Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucVlastivědná společnost muzejní v Olomouci, z. s.

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci je otevřeným sdružením lidí s různými zájmy. Spojuje zájemce o regionální historii, vlastivědu, přírodu a umění, stejně jako zájemce o úzce specializované obory a činnosti jako je například kaktusářství, esperanto, genealogii, astrologie či fotografie.

Je rozdělena do patnácti zájmových sekcí. Vede ji na členské schůzi zvolený výbor, v jehož čele stojí předseda/předsedkyně. Cílem společnosti je osvětová činnost spojená s popularizací. Pod její hlavičkou se pořádají odborné přednášky, konference, exkurze, výstavy, koncerty, letní hudební festivaly, workshopy a vydávají se publikace. Má statut zapsaného spolku a sídlo v dnešních prostorech Vlastivědného muzea v Olomouci, v budově na náměstí Republiky č.p. 5-6 v Olomouci.

Dnes aktivní zájmové sekce

(v abecedním pořadí)
 1. Archeologická
 2. Astrologická
 3. Dějin lékařství
 4. Esperantská
 5. Fotografická
 6. Genealogická
 7. Historická
 8. Historická Olomouc
 9. Hudební
 10. Literárně historická
 11. Kaktusářská
 12. Národopisná
 13. Numismatická
 14. Přátel Slovanského gymnázia
 15. Přírodovědná
Stanovy VSMO z. s. ke stažení (pdf)

Zpráva o činnosti VSMO 2023 (pdf)
Zpráva o činnosti VSMO 2022 (pdf)
Zpráva o činnosti VSMO 2021 (pdf)