VSMO - Mutkov 15. 9. 2007

Archeologická sekce VSMO – 15. září 2007


Cílem výpravy byla
zřícenina hrádku Mutkov
vznikl na počátku 14. století, zanikl v polovině 14. století
Gumperloch - Gumperova díra
středověká šachta k těžení barevných kovů
středověká silnice
rychlostní komunikace mezi městy Vratislav a Olomouc, jejíž stopa je v okolí Mutkova pozorovatelná.

(kliknutím si můžete fotografie zobrazit ve větší velikosti)


Počátek pěší túry v Mutkově.

Vzhůru strmým svahem přímo k hrádku
(nachází se nad levým břehem říčky zvané Sitka).


Mgr. Hana Dehnerová popisuje historii hrádku.

Půdorys hrádku (německy Waldhaus – Lesní dům).

O hrádku hovoří Josef Masničák z Mutkova.

Na jižní straně hrádku tvořilo přírodní hradbu vysoké skalisko.


Nalezený fragment keramické nádoby.

Fragment, který drží Mgr. Hana Dehnerová,
byl středem pozornosti.

Houby rostly všude
(Mgr. Pavlína Kalábková
našla praváky uprostřed lesní cesty).


Před Gumperovou dírou (nachází se na levém břehu říčky Sitky, dále od hrádku ve směru toku).

Vchod do podzemí (petrolejovou lampou nám ve štole svítil Josef Masničák).

Nedaleko od vchodu se nachází zatopená šachta (kousek pod hladinou je ve skále vysekaný letopočet 1670).

Mgr. Pavlína Kalábková ukazuje horninu obsahující rudu.


Vyfotografoval a popisky opatřil Bohuslav Červinka