Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucSekce Přátel Slovanského gymnázia

Bez uzardění lze říci, že Slovenské gymnázium, ať už neslo v průběhu času jakýkoli název, zanechalo svůj otisk v celé stopadesátileté historii Vlastivědné společnosti muzejní. Tak jako profesoři školy Jan Havelka (1839–1886), Vincenc Prasek (1843–1912) a Jan Korec (1856–1913) stáli u zrodu muzejního spolku a prvního českého muzea na Moravě, tak se jejich následovníci z řad pedagogů i absolventů podíleli na další práci instituce a po nuceném přerušení iniciovali v roce 1968 její obnovu. Vznik samostatné sekce přátel Slovanského gymnázia v roce 1969 byl tedy jen přirozeným vyústěním, a to i přes fakt, že v letech 1953 až 1990 škole historický název Slovanské gymnázium nepřináležel. Prvním předsedou sekce se stal absolvent školy, právník, filosof a odborný pracovník muzea Zdeněk Šprinc (1919–1988).

Svou činnost sekce zaměřila především na sběr a uchování dokumentů k dějinám školy a jejích absolventů a na přípravy oslav významných školních jubileí. Tak vyšel v roce 1972 u příležitosti 105. výročí otevření gymnázia sborník Gaudeamus a v roce 1989 Seznam a adresář absolventů 1918–1953, který byl později doplňován. Zásluhu na sestavení adresáře a následně i několika sborníků školy měl především další z absolventů, lékař a regionalista Oldřich Jurýšek (1922–2008), který vedl sekci v letech 1988 až 1992. Na jeho práci navázal Vladimír Zicháček (1943–2018), absolvent, a především tehdejší ředitel Slovanského gymnázia. Za jeho působení byla sekce velmi aktivní, a to i díky skutečnosti, že ve Vlastivědné společnosti působila řada pedagogů a absolventů školy. Mimořádným počinem bylo vydání výběrové antologie „Slovanské gymnázium literární“ v roce 2000. O dva roky později přibyl ještě společný sborník ke 130. výročí založení gymnázia a 100. výročí založení české reálky s názvem „…vzděláván budiž...“

Vladimír Zicháček se v tom čase rozhodl uvolnit své předsednické místo v sekci Vladimíru Malíškovi (*1933), univerzitnímu pedagogovi, který zúročil nejen své profesní zaměření, ale také zájem o dějiny, a věnoval se vybraným osobnostem Slovanského gymnázia. Stejně jako řada dalších členů sekce přispěl svým dílem k vydání sborníku školy z roku 2007 „Kleňme se svou vzdělaností jako duha“. Odchod Vladimíra Zicháčka a dalších aktivních členů vedl k utlumení činnosti sekce. Historii gymnázia a jeho spojení s olomouckým muzejnictvím tak v posledních letech připomněla pouze výstava, kterou v roce 2017 u příležitosti 150. výročí založení školy uspořádalo pod názvem „Signum indelebile“ Vlastivědné muzeum Olomouc.

V roce 2022 byla sekce Přátel Slovanského gymnázia oživena a připomíná formou přednášek a besed významné osobnosti z řad pedagogů i absolventů školy.

Vedoucí sekce: Nikola Hirnerová (maturitní ročník 1991)
e-mail: sekce.pratel.slovanskeho.gymnazia@vsmo.cz nebo gymnazium@vsmo.cz