Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucVýbor VSMO:

(v abecedním pořadí, od 29. 11. 2023)

Milena Benešová (hospodářka)
Prof. PhDr. Alena Burešová, CSc. (2. místopředsedkyně)
Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Amos Děkaník
Mgr. Leoš Jurásek, MBA
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. (předsedkyně)
Doc. MUDr. Dimitrolos Krajčí, CSc. (1. místopředseda)
Anna Petrželová (tajemnice)
Mgr. Jakub Ráliš
Mgr. Jiří Suchomel
MUDr. Marta Žemličková

Kontrolní a revizní komise:

PhDr. Ivana Koucká, Ph.D.
Bohumila Kühnová
Ivana Peluhová

Platba členského příspěvku:

Osobně v kanceláři nebo převodem na účet: 2302177214/2010
Jako variabilní symbol uveďte ID z členského průkazu (v pravém dolním rohu) nebo do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena.
(Členský příspěvek pro rok 2024 zůstává v nezměněné jednotné výši 200 Kč.)


foto: Jaroslav Polák

Úřední hodiny v kanceláři VSMO
v budově Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5
(v přízemí u zadního schodiště):

pondělí 14:00 - 16:00
středa 15:00 - 17:00

telefon: 585 515 135
(pevná linka do kanceláře)

mobil: 608 913 303

e-mail: vsmo@vsmo.cz

nebo osobní ve tvaru: prijmeni@vsmo.cz

Číslo účtu: 2302177214/2010


Předsedy jednotlivých sekcí lze kontaktovat na těchto adresách:

archeologie@vsmo.cz
astrologie@vsmo.cz
dejiny.lekarstvi@vsmo.cz
esperanto@vsmo.cz
fotografie@vsmo.cz
genealogie@vsmo.cz
historie@vsmo.cz
historicka.olomouc@vsmo.cz
hudba@vsmo.cz
kaktusy@vsmo.cz
literarni.historie@vsmo.cz
narodopis@vsmo.cz
numismatika@vsmo.cz
prirodoveda@vsmo.cz
gymnazium@vsmo.cz

Aktualizováno: 7. 3. 2023

Programový dvojlist VSMO na I. pololetí roku 2024 ke stažení (pdf)
Upoutávka na novou knihu o dějinách VSMO, k zakoupení v kanceláři VSMO pro členy za zvýhodněnou cenu 200 Kč. (pdf)
Sborník Les a člověk. Texty přednesené na semináři konaném 13. dubna 2019 v budově Vlastivědného muzea v Olomouci; M. Písková a kol., VSMO, Olomouc 2022 (pdf)
Další zajímavé texty k olomoucké historii:

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava