Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Sekce Dějin lékařství

Až do padesátých let 20. století sahají kořeny sekce Dějin lékařství. V té době vznikl Kroužek přátel dějin lékařství pod vedením MUDr. Vladimíra Zapletala a MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. V pravidelných setkáních byli a jsou zájemci informováni nejen o starých metodách léčby člověka, ale i o nových trendech a postupech současné medicíny. Na přednáškách jsou často prezentovány i osobnosti lékařů spojených s Olomoucí a Moravou. Od původního Kroužku do prázdnin v roce 2013 má na svém seznamu sekce již 270 uspořádaných přednáškových odpolední, která se konají s pravidelností 5x ročně.

První kroužek vznikl v roce 1953 pod vedením MUDr. Vladimíra Zapletala, v roce 1958 jej vystřídal ve funkci MUDr. Václav Vejdovský, DrSc., pak následovali od roku 1969 prof. MUDr. Miloslav Matoušek, DrSc., od 1977 prof. MUDr. Eduard Wondrák, CSc. a od roku 1996 prof. MUDr. Boris Mrňa, DrSc. Do nového tisíciletí vstoupila sekce pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Kojeckého, DrSc. a nyní (od roku 2010) ji vede doc. MUDr. Jan Báňa, CSc.

e-mail: sekce.dejin.lekarstvi@vsmo.cz nebo dejiny.lekarstvi@vsmo.cz