Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní
plán akcí
uskutečněné akce
kontakty, členství
O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Kaktusářská

   Literárně
   historická

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucSekce Historická Olomouc

Sekce Historická Olomouc má své počátky v roce 1972, kdy vznikla krátce po obnovení činnosti Vlastivědné společnosti muzejní. Sekci uvedl do života Jaroslav Dopita. V letech 1978 – 1983 ji vedl PhDr. Jiří Musil a poté pokračovala její aktivita za stále vzrůstajícího zájmu, kdy ji od roku 1984 až do roku 1993 vedl PhDr. Miloslav Pojsl. Po listopadu 1989 se však z důvodů změněné politické a společenské situace zájem zmenšoval, až v roce 1993 sekce přestala fungovat. K jejímu obnovení došlo až v březnu 2001 z osobní iniciativy pozdějšího předsedy VSMO Jána Kadlece. Postupně získávala její činnost další nové členy a práce sekce se stala jedním z pilířů činnosti Vlastivědné společnosti muzejní. Velkou oblibu si získaly hlavně vlastivědné vycházky a exkurze po Olomouci pod vedením historika a znalce olomouckého místopisu PhDr. Milana Ticháka. Součástí nabídky jsou během celé sezóny přednášky, vycházky a exkurze po zajímavých i zapomenutých místech města Olomouce. Oblíbené jsou také vycházky po jednotlivých městských částech. K tradičním akcím patřily rovněž Novoroční vycházky, které se staly populární i pro širokou olomouckou veřejnost. Nyní sekce pořádá pravidelné přednášky, exkurze a vycházky po Olomouci. Od roku 2023 sekci vede Milada Šnajdrová.

Vedoucí sekce: Milada Šnajdrová

e-mail: sekce.historicka.olomouc@vsmo.cz nebo olomouc@vsmo.cz