Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucLiterárně historická sekce

Dnešní Sekce Literárně historická vznikla z původní Sekce literární, která patřila k tradičním odborným sekcím VSMO. Její kořeny jsou spojeny se jménem prof. Václava Stratila a roky 1983 a 1984, kdy zahájili svou činnost. Kromě přednášek, veřejných čtení, večerů poezie a pořádání tematických zájezdů se sekce soustředila i na vydávání vlastních publikací. V devadesátých letech stanul ve vedení sekce mgr. Bohumír Kolář. Na počátku nového tisíciletí se však původní sekce bohužel rozpadla - vznikl samostatný Literární klub pod vedením mgr. B. Koláře, který opustil VSMO, a v nových podmínkách se ustanovila v roce 2008 dnešní Sekce literárně historická. Jejího vedení se ujala mgr. Jana Loskotová.

Obnovená sekce si klade za cíl přispívat novými poznatky z regionální literární a kulturní historie. Pořádá přednášky, organizuje exkurze a výlety do okolí. Ze zajímavých přednášek připomínáme např. cyklus z dějin olomouckého divadla či přednášky o literárních osobnostech regionu. Z exkurzí to byly například návštěvy olomouckých archivů a prohlídka středověkých rukopisů či návštěva knihovny Centra Aletti. Členové sekce se snaží alespoň jednou aktivitou v měsíci přispět do programu VSMO.

Vedoucí sekce: Jana Loskotová
e-mail: sekce.literarne.historicka@vsmo.cz nebo literarni.historie@vsmo.cz