Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucKaktusářská sekce

Patří k zakládajícím zájmovým kroužkům obnovené VSMO. Je velmi agilní sekcí s poměrně velkým počtem členů. Její zaměření je spojené s pěstováním kaktusů a sukulentů. Její program se sestává z pravidelných schůzek vždy v první sobotu v měsíci, které jsou spojené s přednáškami předních odborníků, besedami a výměnou zkušeností. Program je doplňován návštěvami sbírek významných pěstitelů a pořádáním pravidelných výstav výpěstků, většinou v prostorech VMO. Sekce má také svou odbornou knihovnu a odebírá specializované časopisy.

Sekci nejprve vedl František Stupárek, pak se v jejím čele postupně vystřídali Ferdinand Plesník, dr. Stanislav Kapoun, Ivan Milt, J. Doložal, V. Janský, ing. Vl. Svoboda. Dnes sekci vede ing. Michal Rec.

Vedoucí sekce: Michal Rec
e-mail: sekce.kaktusarska@vsmo.cz nebo kaktusari@vsmo.cz