Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Hudební sekce

Patří mezi nové sekce VSMO. Své kořeny má však již v sekci Dějin umění. Členové sekce pořádají koncerty Staré hudby a přednášky o významných osobnostech hudební Olomouce. Uskutečnili i několik exkurzí (např. k varhanám v chrámu sv. Mořice v Olomouci). Jejího vedení se od počátku ujal ing. Ladislav Kunc.

e-mail: sekce.hudebni@vsmo.cz nebo hudba@vsmo.cz