Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Historická sekce

Je jednou ze zakládajících sekcí obnovené muzejní společnosti a patřila vždy k nejpočetnějším sekcím. Věnuje se historii – obecné i regionální. Pořádá přednášky, na něž si zve renomované historiky z akademických pracovišť i regionálních muzeí. Svou osvětovou činnost doplňuje i pořádáním různých exkurzí a zájezdů s historickou tematikou.

V roce 1969 stanul v jejím čele PhDr. Antonín Roubic, dlouholetý ředitel olomoucké pobočky Státního archivu v Opavě. Od roku 1972 sekci vedla doc. PaeDr. Jiřina Holinková, CSc. z Pedagogické fakulty UP a od roku 1992 doc. PhDr. Miloš Kouřil z Filozofické fakulty UP. V roce 2013 se stala vedoucí sekce doc. PhDr. Milada Písková, CSc. ze Slezské univerzity v Opavě.

e-mail: sekce.historicka@vsmo.cz nebo historie@vsmo.cz