Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucSekce Dějin lékařství

Až do padesátých let 20. století sahají kořeny sekce Dějin lékařství. V té době vznikl Kroužek přátel dějin lékařství pod vedením MUDr. Vladimíra Zapletala a MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. V pravidelných setkáních byli a jsou zájemci informováni nejen o starých metodách léčby člověka, ale i o nových trendech a postupech současné medicíny. Na přednáškách jsou často prezentovány i osobnosti lékařů spojených s Olomoucí a Moravou. Od původního Kroužku do prázdnin v roce 2013 měla na svém seznamu sekce již 270 uspořádaných přednáškových odpolední, která se konaly s pravidelností 5x ročně. Nyní se sekce schází ve vybrané pátky minimálně dvakrát za rok.

První kroužek vznikl v roce 1953 pod vedením MUDr. Vladimíra Zapletala, v roce 1958 jej vystřídal ve funkci MUDr. Václav Vejdovský, DrSc., pak následovali od roku 1969 prof. MUDr. Miloslav Matoušek, DrSc., od 1977 prof. MUDr. Eduard Wondrák, CSc. a od roku 1996 prof. MUDr. Boris Mrňa, DrSc. Do nového tisíciletí vstoupila sekce pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Kojeckého, DrSc., od roku 2010 ji vedl doc. MUDr. Jan Báňa, CSc. a nyní ji vede prof. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

Vedoucí sekce: Rudolf Chlup

e-mail: sekce.dejin.lekarstvi@vsmo.cz nebo dejiny.lekarstvi@vsmo.cz