Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucOznámení:

Nabízíme poslední volná místa v zájezdu Antická Bratislava v sobotu 15. 6. 2024.

Od 8. dubna zahajuje sezónní činnost mykologická poradna, každé pondělí v čase 16:00-17:30 v kanceláři VSMO.

Připravované akce:

29. 05. 2024 přednáška
Jantarové artefakty
v archeologických nálezech. O původu, distribuci a použití jantaru v pravěké Evropě přednáší doc. Mgr. Martin Golec, Ph.D., ze sekce archeologie Katedry historie FF UP Olomouc.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce archeologická)

31. 05. 2024 přednáška
Prof. MUDr. Vladislav Rapant, DrSc.
zakladatel olomoucké chirurgie. Přednáší doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.
od 16:00 v Radeckého sále
(sekce dějin lékařství)

01. 06. 2024 operní představení
Baroko 2024
27. ročník hudebního festivalu, téma: česká hudba a opery s původními českými texty, kantorská hudba z období baroka, klasicismu a raného romantismu. Do 14. 6. 2024
od 19:00 ve VMO
(sekce hudební)

05. 06. 2024 přednáška
Rozmanité ekosystémy Peru a Bolívie
od ledovců po prales. Přednáší doc. Ing. Radim Matula, Ph.D., z Katedry ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce přírodovědná)

07. 06. 2024 koncert
v rámci Noci kostelů
z díla českých a světových skladatelů v chrámu Panny Marie Sněžné. Sbor a orchesrt Salve pod vedením ing. Ladislava Kunce.
od 18:30
(sekce hudební)

08. 06. 2024 zájezd
Perly Vysočiny – Telč a Třešť
Prohlídka zámku v Telči, obou městských historických jader, expozice betlémů a bývalé synagogy v Třešti. Vede prof. PhDr. Alena Burešová, CSc. Předběžná cena: 500 Kč cesta + 250 Kč vstupné.
od 07:00

12. 06. 2024 přednáška
Sattler a Sadler
sochař a malíř olomouckého baroka. Přednáší Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D., z Katedry dějin umění FF UP Olomouc.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce historická Olomouc)

15. 06. 2024 zájezd
Antická Bratislava
Prohlídky hradu Devín, antické Gerulaty a Archeologického muzea Slovenského národního muzea v Bratislavě. Vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. Předběžná cena: 550 Kč cesta + 16/8 eur vstupy.
od 07:00

15. 06. 2024 přednáška
Julius Pelikán
medailerská tvorba – Pavel Doležal
od 08:00 v Radeckého sále
(sekce numismatická)

19. 06. 2024 přednáška
4 století uměleckého sběratelstí
o sociálním kontextu výtvarného umění, fenoménu uměleckého sběratelství a mecenášství. Přednáší pedagog UK a vědecký pracovník Moravského zemského muzea v Brně prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

další...

Nedávno uskutečněné akce:

25. 05. 2024 exkurze
Olomouc archeologická 7
Michalské návrší. Sraz před schody do kostela sv. Michala na Žerotínově náměstí.
od 10:00
(sekce archeologická)

22. 05. 2024 přednáška
Šperky a ozdobné předměty z mincí.
Přednáška spojená s prezentací unikátní sbírky Ing. Josefa Moši.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce numismatická)

19. 05. 2024 exkurze
židovské památky Holešova
Provází Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., z Centra judaistických studií FF UP. Sraz u fontány na náměstí Ed. Beneše v Holešově. Doprava vlastní.
od 09:00
(sekce literárně-historická)

18. 05. 2024 přednáška
Poškozování peněz
losovací, kačení, zlodějské a j. mince – Ing. Josef Moša
od 08:00 v Radeckého sále
(sekce numismatická)

15. 05. 2024 beseda
Vzpomínka na Josefa Jařaba
amerikanistu, literárního historika, prvního polistopadového rektora UP, prvního olomouckého senátora a nositele řady ocenění. Přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialovou, Dr., z FF UP Olomouc.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce literárně-historická)

14. 05. 2024 exkurze
Botanická zahrada PřF UP
Provází vedoucí Mgr. Václav Dvořák. Sraz před vstupem do zahrady v ulici U Botanické zahrady.
od 16:30
(sekce přírodovědná)

