Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucHudební sekce

Sekce vznikla v roce 2001, ovšem její kořeny lze nalézt v sekci Dějin umění v 70. letech 20. století. Členové sekce pořádají koncerty Staré hudby a přednášky o významných osobnostech hudební Olomouce. Uskutečnili i několik exkurzí (např. k varhanám v chrámu Panny Marie Sněžné, sv. Michala a sv. Mořice v Olomouci). Členové sekce v současné době spolupořádají i festival Baroko

Vedoucí sekce: Ladislav Kunc
e-mail: sekce.hudebni@vsmo.cz nebo hudba@vsmo.cz