeho prací
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně-historická)

MIMOŘÁDNÁ AKCE
25. 2. 2012: návštěva výstavy
Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady moskevského Kremlu.
vlakem do Prahy, sraz v 6:50 ve vestibulu hl. n. Olomouc, bližší informace v pozvánce ...

27. 2. 2012 (pondělí): přednáška
Dějiny moravského varhanářství v publikacích Zdeňka Fridricha
přednáší Mgr. Květa Fridrichová
od 17 hodin v sále Muzea umění (v Denisově ulici)
(sekce hudební)

23. 2. 2012: přednáška
technické památky střední Moravy, III. část
přednáší Karel Faltýnek z Národního památkového ústavu v Olomouci
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce archeologická)

16. 2. 2012: přednáška
z cest po Kavkazu
přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce přírodovědná)

ZMĚNA ČASU!
9. 2. 2012: přednáška
masopustní tradice u nás i v zahraničí (např. v Nizozemí)
přednáší Mgr. Kateřina Vaňková, Ing. Eva Zehnalová, vystoupí folklorní soubor Haná
od 18 hodin ve Václavkově sále
(sekce národopisná)
Pozvánka ...

4. 2. 2012: exkurze
masopust v Cholině, začátek ve 14 hodin, prohlídka dodnes udržovaných zvyků (obchůzky, závěrečné veselice apod.). Doprava tam i zpět individuální.
(sekce národopisná)

3. 2. 2012: přednášky
doc. RNDr. Josefa Pešáka, CSc.: Tvorba hlasu a léčení koktavosti a primáře MUDr. Zdeňka Záboje: Historie, současnost a budoucnost české geriatrie.
od 15 hodin ve Václavkově sále
(sekce dějin lékařství)

2. 2. 2012: beseda
o knížkách, nakladatelích a knihkupcích s Jaroslavem Vaclem (jedním ze zakladatelů nakladatelství Votobia)
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce literárně-historická)

NÁHRADNÍ TERMÍN!
31. 1. 2012: přednáška
Poznatky z cest Paraguaí, Brazílií a Argentinou doplněné obrazovou dokumentací
přednáší Ing. Helena Červinková.
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce přírodovědná)

26. 1. 2012: přednáška
Olomoucká pevnost v 19. století
přednáší PhDr. Michael Viktořík z katedry historie FF UP, autor nedávno vydané obsáhlé publikace na toto téma
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce historická)

12. 1. 2012: archeologický seminář
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v uplynulém roce 2011 v podání pracovníků pěti archeologických pracovišť z Olomouce, Brna a Prostějova.
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce archeologická)

5. 1. 2012: přednáška
Jaroslav Křička a Olomouc
přednáší Prof. PhDr. Alena Burešová z katedry muzikologie FF UP
od 17 hodin v posluchárně 238 v Uměleckém centru UP (Konvikt)
(sekce hudební)

1. 1. 2012: novoroční vycházka
od někdejší Nové brány k bráně Hradské na Předhradí
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14.30 hod. u muzea na náměstí Republiky

15. 12. 2011: beseda
o stavebním vývoji olomouckých předměstí (s použitím starých leteckých snímků z roku 1927)
od 17 hodin ve Václavkově sále
hovoří PhDr. Milan Tichák

9. 12. 2011: setkání sekce dějin lékařství s přednáškami: PhDr. Jiří Vidlička – Vzpomínka na prof. MUDr. Eduarda Wondráka, dlouholetého předsedu sekce dějin lékařství VSMO. MUDr. Šárka Fritscherová – nové trendy a pokrok v anesteziologických technikách
od 15 hodin ve Václavkově sále
(sekce dějin lékařství)

8. 12. 2011: přednáška
o minulosti, současnosti a (snad) i budoucnosti budov gymnázia
Promluví Ing. arch. Antonín Škamrada, Ing. arch. Miloslav Pospíšil a ředitel Slovanského gymnázia RNDr. Radim Slouka
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

1. 12. 2011: přednáška
Literární a hudební odkaz Adama Michny z Otradovic Hovoří Mgr. Jana Loskotová, Ing. Ladislav Kunc
adventní a vánoční písně zazpívají a zahrají studenti KEA a UP
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce hudební a literárně historická)

26. 11. 2011: cyklus přednášek
s názvem SHVĚZDĚNÍ ve spolupráci s Astrologickou školou přednášející Pavel Turnovský, Martina Lukášková, Ondřej Ivanek, Miroslav Švejda a Jiří Nitsche
Rozpis přednášek a další podrobnosti budou včas vyvěšeny na nástěnce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci
začátek v 10 hodin ve Václavkově sále
(sekce astrologická)

24. 11. 2011: beseda
pro přátele lidového umění k zahájení činnosti obnovené sekce
vede Mgr. Kateřina Vaňková
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce národopisná)

10. 11. 2011: přednáška
Kapitoly z historie a současnosti česko-polských literárních vztahů
přednáší Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., katedra slavistiky FF UP
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce literárně-historická)

10. 11. 2011: prohlídka
Archeologický výzkum na Dolním náměstí v Olomouci s vedoucím výzkumu Mgr. Richardem Zatloukalem z NPÚ v Olomouci
začátek v 15 hod. na Dolním náměstí u Morového sloupu
(sekce archeologická)

8. 11. 2011: přednáška
egyptologie - Šachtové hrobky v Abusíru z poloviny 1. tisíciletí př.n.l.
přednáší Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc., z Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze
od 17 hodin ve Václavkově sále
(sekce archeologická)

3. 11. 2011: koncert
z díla olomouckých rodáků Gottfrieda Fingera a Emila Viklického, ve spolupráci s katedrou HV PF, připravila Mgr. Květa Fridrichová
v 17 hodin, Kaple Božího těla, Konvikt, Univerzitní ul.
(sekce hudební)

1. 11. 2011: koncert
Ernst Tittel: Kleine Festmesse, op. 37 (Ernst Tittel se narodil 1910 ve Šternberku, zemřel 1969 ve Vídni)
ve spolupráci se smíšeným sborem „Salve“
v 19 hodin v chrámu P. Marie Sněžné
(sekce hudební)

27. 10. 2011: přednáška
na téma Věžní hudba v minulých časech olomouckého regionu.
Přednáší PhDr. Ingrid Silná, Ph. D.
od 17:00 ve Václavkově sále VSMO
(sekce hudební)

20. 10. 2011: přednáška
PhDr. Antonín Kalous z katedry historie FF UP osobnost uherského krále Matyáše Korvína (1443–1480) a jeho vztah k Olomouci.
od 17:00 ve Václavkově sále VSMO
(sekce historická)

18. 10. 2011: přednáška
Ptolemaiovské a římské Théby. Přednese PhDr. Filip Coppens, Český egyptologický ústav FF UK v Praze.
od 17:00 v budově FF UP, katedra historie, Na Hradě
(sekce archeologická)

Z organizačních důvodů zrušeno! 15. 10. 2011: archeologická exkurze
Po místech dávného dolování na Svatém Hostýně a okolí. Vede pan Dalibor Kolbinger. Odjezd od tržnice v 9 hodin vlastními osobními auty (s volnými místy pro zájemce – nutno dopředu oznámit na tel. 603 591 821 – PhDr. P. Kalábková nebo na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

14. 10. 2011: přednášky
Prof. MUDr. et Ing. Petr Hluštík, Ph. D.: Plasticita motorického systému mozku.
Doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.: Klavírní virtuozové po ztrátě pravé ruky.
od 15:00 ve Václavkově sále VSMO
(sekce dějin lékařství)

