Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucGenealogická sekce

Genealogové sestavují rodokmeny, v nichž zkoumají vztahy mezi lidmi vyplývající z jejich společného rodového původu nebo se věnují životopisům jednotlivých osobností rodů. Členové naší sekce se navíc zabývají i dalšími pomocnými historickými disciplínami jako jsou paleografie, heraldika či Scházejí se pravidelně každé třetí úterý v měsíci od 15 hodin na pracovních schůzkách v kanceláři VSMO, v jejichž rámci se seznamují s výsledky své práce, předávají zkušenosti a poskytují poradenskou činnost – návod jak začít v sestavování rodinných rodopisů, pomoc se čtením starých tisků, informace o místech uložení jednotlivých archiválií apod.

Sekce vznikla z olomoucké pobočky České genealogicko-heraldické společnosti v Praze v roce 1981. V jejím čele stál tehdy Leopold Podmolík. Ve vedení sekce se pak vystřídali Ladislav Talanda a Mgr. Miloslava Dudková. Nyní sekci vede Jan Machát.

Vedoucí sekce: Jan Machát

e-mail: sekce.genealogicka@vsmo.cz nebo genealogie@vsmo.cz