Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Výbor VSMO:

(v abecedním pořadí, od 29. 11. 2023)

Milena Benešová (hospodářka)
Prof. PhDr. Alena Burešová, CSc. (2. místopředsedkyně)
Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Amos Děkaník
Mgr. Leoš Jurásek, MBA
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. (předsedkyně)
Doc. MUDr. Dimitrolos Krajčí, CSc. (1. místopředseda)
Anna Petrželová (tajemnice)
Mgr. Jakub Ráliš
Mgr. Jiří Suchomel
MUDr. Marta Žemličková

Kontrolní a revizní komise:

PhDr. Ivana Koucká, Ph.D.
Bohumila Kühnová
Ivana Peluhová


foto: Jaroslav Polák

Úřední hodiny v kanceláři VSMO
v budově Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5
(v přízemí u zadního schodiště):

pondělí 14:00 - 16:00
středa 15:00 - 17:00

telefon: 585 515 135
(pevná linka do kanceláře)

mobil: 608 913 303

e-mail: vsmo@vsmo.cz

nebo osobní ve tvaru: prijmeni@vsmo.cz

Číslo účtu: 2302177214/2010
Při platbě členského příspěvku jako variabilní symbol uveďte ID z členského průkazu (v pravém dolním rohu) případně jméno a příjmení člena do zprávy pro příjemce.


Předsedy jednotlivých sekcí lze kontaktovat na těchto adresách:

archeologie@vsmo.cz
astrologie@vsmo.cz
dejiny.lekarstvi@vsmo.cz
esperanto@vsmo.cz
fotografie@vsmo.cz
genealogie@vsmo.cz
historie@vsmo.cz
historicka.olomouc@vsmo.cz
hudba@vsmo.cz
kaktusy@vsmo.cz
literarni.historie@vsmo.cz
narodopis@vsmo.cz
numismatika@vsmo.cz
prirodoveda@vsmo.cz

Aktualizováno: 7. 3. 2023

Upoutávka na novou knihu o dějinách VSMO, k zakoupení v kanceláři VSMO pro členy za zvýhodněnou cenu 200 Kč. (pdf)
Programový dvojlist VSMO na II. pololetí roku 2023 ke stažení (pdf)
Sborník Les a člověk. Texty přednesené na semináři konaném 13. dubna 2019 v budově Vlastivědného muzea v Olomouci; M. Písková a kol., VSMO, Olomouc 2022 (pdf)
Návrh nové podoby stanov VSMO z. s. (pdf)
podklad k hlasování na členské schůzi 23. 11. 2022