13. 10. 2011: přednáška
Zapomínané příběhy tří olomouckých pomníků.
Přednáší PhDr. Milan Tichák.
od 17:00 ve Václavkově sále VSMO

12. 10. 2011: houbařská expedice
se sběrem hub pro výstavu HORTIKOMPLEX, která se pak uskuteční ve dnech 13. až 16. října na výstavišti FLORA Olomouc. Vede Ing. Jiří Lazebníček. Odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 7.36 hodin do Hrubé Vody zastávky. (tam 8.02). Zpět autobusem MHD ze Svatého Kopečka.
(sekce přírodovědná)

8. 10. 2011: přírodovědná vycházka
kolem stromů s léčivou mocí i za dalšími zajímavostmi Smetanových sadů. Vede PaedDr. Tomáš Homola. Začátek v 9:30 hodin u vstupu do parku od tržnice.
(sekce přírodovědná)

6. 10. 2011: beseda
se členy slovesné redakce Českého rozhlasu Olomouc Miroslavem Kobzou a Janem Sulovským v prostorách ČRO na Horním náměstí 21.
Začátek v 16:50 hodin před budovou rozhlasu
(sekce literárně historická)

4. 10. 2011: přednáška
Česko-slovenské archeologické výzkumy v súdánském Wad Ben Naga. Přednáší PhDr. Pavel Onderka z Náprstkova muzea v Praze.
od 17:00 ve Václavkově sále VSMO
(sekce archeologická)

1. 10. 2011: komentovaná prohlídka
fortu č. II ve Chválkovicích
Začátek ve 14 hodin před vstupem do pevnůstky (Z města nejlépe autobusem MHD č. 11 na zastávku Selské náměstí)

17. 9. 2011: vlastivědná vycházka
za humny městské památkové rezervace (ulicí Koželužskou, Sokolskou, Studentskou atd.).
Vede PhDr. Milan Tichák. Začátek ve 14.30 hodin u muzea na nám. Republiky.

24. 9. 2011: archeologická exkurze
na dávné keltské oppidum Obírka (pokračování akce z května 2011)
vedou Pavlína a Marek Kalábkovi
odjezd od tržnice v 9 hodin vlastními osobními auty (s volnými místy pro zájemce – nutno dopředu oznámit na tel. 603 591 821 – PhDr. P. Kalábková nebo na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

13. 9. 2011: komentovaná prohlídka
chrámu sv. Michala, jeho nových zvonů, varhan a ostatních pozoruhodností.
Provází Ing. Ladislav Kunc. Začátek v 17 hodin před kostelem na Žerotínově náměstí.
(sekce hudební)

11. 9. 2011: vlastivědná vycházka
od Korunní pevnůstky k Salzerově redutě a do prostoru někdejších vodních pevnůstek v budoucí městské čtvrti Šantovka. (V rámci Dnů evropského kulturního dědictví)
Vede Ján Kadlec. Začátek ve 14 hodin před Korunní pevnůstkou.

25. 6. 2011: archeologická exkurze
na Svatý Hostýn, vedou Pavlína a Marek Kalábkovi
odjezd od tržnice v 9 hodin vlastními osobními auty (s volnými místy pro příchozí – nutno dopředu oznámit na tel. 603 591 821 – Dr. P. Kalábková nebo na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

18. 6. 2011: zájezd
za novými archeologickými památkami Velké Moravy ve Starém Městě, Uherském Hradišti, v Pohansku u Břeclavi a ve slovenských Kopčanech s odborným výkladem členů archeologické sekce
Odjezd v 6 hodin od Tržnice, cena 300 Kč

11. 6. 2011: zájezd
do srdce Českomoravské vysočiny. Město Jihlava, prohlídka s průvodcem zejména po stopách architekta Josefa Hoffmanna (mimo jiné autora vily Primavesi v Olomouci), návštěva jeho rodného domu v Brtnici.
Odjezd v 7 hodin od Tržnice, cena 300 Kč

4. 6. 2011: vlastivědná vycházka
z Klášterního Hradiska do Černovíra (celkem asi 2 km chůze)
vedou PhDr. Milan Tichák a Ján Kadlec
začátek ve 14 hodin na autobusové zastávce Klášterní Hradisko (linka MHD č. 20 a 21)

28. 5. 2011: archeologická exkurze
na hrad Drahotuše a hradisko Obírka
vedou Pavlína a Marek Kalábkovi
odjezd od tržnice v 9 hodin vlastními osobními auty (s volnými místy pro příchozí – nutno dopředu oznámit na tel. 603 591 821 – Dr. P. Kalábková nebo na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

26. 5. 2011: přednáška
k životnímu jubileu olomouckých umělců Karla Wellnera (1875–1926) a Mirko Hanáka (1921–1971)
přednáší Ladislav Rusek
od 17:00 v budově FF UP, katedra historie, Na Hradě
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

21. 5. 2011: zájezd
do polské Nisy. Prohlídka historického jádra města, návštěva biskupského paláce s muzeem a galerií a pozůstatků staré pevnosti
odjezd v 7 hodin

19. 5. 2011: přednáška
Osm pražských měsíců Reinharda Heydricha
přednáší PhDr. Karel Podolský, kat. historie FF UP
od 17:00 v budově FF UP, katedra historie, Na Hradě
(sekce historická)

17. 5. 2011: komentovaná prohlídka
barokního chrámu P. Marie Sněžné a tamních historicky cenných varhan
vede Ing. Ladislav Kunc
začátek před kostelem v 16 hodin
(sekce hudební)

14. 5. 2011: zájezd
na jižní Moravu. Baťův kanál na jih od Napajedel, skanzen ve Strážnici, Petrov-Plže (vstupy do vinných sklepů) aj.
Odjezd v 7 hodin

12. 5. 2011: přednáška
Osobnost a doba arcibiskupa A. C. Stojana (1851–1923)
přednáší Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., FF UP
od 17:00 v budově FF UP, katedra historie, Na Hradě

7. 5. 2011: vlastivědná vycházka
po dokladech historie na Michalském návrší
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14 hodin u Mariánského sloupu na Dolním náměstí

5. 5. 2011: beseda
s vedoucím olomouckého knihkupectví Kosmas Karlem Zámečníčkem o knížkách, nakladatelstvích a knihkupcích
od 17:00 v budově FF UP, katedra historie, Na Hradě
(sekce literárně historická)

28. 4. 2011: přednáška
významný olomoucký hobojista a pedagog Miroslav Hošek
přednáší Monika Hájková, kat. muzikologie FF UP
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce hudební)

21. 4. 2011: přednáška
Dějiny Židů v Olomouci v XVI. století
přednáší PaedDr. Zdeněk Kašpar, Státní okresní archivu v Olomouci
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce historická)

16. 4. 2011: archeologická exkurze
za doklady dávných důlních aktivit na Uničovsku IV.
pod vedením Jána Kadlece a Františka Bartoňka
odjezd od tržnice v 9 hodin vlastními osobními auty (s volnými místy pro příchozí – nutno dopředu oznámit na tel. 603 591 821 – Dr. P. Kalábková nebo na e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

14. 4. 2011: přednáška
Česká katolická moderna – proměny vztahu Karla Dostala-Lutinova a olomouckého arcibiskupa Kohna
přednáší ThLic. PhDr. Jitka Johnová, katedra církevních dějin a umění CMTF UP
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce literárně historická)

