VSMO - Novoroční vycházka 2009 na Dolní náměstí

PF 2009

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci
přeje všem svým členům a příznivcům do nového roku pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů

Těšíme se na setkání s Vámi na našich pořadech a zájezdech


Sekce Historická Olomouc VSMO – 1. 1. 2009


Novoroční vycházka okolo památných domů na Dolním náměstí v Olomouci

(kliknutím si můžete fotografie zobrazit ve větší velikosti)


Průvodcem byl PhDr. Milan Tichák, předseda VSMO a olomoucký historik


Přibližně sto našich členů a příznivců se sešlo na již tradiční novoroční vycházce za poznáním historie Olomouce


Vyfotografoval a popisky opatřil Bohuslav Červinka