VSMO - Všední den a barokní slavnost na Hradisku 24. 1. 2008

Sekce Historická Olomouc VSMO – 24. ledna 2008


Přednáška Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko
Mgr. Jana Oppeltová, PhD., FF UP Olomouc

(kliknutím si můžete fotografie zobrazit ve větší velikosti)


Přednášku zahájil a přednášející přivítal Ján Kadlec,
předseda sekce Historická Olomouc


Mgr. Jana Oppeltová, PhD. při přednášce ...

... v horní klubovně VMO


Rozsáhlá zahrada a oranžérie pro pěstování nejen pomerančovníků a citroníků,
ale i jiných jižních rostlin (umístěno vpravo dole).


Poznámka: Je zajímavé poznání, že život v kanonii (premonstrátském klášteře Hradisko) se řídil vysoce demokratickými principy.


Vyfotografoval a popisky opatřil Bohuslav Červinka