Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucPřírodovědná sekce

Základem dnešní Přírodovědné sekce byla Sekce biologická, kterou téměř čtyři desítky let vedl Prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. a která má počátky již v šedesátých letech. V roce 1994 byla přetransformována, rozšířila se o další obory a vedení se ujal ing. Jiří Lazebníček, který sekci vedl až do roku 2017. Od té doby stojí v jejím čele Mgr. Šárka Bačová. Sekce nyní velmi úzce spolupracuje s Přírodovědným ústavem VMO a jeho pracovníky RNDr. Tomášem Lehotským, Ph.D. a Mgr. Peterem Adamíkem, Ph.D. Mezi hlavní činnosti patří přednášková činnost (zpravidla od listopadu do jara následujícího roku), pořádají se exkurze – botanické, mykologické, ale i z ostatních oborů přírodních věd (geologie, zoologie, dendrologie atd.) a komentované prohlídky přírodovědných výstav.

Součástí Přírodovědné sekce je i pravidelná houbařská poradna. Bývá každoročně v provozu od dubna do listopadu, tj. v období růstu lupenatých a hřibovitých hub, v pondělí odpoledne. Pracovníci houbařské poradny v minulosti pořádali (ve spolupráci s jinými pracovišti) také houbařské výstavy, a to především na podzim. Zcela pravidelnými výstavami byly výstavy podzimních druhů hub ve Vlastivědném muzeu v Šumperku a v průběhu první poloviny října na výstavišti Flora Olomouc. Na těchto podzimních výstavách bývalo shromážděno vždy více než 200 druhů hub. Spolu s houbami dřevními to bývaly někdy i tři stovky druhů. Pro spolupráci na výstavách získávala sekce desítky zájemců z Olomoucka, Šumperska, ale i z Prostějovska, Přerovska a odjinud.

Vedoucí sekce: Šárka Bačová
e-mail: sekce.prirodovedna@vsmo.cz nebo prirodoveda@vsmo.cz