Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


vsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucNumismatická sekce

Organizovaná numismatika má v Olomouci mnohaletou tradici.a Vlastivědná společnost muzejní měla ve svých řadách numismatiky hned na svém počátku ještě za Rakousko- Uherska, tedy více než před 100 lety. Také v současné době má mezi svými sekcemi Numismatickou sekci s více než 70 členy. Z uvedeného počtu je 30 olomouckých numismatiků zároveň registrováno v České numismatické společnosti, která v Olomouci pracuje nepřetržitě od roku 1929. V Olomouci tyto dva spolky spolupracují tak úzce, že mají jeden pětičlenný společný výbor, který řídí činnost, připravuje jednotlivé akce v zájmu svých členů, přijímá nové zájemce, chystá aukce, vydává informátor, spolupracuje jak s výborem VSMO tak s Ústředním výborem ČNS.

Olomoučtí numismatici se scházejí pravidelně každou třetí sobotu v měsíci (mimo července a srpna - prázdniny) od 8 do 11 hodin ve Vlastivědném muzeu Olomouc v klubovně nebo v sále a každou první středu v měsíci od 15 do 17 hodin v restauraci U Huberta (100 metrů od muzea). Pracovníci recepce muzea případné zájemce upozorní, kde akce probíhá. Sobotních setkání se účastní 40 – 50 členů, schůzka má pravidelný program, informace o numismatických akcích, výdej objednaných pamětních mincí a medailí, krátká přednáška spojená téměř vždy s ukázkami zajímavých sběratelských předmětů a tzv. malá aukce, při které je draženo 200 – 210 numismatických předmětů. Součástí sobotních schůzek jsou také zcela samozřejmě diskuse a výměny sběratelských předmětů mezi účastníky. Středeční schůzky slouží k výměně sběratelských předmětů, výdeji pamětních mincí a zejména k diskusím o naší společné lásce numismatice.

Z novodobé historie olomoucké numismatiky stojí za připomenutí rok 1997, kdy vlivem povodní přišel spolek o velkou část spolkové knihovny a zejména o téměř celý archiv s dokumentací. Zachránili jsme vše co se dalo, knihovna byla přemístěna do budovy Vlastivědného muzea, ošetřena, zkatalogizována a uvedena do provozu. Druhou katastrofální „povodní“ se stal pro olomoucké numismatiky rok 2006, kdy během několika měsíců zemřeli 4 aktivní členové výboru pánové a přátelé Ing. František Liber (dlouholetý předseda), Ing. Cyril Čabala (dlouholetý jednatel), Gustav Liška (revizor a dlouholetý knihovník) a Jarda Sobek (dlouholetý autor malých aukcí). Bylo potřebné konsolidovat členskou základnu, vytvořit nový výbor a tento naučit obsahy činnosti jednotlivých funkcí (nebylo od koho se učit). Do funkce předsedy byl zvolen pan Ing. Josef Moša, CSc., který tuto funkci zastává dodnes. Jde o známého olomouckého sběratele a popularizátora sběratelství, který se věnuje mimo numismatiky také sbírání starých pohlednic, svatých obrázků a řady dalších předmětů. O své poznatky se rád rozdělí každoročně na řadě besed a výstav na školách, ve firmách a podnicích, klubech seniorů a družebních pobočkách ČNS.

Svou ediční činností v oblasti novodobých medailí olomoučtí numismatici vytvořili velmi zajímavou a pro současníky i budoucí generace vzácnou kolekci ražeb s historickými tématy, ke kterým v posledních letech patří:

  • sada 6 olomouckých kašen
  • židovská synagoga
  • intronizační medaile Arcibiskupa Graubnera
  • 80. výročí Pobočky ČNS Olomouc

Každý rok v lednu vydává numismatická sekce svůj Informátor, ve kterém jsou uvedeny všechny základní informace o plánovaných akcích, distribuci nových mincí a medailí, termínech aukcí v České republice a další aktuální informace. Informátor je k dispozici všem členům na prvních schůzkách v roce a zájemcům může být zaslán v elektronické podobě na vyžádání mosa.josef@seznam.cz

Svoji badatelskou činnost zaměřují v současné době členové sekce na soustředění všech dostupných informací o nových olomouckých ražbách (medaile, žetony, plakety, známky), které vydaly nejrůznější spolky a organizace při různých příležitostech. Jsme a budeme vděčni za každou novou informaci.

Pro bližší zasvěcení do NUMISMATIKY upozorňujeme, že se nejedná pouze o mince a bankovky. Numismatika je nesmírně širokým vědeckým oborem, který se zabývá historickými souvislostmi oběhu, výroby, distribuce, fungování, … peněz. Jen pro zajímavost, co všechno sběratelé – numismatici hledají: mince, bankovky, nouzovky, medaile, žetony, známky, losy, akcie, potravinové lístky, dluhopisy, účty, pokladničky, potravinové lístky, tabačenky, žebračenky, psí známky, … literaturu, historické údaje o tom, co kolik stálo, a další.

Vedoucí sekce: Josef Moša
e-mail: sekce.numismaticka@vsmo.cz nebo numismatika@vsmo.cz