9. 4. 2011: výlet
přírodou lesů Litovelského Pomoraví.
vede Ing. Jiří Lazebníček
odjezd os. vlakem do Střeně v 7.38 hodin z Olomouce, hl. n.
(sekce přirodovědná)

7. 4. 2011: přednáška
Latinská Amerika očima historika. Dojmy ze současné cesty za oceán
přednáší Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., FF UP
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce historická)

31. 3. 2011: přednáška
technické památek Střední Moravy, druhá část
přednáší Mgr. Karel Faltýnek
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce archeologická)

24. 3. 2011: přednáška
Neznámá historie olomoucké pevnosti ve vídeňských archivech
přednáší PhDr. Michael Viktořík z katedry historie FF UP, autor připravované souhrnné publikace o tereziánské pevnosti Olomouc
od 17:00 v horní klubovně VSMO

17. 3. 2011: beseda
s Mgr. Radkem Malým, Ph. D., bohemistou a germanistou z Filozofické fakulty UP o jeho překladech a knížkách pro děti
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce literárně historická)

10. 3. 2011: přednáška
o historii, pozoruhodnostech krajiny a přírody Islandu
přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce přírodovědná)

3. 3. 2011: přednáška
Olomoucký Spolek majitelů domů a jeho vliv na nacionální klima ve městě
přednáší Ivan Puš, student historie na Univerzitě Palackého
od 17:00 v horní klubovně VSMO

24. 2. 2011: přednáška
Olomouc před 85 lety z nadhledu – letecké snímky z let 1925–1927
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17:00 v horní klubovně VSMO

17. 2. 2011: přednáška
Technické památky střední Moravy z pohledu archeologa
přednáší Mgr. Karel Faltýnek
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce archeologická)

10. 2. 2011: přednáška
Argentina, Buenos Aires, La Plata... krajina a příroda
přednáší Ing. Helena Červinková
(sekce přírodovědná)

3. 2. 2011: přednáška
Josef Dobrovský a jeho působení v Olomouci (1787–1790)
přednáší Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., FF UP
(sekce literárně historická)

27. 1. 2011: archeologický seminář
Přehled archeologických výzkumů v roce 2010 z jednotlivých odborných pracovišť na střední Moravě.
od 17:00 v horní klubovně VSMO (sekce archeologická)

20. 1. 2011: přednáška
O životě a době olomouckého biskupa kardinála Dietrichštejna
přednáší PhDr. Tomáš Parma
od 17:00 v horní klubovně VSMO

13. 1. 2011: přednáška
Jan Evangelista Kypta – moravský Ryba
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17:00 v horní klubovně VSMO (sekce hudební)

1. 1. 2011: novoroční vycházka
po okolí Národního domu
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14.30 hod. u Merkurovy kašny.

16. 12. 2010: přednáška
Kamenné portály měšťanských domů
opakování vycházky (ve virtuální formě) na Horní náměstí a okolí z května t. r.
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17:00 v horní klubovně VSMO

9. 12. 2010: archeologický seminář
na téma environmentální archeologie s prezentací aktualit v archeologii střední Moravy
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce archeologická)

25. 11. 2010: přednáška
Václav Kaplický a čarodějnické procesy
přednáší Bc. Zuzana Haraštová, FF UP Olomouc
od 17:00 v horní klubovně VSMO

11. 11. 2010: přednáška
Obchodní stezky a komunikace pravěku, středověku i novověku na střední Moravě
přednáší Mgr. Pavel Šlésar z NPÚ v Olomouci
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce archeologická)

4. 11. 2010: přednáška
Zdeněk Fibich a Olomouc
přednáší PhDr. Jiří Kopecký, PhD., katedra muzikologie FF UP Olomouc
ZRUŠENO!
Náhradní program: Adam Michna z Otradovic
přednesou Mgr. Loskotová a Ing. Kunc
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce hudební)

16. 10. 2010: exkurze
do kapucínského kostela Zvěstování Panny Marie a objektů kláštera na Dolním náměstí v Olomouci.
Vede Ján Kadlec, provází fráter Cyril Komosný, OM Cap. Sraz ve 14:00 před kostelem.

ZRUŠENO!
21. 10. 2010: přednáška
Josef Dobrovský a jeho působení v Olomouci
přednáší Prof. PhDr. Jiří Fiala

14. 10. 2010: přednáška
představení nové knihy Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci
přednáší PhDr. David Papajík z katedry historie FF UP

9. 10. 2010: vycházka
přírodou i historií Michalského výpadu (Bezručových sadů).
Provází PaedDr. Tomáš Homola a PhDr. Milan Tichák. Sraz účastníků je v 9:30 u vchodu do parku z ulice Kosinovy.
(sekce přirodovědná a historická Olomouc)

7. 10. 2010: přednáška
Varhanářská dílna bratří Braunerů z Uničova a jejich varhany u sv. Michala v Olomouci.
přednáší Mgr. Jitka Kocůrková
(sekce hudební)

2. 10. 2010: archeologická exkurze
třetí pokračování výpravy za doklady dávných důlních aktivit na Uničovsku.
vedou Jána Kadlec a František Bartoňek
Sraz účastníků je v 9:00 hodin u Tržnice. Odjezd vlastními auty (s volnými místy pro příchozí, přihláste se u Mgr. Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo e-mailu pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

30. 9. 2010: přednáška
Nový svět a Morava v 16. století - Juan Aleman z Osoblahy
přednáší Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. z katedry historie FF UP (sekce historická)

23. 9. 2010: přednáška
osobnosti německé literatury v předválečném Šternberku Erika Pedretti a Vincy Schwarz
přednáší Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. z katedry germanistiky FF UP (sekce literárně historická)

25. 9. 2010: přírodovědná exkurze
za houbami do oblasti Hrubá Voda - Svatý Kopeček. Odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 7:36 do stanice Hrubá Voda - zastávka, návrat autobusem ze Sv. Kopečka. Vedou Ing. Jiří Lazebníček a Jiří Popelka
(sekce přírodovědná a Sluňákov)

16. 9. 2010: přednáška
významný československý politik a ústavní činitel Dr. Mořic Hruban (1862 - 1945)
přednáší Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

18. 9. 2010: vlastivědný zájezd
do Bratislavy (zájezd je vyprodaný)

12. 9. 2010: vlastivědná vycházka
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví po okraji městské památkové rezervace třídou Svobody k tržnici. Sraz u Husova sboru ve 14:00. Provází PhDr. Milan Tichák
(sekce Historická Olomouc)

11. 9. 2010: archeologická exkurze
na pravěká hradiska Vraní hora u Vranové Lhoty, Vrážné a Hrubé Kolo u Biskupic a středověký hrad Plankenberk
vedou Božena a Jan Vykydalovi. Sraz v 9:00 u Tržnice, odjezd vlastními auty (s volnými místy, nutno se přihlášit u Dr. Kalábkové, tel. 603 591 821 nebo e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

19. 6. 2010: vlastivědná vycházka
do Řepčína a Hejčína. Provází Milan Tichák a Ján Kadlec, sraz v 13.30 na autobusové zastávce linek 12 a 20 Řepčín-Svatoplukova.

