Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní
plán akcí
uskutečněné akce
kontakty, členství
O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Kaktusářská

   Literárně
   historická

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucHistorická sekce

Je jednou ze zakládajících sekcí obnovené muzejní společnosti a patřila vždy k nejpočetnějším sekcím. Věnuje se historii – obecné i regionální. Pořádá přednášky, na něž si zve renomované historiky z akademických pracovišť i regionálních muzeí. Svou osvětovou činnost doplňuje i pořádáním různých exkurzí a zájezdů s historickou tematikou.

V roce 1969 stanul v jejím čele PhDr. Antonín Roubic, dlouholetý ředitel olomoucké pobočky Státního archivu v Opavě. Od roku 1972 sekci vedla doc. PaeDr. Jiřina Holinková, CSc. z Pedagogické fakulty UP a od roku 1992 doc. PhDr. Miloš Kouřil z Filozofické fakulty UP. V roce 2013 se stala vedoucí sekce doc. PhDr. Milada Písková, CSc. ze Slezské univerzity v Opavě. Od roku 2021 převzaly vedení sekce PhDr. Ivana Koucká, Ph.D. a prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Vedoucí sekce: Ivana Koucká a Jana Burešová

e-mail: sekce.historicka@vsmo.cz nebo historie@vsmo.cz