Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Připravované akce:

13. 12. 2023 ZRUŠENO
přednáška
Erbenova kytice
v hudební interpretaci. Přednáší prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce hudební)

další...

Nedávno uskutečněné akce:

08. 12. 2023 přednáška
Historické milníky očního lékařství
přednáší MUDr. Klára Marešová, PhD, FEBO přednostka Kliniky očního lékařství FN Olomouc. pozvánka...
od 16:00 v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

06. 12. 2023 ZRUŠENO
přednáška
Spolky Prostějova
a jejich podíl na formování občanské společnosti. Přednáší Mgr. Oldřich Václavík ze Státního okresního archivu v Prostějově.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

29. 11. 2023 přednáška
Vlastenecký spolek muzejní
v Olomouci a jeho muzeum. Křest knihy a přednáška k výročí VSMO. Přednáší Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., a Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., z katedry historie FF UP
od 17:00 v přednáškovém sále

29. 11. 2023
Slavnostní výroční
členská schůze Vlastivědné spol. muzejní v Olomouci z. s.
od 16:00 v horní klubovně

25. 11. 2023 workshop
Setkání obecních kronikářů
s odborníky z VMO, Státního okresního archivu Olomouc a Muzejní společnosti Litovelska. Zájemci nechť se hlásí na mail kalabkova@vsmo.cz pozvánka
od 10:00 v horní klubovně

22. 11. 2023 přednáška
Statky olomoucké kapituly
Samospráva vesnic na privátních statcích v letech 1750–1850. Přednáší Mgr. Martin Drozda, Ph.D., z Historického ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce numismatická)

21. 11. 2023 workshop
Hanácké výšivky
Pod vedením Jarmily Vítoslavské. Přihlašování u Mgr. Simony Pracné z VMO, email pracna@vmo.cz, mobil 778 744 868, poplatek 150/100/50 Kč
od 14:00 v horní klubovně
(sekce národopisná)

15. 11. 2023 přednáška
Žánr historické detektivky
Přednáší Mgr. Michal Sýkora, Ph.D, z katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce literárně-historická)

předchozí...

foto: Jindřich Flusek
foto: Jindřich Flusek

Fotoreportáž z vycházky Olomouc pevnostní I...

Fotoreportáž z výletu za jarní květenou do Grygova...

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou ...Upoutávka na novou knihu o dějinách VSMO, k zakoupení v kanceláři VSMO pro členy za zvýhodněnou cenu 200 Kč. (pdf)
Programový dvojlist VSMO na II. pololetí roku 2023 ke stažení (pdf)
Sborník Les a člověk. Texty přednesené na semináři konaném 13. dubna 2019 v budově Vlastivědného muzea v Olomouci; M. Písková a kol., VSMO, Olomouc 2022 (pdf)
Návrh nové podoby stanov VSMO z. s. (pdf)
podklad k hlasování na členské schůzi 23. 11. 2022