VSMO - Mladečské jeskyně 6. 10. 2007

Archeologická sekce VSMO – 6. října 2007


Prohlídka Mladečských jeskyní z pohledu archeologického
s doc. PhDr. Martinem Olivou, PhD.
z Masarykovy univerzity v Brně

(kliknutím si můžete fotografie zobrazit ve větší velikosti)


začátek prohlídky

vlevo Mgr. Pavlína Kalábková, vpravo doc. Oliva


vstupujeme do podzemí kopce Třesín,
který tvoří devonské vápence (vznik před 285 mil. let)

jedna z okrových značek, vytvořených
pravěkými obyvateli ("ježek")


v Dómu Mrtvých, ...

kde bylo nalezeno mnoho kosterních pozůstatků zvířat i lidí


v dómu pod komínem

komín shora zavalený balvany


před bývalým kamenolomem, kde byly v roce 1904 v malé jeskyni
objeveny kosterní pozůstatky (Kniesův nález)


na vrcholu kopce Třesín, tabulka označuje místo kde se archeologové a speleologové
před nedávnem pokoušeli, pomocí bagru, odkrýt vchod do komínu


Vyfotografoval a popisky opatřil Bohuslav Červinka