Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Fotografická sekce

Z jistého pohledu je vůbec nejstarší odbornou sekcí a zároveň jednou z uměleckých sekcí společnosti.

Její členové se schází na pravidelných setkáních každé druhé úterý v měsíci, kde si předávají nejen nové poznatky z oboru, ale prezentují své práce, připravují fotografické výstavy či snímky do soutěží. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout, že sekce jako celek i její jednotliví členové získali a získávají řadu prestižních ocenění v různých typech soutěží doma i v zahraničí.

Sekce vznikla v roce 1969 a v jejím čele stanul Jaroslav Vávra, známý olomoucký fotograf evropského formátu. Vedle něj byli členy i fotografové skupiny DOFO a mnozí další středomoravští amatérští a profesionální fotografové. Po J. Vávrovi se ve vedení sekce následně vystřídali ing. V. Bednařík, dr. D. Krajčí, ing. Z. Ondráček, Vl. Bořkovec a ing. Vítězslav Růžička. Současným vedoucím sekce je Jindřich Flusek.

e-mail: sekce.fotograficka@vsmo.cz nebo fotografie@vsmo.cz

web: www.foto-vsmo.cz

foto: Radomir Kratochvil
foto: Radomir Kratochvil