Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucSekce Esperanto

Teprve v roce 2002 se stává členkou odborných sekcí VSMO i sekce esperantská. Přesto však nelze v této době hovořit o jejím zrodu. Je následovnicí již dlouhodobě fungujícího olomouckého esperantského klubu, jehož počátky sledujeme před I. světovou válkou. Olomoučtí esparantisté byli jedněmi z nejaktivnější u nás a dodnes mají spolupracovníky na celém světě. Výraznou tvůrčí osobností sekce byl zpočátku JUDr. Vladimír Mohapl, dnes jeho pozici zastává Jiří Duda. Sekce se zaměřuje na výuku jazyka Esperanto, na jeho propagaci a shromažďování dokumentace k dějinám hnutí. Esperantisté se schází každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v kanceláři VSMO.

Vedoucí sekce: Jiří Machačík

e-mail: sekce.esperanto@vsmo.cz nebo esperanto@vsmo.cz