Vlastivědné muzeum v Olomouci   I   olomouc.cz  
hlavní
plán akcí
uskutečněné akce
kontakty, členství
O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Kaktusářská

   Literárně
   historická

   Národopisná

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědnávsmozs

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
Muzejní společnost Litovelska
spolek Za krásnou OlomoucOznámení:

Od 8. dubna zahajuje sezónní činnost mykologická poradna, každé pondělí v čase 16:00-17:30 v kanceláři VSMO.

Připravované akce:

19. 06. 2024 přednáška
4 století uměleckého sběratelstí
o sociálním kontextu výtvarného umění, fenoménu uměleckého sběratelství a mecenášství. Přednáší pedagog UK a vědecký pracovník Moravského zemského muzea v Brně prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce přátel Slovanského gymnázia)

další...

Nedávno uskutečněné akce:

15. 06. 2024 přednáška
Julius Pelikán
medailerská tvorba – Pavel Doležal
od 08:00 v Radeckého sále
(sekce numismatická)

15. 06. 2024 zájezd
Antická Bratislava
Prohlídky hradu Devín, antické Gerulaty a Archeologického muzea Slovenského národního muzea v Bratislavě. Vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. Předběžná cena: 550 Kč cesta + 16/8 eur vstupy.
od 07:00

12. 06. 2024 přednáška
Sattler a Sadler
sochař a malíř olomouckého baroka. Přednáší Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D., z Katedry dějin umění FF UP Olomouc.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce historická Olomouc)

08. 06. 2024 zájezd
Perly Vysočiny – Telč a Třešť
Prohlídka zámku v Telči, obou městských historických jader, expozice betlémů a bývalé synagogy v Třešti. Vede prof. PhDr. Alena Burešová, CSc. Předběžná cena: 500 Kč cesta + 250 Kč vstupné.
od 07:00

07. 06. 2024 koncert
v rámci Noci kostelů
z díla českých a světových skladatelů v chrámu Panny Marie Sněžné. Sbor a orchesrt Salve pod vedením ing. Ladislava Kunce.
od 18:30
(sekce hudební)

06. 06. 2024 MIMOŘÁDNĚ
komentovaná prohlídka
Sestra. Záhada podobizny
mladé dívky, provází Mgr. Michaela Čadilová z Historického ústavu VMO a Markéta Svobodová, restaurátorka obrazu.
od 16:00 ve VMO
(sekce historická Olomouc)

05. 06. 2024 přednáška
Rozmanité ekosystémy Peru a Bolívie
od ledovců po prales. Přednáší doc. Ing. Radim Matula, Ph.D., z Katedry ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce přírodovědná)

01. 06. 2024 operní představení
Baroko 2024
27. ročník hudebního festivalu, téma: česká hudba a opery s původními českými texty, kantorská hudba z období baroka, klasicismu a raného romantismu. Do 14. 6. 2024
od 19:00 ve VMO
(sekce hudební)

31. 05. 2024 přednáška
Prof. MUDr. Vladislav Rapant, DrSc.
zakladatel olomoucké chirurgie. Přednáší doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.
od 16:00 v Radeckého sále
(sekce dějin lékařství)

29. 05. 2024 přednáška
Jantarové artefakty
v archeologických nálezech. O původu, distribuci a použití jantaru v pravěké Evropě přednáší doc. Mgr. Martin Golec, Ph.D., ze sekce archeologie Katedry historie FF UP Olomouc.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce archeologická)

25. 05. 2024 exkurze
Olomouc archeologická 7
Michalské návrší. Sraz před schody do kostela sv. Michala na Žerotínově náměstí.
od 10:00
(sekce archeologická)

22. 05. 2024 přednáška
Šperky a ozdobné předměty z mincí.
Přednáška spojená s prezentací unikátní sbírky Ing. Josefa Moši.
od 17:00 v Radeckého sále
(sekce numismatická)

19. 05. 2024 exkurze
židovské památky Holešova
Provází Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., z Centra judaistických studií FF UP. Sraz u fontány na náměstí Ed. Beneše v Holešově. Doprava vlastní.
od 09:00
(sekce literárně-historická)

předchozí...