26. 6. 2010: výlet do Šternberka
za literárními a jinými zajímavostmi města. Vede Jana Loskotová. Podrobnosti o odjezdu (vlakem nebo linkovým autobusem) budou doplněny, např. ve vývěsce u muzea.
(sekce literárně-historická)

12. 6. 2010: archeologická exkurze
do lokalit Záhoří - okolí Týna n. Bečvou, Hlinska a Dřevohostic, komentovaná prohlídka uvedených lokalit - hradisek a mohylníků. Odjezd v 9 hodin od tržnice, návrat po 16. hodině.
(sekce archeologická)

5. 6. 2010: zájezd na jižní Moravu
Rajhrad - historický klášter, Lednice - zámek a jeho park, památka UNESCO, Valtice - zámek a zámecký park
Cena 300,- Kč
(sekce přírodovědná, vede Ing. Jiří Lazebníček)

29. 5. 2010: vlastivědná vycházka
kolem památných kamenných portálů na Horním náměstí a v okolních ulicích. Provází PhDr. Milan Tichák, sraz u orloje ve 14 hodin.

22. 5. 2010: zájezd do Rakouska za archeologickými památkami jedné z nejvýznamnějších evropských lokalit toho druhu - někdejšího strategického sídla na severní hranici Říše římské - CARNUNTUM. Odjezd už v 6.00 !, cena 400,-Kč.

15. 5. 2010: zájezd na jižní Moravu Milotice - zámek, Hodonín - Masarykovo muzeum, Mikulčice - volná prohlídka odkrytých památek centra dávné Velkomoravské říše. Cena 260,- Kč.

13. 5. 2010: ZMĚNA! přednáška
Josef Kainar a Přerov
přednáší PhDr. Jiří Lapáček z Okresního archivu v Přerově
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce literárně-historická)

8. 5. 2010: přírodovědný a vlastivědný výlet na Hradisko u Velkého Týnce. Autobusem z Olomouce aut. nádraží v 9:00 do Hostkovic, odtud pěšky asi 4,5 km k památné mohyle. Odjezd z Velkého Týnce-Komárova ve 13:52
Vede Dr. Tomáš Homola
(sekce přírodovědná)

29. 4. 2010: přednáška
jak volili Olomoučané své zástupce před 90 lety
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17:00 v horní klubovně VSMO

27. 4. 2010: exkurze
po hudebních památkách metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci. Provází Ing. Ladislav Kunc
sraz v 16 hodin před katedrálou
(sekce hudební)

24. 4. 2010: botanicko-geologická exkurze
na Třesín a Mladečsko v Bouzovské pahorkatině (s případnou návštěvou Mladečských jeskyní).
Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7.38 do Červenky, Litovle-Předměstí (odtud dále autobusem do Měrotína). Zpět autobusem do Litovle v 13.52 atd. Průvodci budou Ing. Lazebníček a Dr. Tomáš Homola.
(sekce přírodovědná)

22. 4. 2010: beseda
Gustav Frištenský, jak ho většinou neznáme
s Mgr. Zdenkou Frištenskou z litovelského muzea
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce literárně-historická)

20. 4. 2010: Řádná výroční členská schůze VSMO
od 16:00 v horní klubovně VSMO

17. 4. 2010: Zájezd
na severní Moravu a do Slezska: (Raduň - zámek, empirová oranžerie, Kravaře - zámek, vlastivědná expozice, Šternberk - prohlídka augustiniánského kláštera a farního kostela.) Cena 190,- Kč.
odjezd zájezdovým autobusem z náměstí Republiky v 7:00 hod.

15. 4. 2010: beseda
O vědě a o životě s profesorem RNDr. Milanem Hejtmánkem, DrSc. absolventem Slovanského gymnázia (1947), laureátem Ceny města Olomouce.
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

10. 4. 2010: botanická exkurze
za jarními rostlinami CHKO Litovelské Pomoraví.
Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7.30 do Střeně (pak pěší túra přes Střeň, Lhotu n.M. do Hynkova, příp. Horky nad Moravou). Vede Ing. Jiří Lazebníček. (sekce přírodovědná)

8. 4. 2010: přednáška
Skladatelé a hudební motivy na mincích a bankovkách (ing. Josef Moša, CSc.) spojená s výstavkou a doprovázená hudebními ukázkami (Ing. Ladislav Kunc)
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce numismatická a hudební)

3. 4. 2010: archeologický výlet
za doklady důlních aktivit na Uničovsku (2. část)
Vedou Ján Kadlec a František Bartoněk. Sraz v 9 hodin na bývalém autobusovém nádraží (u tržnice), předpokládaný návrat v 15 hodin. (Odjezd vlastními dopravními prostředky. Zájemci, kteří tuto možnost nemají se mohou přihlásit u Mgr. P. Kalábkové po telefonu 603 591 821, nebo na mail pavlina.kalabkova(at)upol.cz
(sekce archeologická)

1. 4. 2010: přednáška
Národní parky Spojených států amerických
s barevnými diapozitivy přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce přírodovědná)

25. 3. 2010: přednáška
Četnictvo v letech nesvobody
přednáší Ondřej Kolář
od 17:00 v horní klubovně VSMO

18. 3. 2010: přednáška
Pouť po Velikonočním ostrově
přednáší Ing. Helena Červinková
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce přírodovědná)

11. 3. 2010: ZMĚNA! přednáška
Pověsti o Klášterním Hradisku
přednáší plk. MUDr. Josef Šváb
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce literárně-historická)

6. 3. 2010: pravidelné přednáškové dopoledne kaktusářské sekce
od 9:00 v horní klubovně VSMO

4. 3. 2010: přednáška
Mayové a jejich města Tikal a Palenque
přednáší Jiří Kalát, DiS.
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce archeologická)

25. 2. 2010: ZMĚNA! přednáška
k probíhající výstavě o Antarktidě
přednáší RNDr. Václav Pavel
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce přírodovědná)

18. 2. 2010: seminář
přehled výzkumů na střední Moravě v roce 2009
Archeologické centrum a Národní památkový ústav v Olomouci, prostějovská pobočka Ústavu archeol. a památkové péče v Brně, Archaia Olomouc
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce archeologická)

11. 2. 2010: ZMĚNA! přednáška
Houslař František Kříž a Olomouc
přednáší Pavlína Kráčmarová
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce hudební)

6. 2. 2010: pravidelné přednáškové dopoledne kaktusářské sekce
od 9:00 v horní klubovně VSMO

4. 2. 2010: přednáška
O životě a době kardinála Františka z Dietrichštejna přednáší Mgr. Tomáš Parma
od 17:00 v horní klubovně VSMO

23. 1. 2010: zájezd
na výstavu Zlato Ynků. Tisícileté prokletí na Špilberku v Brně s odborným komentářem
odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 9:07, sraz ve vestibulu v 8:50 nebo až u pokladny na hradě Špilberk v 11:15 - 11:30
(sekce archeologická)

28. 1. 2010: beseda
o nové knize Olomouc rodu ženského s autorem PhDr. Milanem Tichákem
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce literárně-historická)

21. 1. 2010: přednáška
Oldřich Stibor a olomoucká činohra ve 30. letech 20. století
doc. PhDr. Jiřího Stýskala, CSc.
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce literárně-historická)

1. 1. 2010: novoroční vycházka
dávnou židovskou osadou
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:30 u kostela P. Marie Sněžné

17. 12. 2009: přednáška z historie olomouckých skautů, k 90.výročí vzniku organizovaného skautingu v Olomouci v roce 1919
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17:00 v horní klubovně VSMO

10. 12. 2009: panelová diskuse k současné archeologické legislativě. Vede Mgr. Peter Kováčik, PhD. Archaia Olomouc, o.p.s.
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce archeologická)

8. 12. 2009: tři přednášky z historie zdravotnictví, témata budou sedělena na vývěsce
od 15:00 v hodní klubovně VSMO
(sekce dějin lékařství)