11. 05. 2024 vlastivědná vycházka
Botanika v okolí Grygova
Provází doc. Mgr. Martin Dančák, Ph.D., z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP Olomouc. Sraz před železničním nádražím v Grygově. Doprava vlastní.
od 09:00
(sekce přírodovědná)

04. 05. 2024 vlastivědná vycházka
Olomouc pevnostní 3
od Michalského výpadu v Bezručových sadech do parku pod katedrálou sv. Václava. Vede Mgr. Petr Hofman, autor projektu Bastionka Olomouc. Sraz před vstupem do Korunní pevnůstky.
od 10:00
(sekce historická Olomouc)

27. 04. 2024 vlastivědná vycházka
Olomouc archeologická 6
po starých Bělidlech (Sokolská ulice). Sraz u bronzového modelu Olomouce na Horním náměstí
od 10:00
(sekce archeologická)

24. 04. 2024 přednáška
Legenda o kněžně Libuši
v italské barokní opeře v Olomouci. Přednáší doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D., z Katedry muzikologie FF UP Olomouc.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce hudební)

23. 04. 2024 exkurze
Chrám sv. Mořice historické varhany
Provází Ing. Ladislav Kunc. Sraz před vstupem do kostela v ulici 8. května v Olomouci.
od 16:00
(sekce hudební)

23. 04. 2024 workshop
Pletení ze slámy
Pod vedením Miloslavy Zatloukalové, Nositelky tradice lidového řemesla, tvorba slaměných dekorací. Přihlášky na email tlk@vmo.cz či mobil 778 744 868. Poplatek 150/100/50 Kč. Konec v 17:00.
od 15:00 ve VMO

20. 04. 2024 exkurze
Za tajemstvím loštických pohárů
Prohlídka muzejní expozice, míst archeologických výzkumů Vede Bc. Karel Faltýnek. Sraz před Památníkem Adolfa Kašpara v Lošticích. Doprava vlastní.
od 12:30
(sekce národopisná)

20. 04. 2024 beseda
Základy numismatiky
ukládání a ošetřování mincí, medailí a bankovek – řídí výbor
od 08:00 v Radeckého sále
(sekce numismatická)

17. 04. 2024 beseda
Radim Himmler
historik, znalec starých hodin i olomouckého orloje, ředitel Muzea Komenského v Přerově. Moderuje Mgr. Nikola Hirnerová, Ph.D.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

13. 04. 2024 vlastivědná vycházka
Plumlov
nově zapsaná národní kulturní památka a dalších významná místa ve městě. Vede PhDr. Ivana Koucká, Ph.D. Sraz před vstupem do zámeckého areálu v Plumlově. Doprava vlastní
od 09:00
(sekce historická)

10. 04. 2024 přednáška
Jakub Lolek: Paměti z mého života
Představení prvních tří svazků pamětí severomoravského historiografa a etnografa Uničovska, Olomoucka, Konicka, Lošticka a Zábřežska. Přednáší PhDr. Jaroslava Čajová
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce historická)

06. 04. 2024 exkurze
Molitorův dům a Dómská čtvrť
historický dům z roku 1890, prohlídka spol. prostor a Molitorovy knihovny s výstavou. Provází Mgr. Jan Jeništa, Ph.D., spol. Za krásnou Olomouc. Sraz před vstupem do parku v Kosinově ulici v Olomouc
od 10:00
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

03. 04. 2024 přednáška
Astrologická pomlázka
Přednášky z vybraných témat určených široké veřejnosti.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce astrologická)

předchozí...

foto: Eva Tylová
foto: Eva Tylová

Fotoreportáž z vycházky Olomouc pevnostní I...

Fotoreportáž z výletu za jarní květenou do Grygova...

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou ...Programový dvojlist VSMO na I. pololetí roku 2024 ke stažení (pdf)
Upoutávka na novou knihu o dějinách VSMO, k zakoupení v kanceláři VSMO pro členy za zvýhodněnou cenu 200 Kč. (pdf)
Sborník Les a člověk. Texty přednesené na semináři konaném 13. dubna 2019 v budově Vlastivědného muzea v Olomouci; M. Písková a kol., VSMO, Olomouc 2022 (pdf)
Další zajímavé texty k olomoucké historii:

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava