VSMO - Klášter dominikánů 27. 10. 2007

Sekce Historická Olomouc VSMO – 27. října 2007


Prohlídka kostela Neposkvrněného početí Panny Marie
a kláštera dominikánů s P. Štěpánem Filipem OP,
podpřevorem kláštera

Do reforem v letech 1780 – 1790 patřil klášter františkánům, po reformách sem byli přemístěni dominikáni z dnešního Žerotínova náměstí, v 2. polovině 20. století zde sídlila ZUŠ Žerotín.

(kliknutím si můžete fotografie zobrazit ve větší velikosti)


v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie


nástěnná malba „Nesení kříže“
v kněžišti

kopule kaple sv. Antonína


Fragment nástěnné malby „Nesení kříže“
vlevo od vítězného oblouku při pohledu
z kostelní lodě do kněžiště

kamenné náhrobní desky vsazené do kostelní zdi
(vlevo od vchodu do kostela)
ve středověku byly umístěny na hřbitově vně kostela


v Křížové chodbě kláštera

na Rajském dvoře


v zahradě kláštera

pohled na kostel z klášterní zahrady
(vpravo nová klášterní budova)


P. Štěpán Filip OP při prodeji drobného tisku a pohlednic


Vyfotografoval a popisky opatřil Bohuslav Červinka