3. 12. 2009: beseda k jubilejnímu roku Georga Friedricha Händela. DVD ukázky z oratoria "Mesiáš" slovem doprovodí Ing. Ladislav Kunc.
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce hudební)

26. 11. 2009: představí svou novou knihu Univerzita v Olomouci 1573-2008 profesor PhDr. Jiří Fiala, CSc.
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce literárně-historická)

21. 11. 2009: setkání členů a příznivců sekce numismatické u příležitosti 80. výročí vzniku pobočky České numismatické společnosti (1928) v Olomouci.
od 8:00 v horní klubovně VSMO
(sekce numismatická)

19. 11. 2009: prezentace díla Akademické dějiny Olomouce, zejména její částí zabývající se olomouckou archeologií.
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce archeologická)

12. 11. 2009: přednáška k 10. výročí sametové revoluce 1989, jak proběhla v našem městě a regionu. Přednáška doplní výstavu na stejné téma, kterou připravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci.
přednáší PhDr. Pavel Urbášek
od 17:00 v horní klubovně VSMO

5. 11. 2009: přednáška ke 170. výročí narození profesora Jana Havelky - pedagoga a muzejníka (1839-1886)
přednáší PhDr. František Hýbl
od 17:00 v horní klubovně VSMO
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

3. 11. 2009: beseda k jubilejnímu roku Bohuslava Martinů.
připravil PhDr. Jiří Kopecký, PhD.
od 17:00 ve II. poschodí v budově Konviktu v Univerzitní ulici
(sekce hudební ve spolupráci s katedrou muzikologie FF UP)

24. 10. 2009: archeologická exkurze
do Loštic s cílem poznání památek středověkého a židovského města (s výkladem Mgr. Karla Faltýnka z Národního památkového ústavu v Olomouci) a s návštěvou hradiska z doby bronzové na Obersku u Loštic.
sraz na bývalém autobusovém nádraží u Tržnice v 9:00. Odjezd vlastními auty (s volnými místy pro příchozí).
(sekce archeologická)

22. 10. 2009: přednáška
na téma Oldřich Stibor a olomoucká činohra třicátých let 20. století.
přednáší doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc.
od 17:00 v horní klubovně VMO
(sekce literárně - historická)

13. 10. 2009: pravidelné přednáškové odpoledne sekce dějin lékařství, od 15:00. Program bude uveden ve vývěsce u muzea.

10. 10. 2009: vlastivědná vycházka
a kulturní pořad s poznáním historických slunečních hodin na některých objektech městské památkové rezervace
vede paní Mgr. Květuše Fridrichová - Raueová, sraz ve 14:00 u rektorátu UP v Křížkovského ulici
(sekce Historická Olomouc)

3. 10. 2009: vlastivědná exkurze
po stopách literatury do Přerova. Po pamětihodnostech toho hanáckého města provází emeritní ředitel přerovského muzea J. A. Komenského PhDr. František Hýbl.
Odjezd vlakem z Olomouce v 8:31
(sekcí literárně - historická)

12. 9. 2009: vlastivědná vycházka
na Klášterní Hradisko, dějiště mnoha olomouckých pověstí
provází MUDr. Josef Šváb
začátek v 10:00 před vchodem do Vojenské nemocnice
(sekce literárně-historická)

13. 9. 2009: vlastivědná vycházka
po místech, kde před sto lety rostla na zbouraných hradbách nová Olomouc: třídou Spojenců a ul. Vídeňskou k tržnici.
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví
vede PhDr.Milan Tichák
sraz ve 14.00 u Pöttingea
(sekce Historická Olomouc)

19. 9. 2009: archeologická exkurze
k středověkému hradu v Otaslavicích a na pravěké hradisko a mohylové pohřebiště Obrova noha na Prostějovsku
odborný výklad Mgr. Pavlína Kalábková
sraz na bývalém autobusovém nádraží u Tržnice v 9.00 hod. Odjezd vlastními auty (s volnými místy pro příchozí). Návrat mezi 14.00 - 15.00.
(sekce archeologická)

26. 9. 2009: vlastivědná vycházka
fort v Radíkově z let 1871-1876
provází Ing. Jan Bednařík
sraz ve 14.30 před vchodem do pevnůstky. (Autobus MHD č.11 do Radíkova odjíždí od hl. nádraží ve 13.50)
(sekce Historická Olomouc)

26. 9. 2009: houbařská exkurze
do CHKO Litovelské Pomoraví (Moravičany - PR Doubrava, Brablec atd.)
vede Ing. Jiří Lazebníček
vlak do Moravičan odjíždí z Olomouce hl.n. v 7.31
(sekce přírodovědná)

27. 6. 2009: vlastivědná vycházka
pod dómem (ulicemi Dobrovského, Koželužskou ...)
vede PhDr. Milan Tichák
sraz ve 14 hodin v parčíku pod dómem u Komenského ulice

18. - 21. 6. 2009: výroční výstava kaktusů
VMO
(sekce kaktusářská)

20. 6. 2009: výlet do Litovle
na téma Litovel literární a národopisná
autobusem linky 770 v 7:00 z aut. nádraží Olomouc, vystoupíme v Litovli na zastávce Palackého v 7:48
(sekce literárně-historická)

13. 6. 2009: archeologická exkurze
na lokality v okolí Moravské Třebové
vede PhDr. David Vích z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
doprava vlastními auty (s volnými místy pro příchozí), sraz v 9 hodin na parkovišti u Tržnice
(sekce archeologická)

12. 6. 2009: přednáškové odpoledne
historie zbrojního průmyslu
přednáší Plk. Mgr. Ing. Stanislav Poskočil
v malé posluchárně vpravo v Teoretických ústavech LF UP od 15 hodin
(sekce dějin lékařství)

6. 6. 2009: zájezd
Masarykův les u Adamova s návštěvou památek v okolí (Křtiny, Bílovice, Olomučany aj.)
vedoucí Ing. Lazebníček
(autobusem, cena 250/200 Kč, ještě jsou 4 volná místa!)

6. 6. 2009: exkurze
do Korunní pevnůstky - objektu budoucího Muzea olomoucké pevnosti
provází Ján Kadlec
sraz v 10 hodin před vchodem od bývalého sokolského koupaliště

6. 6. 2009: přednášky kaktusářů
s výstavkou sbírek
horní klubovna VMO od 8:00
(sekce kaktusářská)

30. 5. 2009: botanicko-geologická exkurze
na Třesín a Mladečsko ve vápencové části Drahanské vrchoviny
vedou RNDr. Rostislav Morávek, PaeDr. Tomáš Homola a Ing. Jiří Lazebníček
odjezd osobním vlakem z Olomouce hl. n. v 7:31 do Červenky, odtud v 7:51 do Litovle předm. a odtud v 8:02 do Mladče jeskyní
(sekce přírodovědná)

23. 5. 2009: exkurze
do pravoslavného katedrálního chrámu sv. Gorazda v Olomouci (u příležitosti 70. výročí jeho vysvěcení)
sraz ve 14 hodin u kostela na Gorazdově náměstí

21. 5. 2009: exkurze
do knihovny v budově Centra Aletti
sraz v 16.55 u vchodu do budovy Křižkovského 2
(sekce literárně-historická)

16. 5. 2009: zájezd
za památkami města Brna (na Špilberku i v městském centru)
odjezd vlakem v 7:06 z Olomouce hl. n., sraz v 6:45 k zakoupení hromadné jízdenky, zůčtovatelná záloha 100 Kč na vstupné

