Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Přírodovědná sekce

Základem dnešní Přírodovědné sekce byla Sekce biologická, kterou téměř čtyři desítky let vedl Prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. a která má počátky již v šedesátých letech. V roce 1994 byla přetransformována, rozšířila se o další obory a vedení se ujal ing. Jiří Lazebníček. Součástí Přírodovědné sekce je i pravidelná houbařská poradna. Bývá každoročně v provozu od dubna do listopadu, tj. v období růstu lupenatých a hřibovitých hub. Mezi hlavní činnosti patří také přednášková činnost (zpravidla od listopadu do jara následujícího roku), exkurze – botanické, mykologické, ale i z ostatních oborů přírodních věd (geologie, zoologie, dendrologie atd.). Pracovníci houbařské poradny pořádají (ve spolupráci s jinými pracovišti) také houbařské výstavy, a to především na podzim. Zcela pravidelnými výstavami jsou výstavy podzimních druhů hub ve Vlastivědném muzeu v Šumperku a v průběhu první poloviny října na výstavišti Flora Olomouc. Na těchto podzimních výstavách bývá shromážděno vždy více než 200 druhů hub. Spolu s houbami dřevními to bývají někdy i tři stovky druhů. Pro spolupráci na výstavách získává sekce desítky zájemců z Olomoucka, Šumperska, ale i z Prostějovska, Přerovska a odjinud.

e-mail: sekce.prirodovedna@vsmo.cz nebo prirodoveda@vsmo.cz