Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucAstrologická sekce

Členové sekce se věnují sestavování astrologických průvodců života i hledání odpovědí na jevy, na které současné vědecké poznání nestačí. Schází se na pravidelných pracovních schůzkách každou lichou středu v měsíci. Mimo to sekce pořádá přednášky na vybraná témata pro širokou veřejnost, prázdninová setkání pro své členy a organizuje návštěvy různých astrologických seminářů a přednášek mimo Olomouc (Eukarpia, Shvězdění, Těrlicko, akce České astrologické společnosti).

Astrologická sekce vznikla na konci roku 1994 a předcházela jí květnová astrologická přednáška Pavla Turnovského, tehdejšího předsedy České astrologické společnosti, na níž se ve Václavkově sále VMO sešla skupina lidí, kteří projevili zájem se scházet a předávat si své poznatky z oblasti astrologie. Mezi hlavní iniciátory založení sekce a zakládající členy patřili spisovatelka Irena Šindlářová, archeoložka Markéta Tymonová, Helena Novotná, Jiří Nitsche, Vladimír Pospíšil. Vůdčím duchem skupiny se však stal Josef Ander. Od založení astrologické skupiny v roce 1994 vedl vlastní astrologický kurz a při pravidelných schůzkách ve VMO předával své bohaté zkušenosti a vědomosti. Jeho školením prošla do konce 90. let většina olomouckých astrologů. Organizační záležitosti astrologické sekce měla v 90. letech na starosti PhDr. Markéta Tymonová. Po jejím odchodu tuto činnost zastávala Ing. Jana Faltýnková a v posledních letech má organizační záležitosti skupiny na starosti Ing. Ivana Černá. Skupina kromě pravidelných schůzek ve VSMO uspořádala od svého vzniku řadu astrologický přednášek pro veřejnost a mezi přednášejícími byli přední čeští astrologové: Pavel Turnovský, Zdeněk Bohuslav, Petr Trnka, Antonín Baudyš ml., Jaroslav Popelka, Martina Lukášková, Ondřej Ivanek, Svatopluk Svoboda, Vanda Milošová, Zdeněk Myslikovjan a další. Sekce se schází každou lichou středu od 17 hodin v kanceláři VSMO.

Vedoucí sekce: Ivana Černá

e-mail: sekce.astrologicka@vsmo.cz nebo astrologie@vsmo.cz