16. 5. 2009: archeologická exkurze
hledání středověkých hradů Ježův hrad, Smilovo hradisko a Starý Plumlov mezi Hamry a Vícovem na Prostějovsku
vede Mgr. Pavel Šlézar
doprava vlastními auty (s volnými místy pro příchozí), sraz v 9 hodin na parkovišti u Tržnice
do 10. 5. je třeba nahlásit Mgr. Kalábkové jméno, trvalý pobyt a číslo občanského průkazu z důvodu povolení vstupu do vojenského prostoru
(sekce archeologická)

14. 5. 2009: přednáška
K 130. výročí narození pravoslavného biskupa Gorazda (Matěje Pavlíka)
promluví Prof. ThDr. Pavel Aleš

9. 5. 2009: geologická exkurze
za karciopetersitem a dalšími minerály do lomu v Domašově nad Bystřicí
vedou Ing. Pavel Novotný, PaeDr. Tomáš Homola a Ing. Jiří Lazebníček
odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 7:33
(sekce přírodovědná)

25. 4. 2009: zájezd
Dukovany, Jaroměřice nad Rokytnou, Hrotovice, Dalešice

23. 4. 2009: exkurze
staré rukopisy ve Státním okresním archivu v Olomouci
výklad Mgr. Štěpán Kohout
od 17.00 ve Státním okresním archivu U Husova sboru 10
(sekce literárně-historická)

18. 4. 2009: zájezd
archeoskanzen Modrá, Buchlovice, Buchlov, Střílky

16. 4. 2009: přednáška
Stará a nová architektura v Olomouci
přednáší Ing.Arch. Otto Schneider
od 17.00 v Horní klubovně VMO

9. 4. 2009: přednáška
z cest šesti pohořími Rumunska
přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17.00 v Besedním sále Muzea umění
(sekce přírodovědná)

9. 4. 2009: vzpomínka
na legendárního olomouckého starostu JUDr. Richarda Fišera
promluví PhDr. Anežka Šimková
od 17.00 v Horní klubovně VMO
(sekce přátel Slovanského gymnázia, pod záštitou primátora Olomouce Martina Novotného)

4. 4. 2009: zájezd
Hodslavice, Příbor, Frýdek-Místek, Hukvaldy

4. 4. 2009: archeologická exkurze
za poznáním dávných důlních aktivit na Uničovsku
vedou Ján Kadlec a František Bartoněk
doprava vlastními auty (s volnými místy pro příchozí), sraz v 9 hodin na parkovišti u Tržnice
(sekce archeologická)

26. 3. 2009: přednáška
Z historie olomouckých knihoven
od 17:00 v Horní klubovně VMO
(sekce literárně historická)

26. 3. 2009: přednáška
Květena Olomoucka
přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17.00 v Besedním sále Muzea umění
(sekce přírodovědná)

25. 3. 2009: podvečer komorní hudby studentů KHV PdF UP a hostů
od 18.30 v Kapli Božího Těla v Konviktu
(sekce hudební ve spolupráci s KHV PdF UP)

19. 3. 2009: přednáška
Nové doklady pobytu Římanů na střední Moravě
přednáší Mgr. Marek Kalábek z Archeologického centra v Olomouci
od 17.00 v Horní klubovně VMO
(sekce archeologická)

12. 3. 2009: přednáška
Z cestování po Polynésii
přednáší Ing. Helena Červinková
od 17.00 v Besedním sále Muzea umění
(sekce přírodovědná)

7. 3. 2009: přednáška
kaktusářské sekce od 9.00 v Horní klubovně VMO

5. 3. 2009: přednáška
Ohlasy italské renesance v Olomouci
přednáší Mgr. Petr Čehovský
od 17.00 v Horní klubovně VMO

26. 2. 2009: přednáška
Migrace ptáků a savců v okolí Olomouce
přednáší RNDr. Petr Michal
od 17.00 v Horní klubovně VMO
(sekce přírodovědná)

24. 2. 2009: exkurze
Za archivnímu dokumenty k historii medicíny do Zemského archivu v Olomouci
v 15.00 U Husova sboru 10
(sekce dějin lékařství)

19. 2. 2009: přednáška
O olomoucké činohře v letech I. republiky
přednáší doc. PhDr. Jiří Stýskal
od 17.00 v Horní klubovně VMO
(sekce literárně historická)

12. 2. 2009: přednáška
Přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2008
představí zástupci všech odborných pracovišť
od 17.00 v Horní klubovně VMO
(sekce archeologická)

5. 2. 2009: přednáška
Stvoření v díle Josepha Haydna (200. let od úmrtí)
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17.00 v Horní klubovně VMO
(sekce hudební)

29. 1. 2009: přednáška
Německá opera v Olomouci v 19. století
přednáší PhDr. Jitka Balatková
od 17.00 v Horní klubovně VMO
(sekce literární a hudební)

24. 1. 2009: zájezd do Brna na zajímavé výstavy
Muzeum města Brna na Špilberku: 100 000 let sexu
Moravské zemské muzeum: Bojná - raně středověké mocenské centrum mezi Nitrou a Moravou, nové archeologické objevy
doprovod Mgr. Petr Vachát
odjezd vlakem z Olomouce, hl. n. v 9:00 hodin
(sekce archeologická)

1. 1. 2009: novoroční vycházka
kolem památných domů na Dolním náměstí
začátek ve 14:30 před kapucínským kostelem
provází PhDr. Milan Tichák
(sekce Historická Olomouc)
Fotoreportáž...

18. 12. 2008: vzpomínkový večer
k památce nedávno zesnulého spisovatele Jana Žáčka
od 17.00 hod. v Horní klubovně VMO
(sekce literárně historická)

11. 12. 2008: přednáška
Zrušení olomoucké pevnosti v roce 1888
promluví PhDr. Milan Tichák
od 17.00 v Horní klubovně VMO

6. 12. 2008: Mikulášská nadílka
s promítáním a hodnocením fotografií pořízených členy kaktusářské sekce
od 9.00 v Horní klubovně VMO
(sekce kaktusářská)

5. 12. 2008: setkání
Na programu tři přednášky z historie lékařství a odborná diskuse
od 15.00 v Horní klubovně VMO
(sekce dějin lékařství)

4. 12. 2008: archeologický seminář
Antropologie v archeologii
přednáší Mgr. Anna Pankowská z Archeologického centra v Olomouci
aktuality v archeologii střední Moravy, prezentace nových publikací, prohlídka, konzultace a diskuse nad přineseným materiálem členů sekce
od 17.00 v Horní klubovně VMO
(sekce archeologická)

27. 11. 2008: pásmo
"Ženský svět 19. století"
připravily Lucie Pospíšilová, Kateřina Kovaříčková, Dagmar Zdráhalová a Zuzana Klazarová
v horní klubovně VSMO od 17:00

12. 11. 2008: přednáška
O dějinách olomoucké archeologie a seznámení s připravenou publikací "Olomoucká archeologie a její proměny" v edici VSMO
promluví PhDr. Vít Dohnal, CSc.
v horní klubovně VSMO od 17:00
(sekce archeologická)

6. 11. 2008: přednáška
O kardinálu Františku z Dietrichštejna (pokračování)
přednáší PhDr. Tomáš Parma
v horní klubovně VSMO od 17:00
(sekce historická)

20. 11. 2008: přednáška a beseda
Olomoucké motivy v díle Karla Matěje Čapka-Choda
promluví Doc. PhDr. František Všetička, CSc.
v horní klubovně VSMO od 17:00
(sekce literárně historická)

31. 10. 2008: pravidelné setkání
Zapletalův - Wondrákův medicínsko - historický den (v jehož pořadatelství se střídá sekce VSMO s kolegy z Brna).
horní klubovna VSMO od 15 hodin
(sekce historie lékařství)

30. 10. 2008: beseda
90. výročí vzniku Československé republiky
přednáší prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
v horní klubovně VSMO od 17:00

23. 10. 2008: beseda
O významném rodu olomouckých vlastenců (k 20. výročí úmrtí dr. Zdeňka Šprince)
promluví PhDr. Milan Tichák
v horní klubovně VSMO od 17:00
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

18. 10. 2008: vlastivědná exkurze
prohlídka památného kostela sv. Ondřeje a fary ve Slavoníně.
Sraz ve 14.00 před kostelem (jezdí tam autobus DPMO č. 17 ve 13.00 nebo 13.40 od tržnice).
Vede Ján Kadlec.

