olomouc.cz   I   olomouc.eu   I   tourism.olomouc.eu  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Oznámení:

Od 15. května zahajuje sezónní činnost mykologická poradna, každé pondělí v čase 16:00-17:30 v kanceláři VSMO.

Připravované akce:

10. 06. 2023 vlastivědná vycházka
Šternberk v kostce
Augustiniánský klášter, město a Expozice času. Doprava vlastní, např. autobusem (směr Rýmařov) v 9:00 z autobusového nádraží, výstup ulice Dvorská. Začátek před kostelem Zvěstování Panny Marie
od 10:00
(sekce literárně-historická)

14. 06. 2023 beseda
Lukáš Fibrich
výtvarník časopisu ABC, autor několika kreslených filmů a ilustrátor jazykových učebnic a reklam. Své dílo představí sám autor.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

21. 06. 2023 přednáška
K dějinám Troubelic
Nová kniha z roku 2022. Přednáší PhDr. Miroslav Koudela ze Státního okresního v Olomouci.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

další...

Nedávno uskutečněné akce:

07. 06. 2023 přednáška
Lesní ekosystémy
aridních oblastí Chile a Argentiny. Přednáší doc. Ing. Radim Matula, Ph.D., z Katedry ekologie lesa fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce přírodovědná)

03. 06. 2023 vlastivědná vycházka
Olomouc archeologická 3
Dómské návrší, kolem katedrály sv. Václava a prohlídka nově otevřených archeologických expozic. Provázejí archeologové z NPU a UP v Olomouci. Začátek před vstupem do Arcidiecézního muzea.
od 10:00
(sekce archeologická)

02. 06. 2023 koncert
sboru a orchestru Salve
v kostele P. Marie Sněžné na nám. Republiky v Olomouci v rámci Noci kostelů.
od 18:30
(sekce historická)

31. 05. 2023 beseda
Viktor Tichák.
s absolventem Slovanského gymnázia o germanistice, lingvistice a jeho vztahu k dějinám a současnosti Olomouce rozmlouvá Mgr. Nikola Hirnerová, Ph.D., vedoucí sekce
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

27. 05. 2023 zájezd
Za Slovanskou epopejí
do Moravského Krumlova, Vildomcovou arch. sbírkou do Jevišovic a do jadernou elektrárny Dukovany. Bez oběda. Předpokládaný návrat mezi 18. a 19.
od 06:30 od Tržnice

24. 05. 2023 přednáška
Jaroslav Böhm
absolvent olomouckého Slovanského gymnázia a jeden z nejvýznamnějších československých archeologů 20. století. Přednáší Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., ze sekce archeologie Katedry historie FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

21. 05. 2023 vlastivědná vycházka
Olomoucký židovský hřbitov
Začátek před vchodem u konečné tramvajové zastávky Krematorium. Provází Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., z Centra judaistických studií FF UP Olomouc.
od 14:00
(sekce literárně-historická)

17. 05. 2023 přednáška
Bombardování Olomouce a okolí
Rudou armádou v květnu 1945. Přednáší Michal Plavec z Národního technického muzea v Praze.
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

13. 05. 2023 exkurze
Grygov a okolí
lom Prefa, Krčmaň, Strejčkův lom, Bílé hlíny, trasa 10 km. Vede RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. Doprava vlastní, např. vlakem z Olomouce hl. n., v 8:34. Začátek na nádraží v Grygově.
od 08:45
(sekce přírodovědná)

12. 05. 2023 zájezd
do Královéhradeckého kraje
Chlumec nad Cidlinou, zámky Karlova Koruna a Hrádek u Nechanic, Muzem betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Vede prof. PhDr. Alena Burešová. Předpokládaný návrat mezi 18. a 19.
od 06:30 od Tržnice

10. 05. 2023 přednáška
K dějinám Bohuňovic
Nová kniha z roku 2022, doplněno četnou fotodokumentací. Přednáší prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., z Katedry historie FF UP Olomouc
od 17:00 v přednáškovém sále
(sekce historická)

předchozí...

foto: Zdeněk Vích
foto: Zdeněk Vích

Fotoreportáž z vycházky Olomouc pevnostní I...

Fotoreportáž z výletu za jarní květenou do Grygova...

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou ...Programový dvojlist VSMO na I. pololetí roku 2023 ke stažení (pdf)
Sborník Les a člověk. Texty přednesené na semináři konaném 13. dubna 2019 v budově Vlastivědného muzea v Olomouci; M. Písková a kol., VSMO, Olomouc 2022 (pdf)
Návrh nové podoby stanov VSMO z. s. (pdf)
podklad k hlasování na členské schůzi 23. 11. 2022