Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucNárodopisná sekce

Oživení činnosti a vedení sekce se v roce 2022 ujali pánové Karel Faltýnek a Ing. Radovan Urválek.

Využití koníčku v praxi archeologa

Zálibou archeologa Karla Faltýnka z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci je sběr lidových pověstí a lidové slovesnosti. Touto činností se zabývá již od konce osmdesátých let.

„Moje zájmová činnost spočívá v tom, že jsem, zejména na Lošticku, Mohelnicku a Bouzovsku, pořizoval rozhovory s pamětníky na výše uvedená témata, taktéž jsem se zajímal o různé písemnosti, veršování, ale taktéž o fotografie ze soukromých archivů s etnologickou tematikou“, říká Karel Faltýnek. Ve volném čase se snaží svůj archiv, sestávající ať již z písemných poznámek, či autentických nahrávek postupně zpracovávat. Povedlo se mu již s tematikou pověstí z Lošticka a Bouzovska vydat v roce 2005 menší brožurku Pověsti z Bouzovska a Lošticka a roku 2009 Vyprávěnky starého hrnčíře: pověsti z Litovle. „Je to moje záliba, která leckdy může i napomoci k různým interpretacím archeologických nálezů, což se též mnohdy i povedlo. Například při pročítání různých regionálních archiválií se tak zdařilo objevit i několik lokalit, případně i na základě informace některého z pamětníků“, zdůrazňuje archeolog a etnograf v jedné osobě.

V rámci cyklu České televize Náš venkov, snažící se zachytit nejen současné proměny českého venkova, ale také přibližovat tradiční hodnoty, bude jeden díl s názvem Hledač pod Bouzovem věnovaný Karlu Faltýnkovi, který přiblíží jeho aktivity v oblasti vlastivědy, etnografie apod. Šestadvacetiminutový pořad vysílala ČT2 v sobotu 4. listopadu 2017 v 9 hodin.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695-nas-venkov/417235100041009-hledac-pod-bouzovem

(text převzat ze stránky NPU https://www.npu.cz/cs/novinky/30288-vyuziti-konicku-v-praxi-archeologa)

Pan Ing. Radovan Urválek se představuje

Mým zájmem je historie regionu Litovelska, systematicky se věnuji

  • Novozámeckému areálu
  • městu Litovel
  • Chudobínu
  • hanácké lidové kultuře, především architektuře, technickým památkám a krajině

Jsem autorem publikace "Litovel a její okolí, kraj, který máme rádi",
spoluautorem knihy "Výpravy za Litovelskou archeologií",
podílel jsem se na vzniku knihy Lucie Augustinkové "Vodní dílo Nečíz v Litovli" a
publikoval mnoho článků o Litovli a jejím okolí

Provázím zájemce o historii a příbuzné obory především po

  • Novozámeckém areálu
  • Litovli
  • Chudobíně

Pracuji ve výboru z. s. Muzejní společnost Litovelska,

  • organizuji přednášky v Litovelském muzeu i v exteriérech
  • spolupracuji při tvorbě sborníků a dalších publikací vydávaných spolkem

(text převzat ze stránky https://www.urvalek.cz/zajmy/)

Vedoucí sekce: Karel Faltýnek a Radovan Urválek e-mail: sekce.narodopisna@vsmo.cz nebo narodopis@vsmo.cz