16. 10. 2008: přednáška
církevní matriky - důležitý pramen rodopisného bádání
s odbornými pracovníky archivu
od 17 hodin v posluchárně Státního okresního archivu v Olomouci (u Husova sboru)
(sekce genealogická)

13. 10. 2008: hudební exkurze
k varhanám v chrámu sv. Michala
sraz v křížové chodbě v 17:00
připravil Ing. Kunc
(sekce hudební)

11. 10. 2008: archeologická exkurze
na Keltské oppidum Staré Hradisko u Malého Hradiska
Odjezd osobními auty (s volnými místy pro příchozí) v 9.00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice, případně samostatně, v tom případě je sraz v 9.45 za Obecním úřadem v Malém Hradisku.
Vedou Pavlína a Marek Kalábkovi
(sekce archeologická)

11. 10. 2008: botanická exkurze
olomouckými parky - přes Smetanovy a Čechovy sady
Sraz v 9.00 na bývalém autobusovém nádraží u tržnice
Vede dr. Tomáše Homola
(sekce přírodovědná)

8. 10. 2008: exkurze za houbami
do CHKO Litovelské Pomoraví. Odjezd vlakem v 7.21 do Moravičan, návrat podle dohody (a počasí) po poledni.
Vede Ing.Jiří Lazebníček
(sekce přírodovědná)

2. 10. 2008: přednáška
O německé literatuře v Olomouci.
přednáší prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.
v horní klubovně VSMO od 17:00
(sekce literárně historická)

27. 9. 2008: houbařská exkurze
do Hrubé Vody a na Pohořany. Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 8.07 do Hrubé vody zast., návrat autobusem MHD ze Svatého Kopečka.
Vede Ing. Jiří Lazebníček
(sekce přírodovědná)

20. 9. 2008: vlastivědná vycházka
po památkách literární historie Olomouce.
Sraz ve 14.00 u Muzea na nám. Republiky.
Provází dr.Milan Tichák. (obnovená sekce literární)

16. 9. 2008: exkurze k historickým varhanám J.G.Halbicha v chrámu P.Marie Sněžné u příležitosti 280. výročí jejich existence.
Sraz před kostelem v 17.00.
Provází Ing.Ladislav Kunc.
(sekce hudební)

14. 9. 2008: vlastivědná vycházka
dávnou cestou od Střední k Litovelské bráně (po Úřední čtvrti).
Vede dr. Milan Tichák, sraz ve 14.00 hod. na tram. zastávce Výstaviště Flora.
(k programu Dnů evropského kulturního dědictví)
Fotoreportáž...

13. 9. 2008: houbařská exkurze
do Hrubé Vody a na Pohořany. Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 8.07 do Hrubé vody zast., návrat autobusem MHD ze Svatého Kopečka.
Vede Ing. Jiří Lazebníček
(sekce přírodovědná)

13. 9. 2008: zájezd na Karvinsko
Karviná, Darkov, Bohumín
Informace o případných volných místech v kanceláři VSMO v obvyklém čase.

7. 9. 2008 autobusový zájezd
do Znojma s návštěvou unikátní výstavy "Život a smrt v mladší době kamenné" a s prohlídkou historického jádra města.
Provází Mgr.Zdeněk Čižmář.
Odjezd ze zastávky zájezd. autobusů u tržnice (se zastávkou u Globusu)
přihlášky na tel.603 591 821 u Mgr. P. Kalábkové
(sekce archeologická)

6. 9. 2008: botanická výprava
za podzimní květenou Grygovských kopců.
Odjezd vlakem z hl.nádraží v 8.32, zpět vlakem z Grygova ve 12.19, nebo autobusem z Krčmaně 13.10. (Chůze celkem asi 6 km).
Vede dr. Tomáš Homola
(sekce přírodovědná)

19. 6. 2008: VII. archeologický seminář
s přehledem posledních výzkumů, nové literatury a dalších zajímavostí z oboru. (sekce archeologická)

14. 6. 2008: vlastivědná vycházka
po pamětihodnostech Michalského výpadu
začátek před vstupem do Bezručových sadů z Kosinovy ulice ve 14:00
provází PhDr. Milan Tichák

12. 6. 2008: prohídka výstavy
Osudové osmičky
VMO od 17:00

7. 6. 2008: zájezd
Masarykův les u Adamova (estetické loučky, arboreta, pomníky), Křtiny, Bílovice, Olomoučany
odjezd z nám. Republiky v 8:00, cena 115 Kč
vede Ing. Lazebníček
(sekce přírodovědná)
v zájezdu jsou volná místa

6. 6. 2008: přednáškové odpoledne
sekce dějin lékařství
horní klubovna VMO v 15:00

31. 5. 2008: botanická exkurze
za rostlinami do přírodní rezervace Bílé hlíny
vedou Dr. Tomáš Homola a Ing. Jiří Lazebníček
odjezd autobusem do Krčmaně v 7:30, návrat vlakem z Gyrgova okolo poledne
(sekce přírodovědná)

30. 5. 2008: zájezd
do Tovačova a Kroměříže za poklady hudebního archívu s komentovanou prohlídkou ostatních zámeckých sbírek
odjezd z náměstí Republiky v 8:00 (cena 115 Kč)

24. 5. 2008: archeologická exkurze
na zaniklý hrad Hluboký
vedou Mgr. M. a P. Kalábkovi
sraz na hlavním nádraží v Olomouci v 10:00 (odjezd vlaku z Olomouce hl. n. v 10:12
(sekce archeologická)

22. 5. 2008: beseda
na téma Varhanní kuriozity
s prof. Antonínem Schindlerem
v chrámu sv. Mořice v 17:00
(sekce hudební)
akce byla zrušena

18. 5. 2008: zájezd
do Vídně (v rámci Mezinárodního dne muzeí)
odjezd z náměstí Republiky v 6:00 (cena 350 Kč)
zájezd je vyprodán

17. 5. 2008: vlastivědná vycházka
historie a ikonografie Mariánského sloupu na dolním náměstí
vede Ján Kadlec
začátek ve 14:00 u sloupu

15. 5. 2008: prohlídka
výstavy Vlastivědného muzea
Slavná obrana Olomouce v roce 1758 s autorem výstavy
VMO v 17:00

10. 5. 2008: vlastivědná vycházka
po památkách olomouckého Předhradí (okolí arcibiskupské rezidence)
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:00 u hlavní pošty na náměstí Republiky

26. 4. 2008: archeologická exkurze
do Drahanovic (Černá věž) a Ludéřova (Keltská svatyně)
vedou Mgr. Marek a Pavlína Kalábkovi
odjezd vlastními auty v 9 hodin z parkoviště u tržnice

