VSMO - Vlastivědná vycházka po Úřední čtvrti 14. 9. 2008

Sekce Historická Olomouc VSMO – 14. září 2008


Vlastivědná vycházka po Úřední čtvrti
s PhDr. Milanem Tichákem, předsedou VSMO

(kliknutím si můžete fotografie zobrazit ve větší velikosti)


Vlastivědná vycházka po Úřední čtvrti byla zahájena u Výstaviště Flora,
v místech kde se v minulosti nacházel Hostinec u Dřevěného zvonu,
hřbitov a kamenosochařství J. Havláska


Dům v ulici Štítného 12 má na průčelí reliéf Friedricha von Schillera,
německého spisovatele, básníka a překladatele


Zastavení u školní budovy a pomníku Tomáše ze Štítného.
Pomník z roku 1937 je dílem sochaře Julia Pelikána

PhDr. Milan Tichák hovoří o Dvořákově
ulici, která byla v minulosti hlavní silnicí

Před secesní vilou architekta Karla Starého ml. (Resslova 20), postaveno roku 1911


V pozadí vila stavitele Franze Langera,
který v Hodolanech vlastnil sladovnu


Před vilou sochaře Julia Pelikána
(Na Vozovce 21),
kterou navrhl architekt Josef Štěpánek

Na nádvoří nájemního domu v ulici Na Vozovce
(naproti vily J. Pelikána)
je umístěna kašna, dílo Julia Pelikána

Poslední zastavení u bývalého hostince „U Města Prahy“, později kino Lípa (nároží tř. Svornosti a Litovelské ulice), navrhl architekt Karel Starý st.


Vyfotografoval a popisky opatřil Bohuslav Červinka