24. 4. 2008: přednáška
Bitva u Kolína (1757)
přednáší Martin Balus
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce historická a historická Olomouc)

19. 4. 2008: botanická exkurze
Za jarními rostlinami do CHKO Litovelské Pomoraví
vedou PaeDr. Tomáš Homola a Ing. Jiří Lazebníček
odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 7:32 do Střeně, návrat autobusem MHD z Horky nad Moravou

17. 4. 2008: přednáška
230. výročí povýšení olomouckého biskupství, III. část
přednáší Mgr. Jiří Gottwald
horní klubovna VMO v 17:00
přednáška zrušena pro nemoc přednášejícího

10. 4. 2008: přednáška
Obléhání města Prusy v roce 1758
přednáší PhDr. Miroslav Koudela, Státní okresní archív v Olomouci
posluchárna Stát. okresního archivu v Olomouci u Husova sboru v 17:00

5. 4. 2008: botanická exkurze
Za koniklecem velkokvětým a dalšími jarními druhy do přírodní rezervace Vápenice (u Slatinek) a na Malý Kosíř
vedou PaeDr. Tomáš Homola a Ing. Jiří Lazebníček
odjezd autobusem směr Lutín-Slatinice v 7:00 z aut. nádr. (7:10 tržnice), návrat okolo 13 hod. ze Slatinic

20. 3. 2008: přednáška
Fortová pevnost Olomouc, možnosti výzkumu
přednáší PhDr. Michael Viktořík, katedra historie FF UP
horní klubovna VMO v 17:00

13. 3. 2008: přednáška
Pravěké osídlení části moravské brány (2. část)
přednáší Mgr. Zdeněk Šenk, Archaia Olomouc
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce archeologická)

11. 3. 2008: pořad
280. výročí barokních varhan J. G. Halbicha v chrámu P. Marie Sněžné
provází Květa Fridrichová
besední sál Muzea umění v 18:30
od 17:30 možnost prohlídky na kůru v chrámu P. Marie Sněžné
(sekce hudební)

6. 3. 2008: přednáška
Austrálie - krajina a příroda
přednáší Ing. Helena Červinková
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce přírodovědná)

28. 2. 2008: přednáška
barevné diapozitivy z krajiny a přírody Tibetu a Indie
přednáší Ing. Helena Červinková
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce přírodovědná)

21. 2. 2008: přednáška
Od demokracie k totalitě
výročí únorových událostí roku 1948
přednáší Doc. PhDr. Karel Konečný CSc.
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce historická)

14. 2. 2008: přednáška
O minulosti olomouckých knihtiskáren
přednáší PhDr. Milan Tichák
sál nové budovy Vědecké knihovny v 17:00

13. 2. 2008: přednáška
Pravěká Venuše z Mašovic
přednáší Mgr. Zdeněk Čižmář
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce archeologická)

11. 2. 2008: přednáška
Raně renesanční architektura a plastika na Olomoucku
přednáší Mgr. Petr Čehovský z FF UP
Muzeum umění v 17:00

5. 2. 2008: přednáška s filmem
Prof. Josef Opletal a školní podnik Masarykův les
Uvádí Ing. Jiří Truhlář CSc.
Besední sál Muzea umění 16:00
(sekce přírodovědná)

24. 1. 2008: přednáška
Všední den a barokní slavnost na Klášterním Hradisku
přednáší Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.
horní klubovna VMO v 17:00 Fotoreportáž...

17. 1. 2008: přednáška
Archeologické výzkumy na střední Moravě v roce 2007
Přehled významnějších akcí čtyř pracovišť z Olomouce, Prostějova a Brna
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce archeologická)

10. 1. 2008: přednáška
Holanďané a Olomouc
přednáší doc. Wilken Engelbrecht z Filozofické fakulty UP
horní klubovna VMO v 17:00

1. 1. 2008: novoroční vycházka
po okolí zmizené Kateřinské brány
začátek ve 14:30 u tržnice v Kateřinské ulici
(sekce Historická Olomouc)

13. 12. 2007: beseda
o tom, co kdysi v Olomouci bývalo a co už není
o nové knize PhDr. Milana Ticháka
horní klubovna VMO v 17:00

6. 12. 2007: archeologický seminář
metody konzervace archeologických nálezů
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce archeologická)

29. 11. 2007: přednáška
Po stopách velikánů české hudby v Olomouci
přednáší PhDr. Milan Tichák
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce hudební a Historická Olomouc)

22. 11. 2007: přednáška
O vzniku názvu Olomouc
přednáší Ondřej Bláha
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce archeologická)

15. 11. 2007: přednáška
kardinál František z Dietrichštejna, biskup olomoucký
přednáší PhDr. Tomáš Parma
horní klubovna VMO v 17:00

1. 11. 2007: přednáška
230. výročí povýšení olomouckého arcibiskupství II. část
přednáší Mgr. Jiří Gottwald
horní klubovna VMO v 17:00

27. 10. 2007: exkurze
do Dominikánského kostela v Sokolské ulici
začátek ve 14:00 u kostela Fotoreportáž...

25. 10. 2007: přednáška
Rod pánu z Holštejna
přednáší Doc. PhDr. David Papajík
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce historická) Fotoreportáž...

18. 10. 2007: přednáška
Skrytá církev - osobnost Stanislava Krátkého
přednáší Bc. Miroslav Nedorostek
horní klubovna VMO v 17:00
(sekce historická)

13. 10. 2007: vlastivědná vycházka
za památkami židovského hřbitova v Olomouci - Neředíně
vede PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:00 před hlavní bránou hřbitova

11. 10. 2007: přednáška
Palacký a Olomouc
přednášející Bc. Eva Kubánková
horní klubovna VMO v 17:00

6. 10. 2007: archeologická exkurze
do Mladečských jeskyní
za doklady paleolitu
vede doc. dr. Martin Oliva z Brna
začátek v 9:00 před vchodem do jeskyní Fotoreportáž...

29. 9. 2007: exkurze
do chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Olomouci - Hejčíně
(posvěceného před 75 lety)
začátek ve 14:00 před kostelem Fotoreportáž...

15. 9. 2007: archeologický výlet
do Huzové - Mutkova
(hrádek Mutkov, stopy po dolování
cesty středověkou krajinou)
vede Mgr. Hana Dehnerová
a Mgr. Pavel Šlesar
odjezd vlastními auty v 9:00 od Tržnice Fotoreportáž...

13. 9. 2007: exkurze sekce hudební
k památným varhanám v chrámu Panny Marie Sněžné
provází Ing. Ladislav Kunc
začátek v 17:00 před kostelem

9. 9. 2007: vlastivědná vycházka
ulicí Sokolskou
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:00 u vrátnice DPMO v Koželužské ulici

foto: Zdeněk Vích
foto: Zdeněk Vích

Fotoreportáž z vycházky Olomouc pevnostní I...

Fotoreportáž z výletu za jarní květenou do Grygova...

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou ...Upoutávka na novou knihu o dějinách VSMO, k zakoupení v kanceláři VSMO pro členy za zvýhodněnou cenu 200 Kč. (pdf)
Programový dvojlist VSMO na II. pololetí roku 2023 ke stažení (pdf)
Sborník Les a člověk. Texty přednesené na semináři konaném 13. dubna 2019 v budově Vlastivědného muzea v Olomouci; M. Písková a kol., VSMO, Olomouc 2022 (pdf)
Návrh nové podoby stanov VSMO z. s. (pdf)
podklad k hlasování na členské schůzi 23. 11. 2022